Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

BASU PAGASTS
Aizputes apriņķis

Bases lauksaimniecības biedrība „Arājs”
Sk. „Basu lauksaimniecības  biedrība”

Bases lopkopības pārraudzības biedrība * + 20.11.1940.

Bases meliorācijas sabiedrība „Lanka” * 27.01.1928. + 18.03.1942.

Bases pagasta aizsargu nodaļa * 30.03.1919. + 07.07.1940.

Bases piensaimnieku sabiedrība * 24.03.1925.

Basu lauksaimniecības  biedrība * 20.05.1921.
21.07.1937. pārdēvēta agrāk „Bases lauksaimniecības biedrība „Arājs”
14.07.1939. pievienota „Ēdoles lopkopības pārraudzības biedrība”

Basu 89. Mazpulks * 22.04.1932. + 1940.

Basu pagasta meliorācijas sabiedrība „Rieža” * 26.03.1927. + 18.03.1942.

Basu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 14.12.1936. + 18.10.1940.

Biržu Bases biškopības biedrība „Bite” * 15.05.1923. +20.11.1940.

Brīvības pieminekļa Bases pagasta komiteja * 15.01.1930. + 26.05.1937.

Gudenieku Bases izglītības biedrība * 05.02.1921. + 29.06.1938.
29.06.1938. iekļauta „Gudenieku pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Basu Biržu nodaļa * 03.05.1923.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Bases nodaļa * 05.09.1924.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Bases nodaļa * + 22.02.1938.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Gudenieku Bases nodaļa * 02.09.1920. + 19.01.1926.

 

 
Izmainas: 12.11.2015 Kontakti