Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

BAUŅU PAGASTS
Valmieras apriņķis

Baunu_1932

Bauņu Burtnieku lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 27.01.1931. + 31.12.1932.

Bauņu lauksaimniecības biedrība * 19.01.1937.

Bauņu mašīnu koplietošanas sabiedrība * 11.09.1929.
                03.05.1939. pārdēvēta agrāk „Mīlēniešu lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība”

Bauņu 171. Mazpulks * 08.02.1934. + 1940.
                21.05.1935. pārdēvēts agrā „Pučurgas 171. mazpulks”

Bauņu meliorācijas sabiedrība * 19.08.1935.

Bauņu pagasta aizsargu nodaļa * 13.08.1919. + 1940.

Bauņu pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Bauņu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Pirmā Matīši lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Matīšu III lopkopības pārraudzības biedrību”

Bauņu pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 05.11.1930. + 20.06.1935.

Bauņu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 11.01.1939. + 18.10.1940.
                11.01.1939. izveidota apvienojot:
                                „Mīlītes savstarpējo uguns apdrošināšanas biedrību”
                                „Matīšu savstarpējo apdrošināšanas biedrību”

Bauņu savstarpējā palīdzības biedrība * 16.08.1890.+ 15.09.1931.
                11.07.1923. pārd. agrāk „Bauņu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”

Bauņu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Bauņu savstarpējā palīdzības biedrība”

Kauļlejas meliorācijas sabiedrība * 10.10.1927.

Kopdarbības sabiedrība „Matīšu spirta kopdedzinātava” * 26.10.1937.

Matīšu apkārtnes vidusskolu un studējošas jaunatnes biedrība * 19.11.1924. +12.12.1940.

Matīšu brīvbibliotēkas biedrība * 06.11.1896. + 23.11.1939.

Matīšu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 1907.

Matīšu koppienotava
                Sk. „Matīšu piensaimnieku sabiedrība”

Matīšu krājaizdevu sabiedrība * 26.04.1922.

Matīšu lauksaimniecības biedrība * 20.12.1922. + 26.11.1935.

Matīšu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Rūķis” * 26.11.1924. + 03.12.1935.

Matīšu III lopkopības pārraudzības biedrība * 09.02.1937. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Bauņu pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Matīšu mazsaimniecību veicināšanas biedrība
                Sk. Pučurgas lauksaimniecības biedrība”

Matīšu mazsaimnieku un amatnieku savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Matīšu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Matīšu saimnieku biedrība * 14.12.1921. + 09.04.1937.

Matīšu patērētāju biedrība * 1917. + 22.03.1931.
                12.07.1921. pārreģistrēta

Matīšu patērētāju biedrība * 30.11.1938.

Matīšu piensaimnieku sabiedrība * 1910.
                13.07.1922. pārdēvēta agrāk „Matīšu koppienotava”

Matīšu pirmā lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 21.03.1923. + 19.12.1928.

Matīšu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 12.12.1928. + 11.01.1939.
                12.03.1935. pārdēvēta agrāk „Matīšu mazsaimnieku un amatnieku
                                savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                11.01.1939. iekļauta „Bauņu savstarpējā apdrošināšanas biedrībā”

Matīšu savstarpējā krusas apdrošināšanas biedrība * 09.12.1891.
                23.08.1922. pārdēvēta agrāk „Matīšu savstrpīgā palīdzības biedrība krusas gadījumos”

Matīšu savstrpīgā palīdzības biedrība krusas gadījumos
                Sk. „Matīšu savstarpējā krusas apdrošināšanas biedrība”

Matīšu Tautas nama savienība * 05.2.1930. + 18.02.1938.

Matīšu un apkārtnes biškopības biedrība * 17.02.1926. + 30.09.1937.

Mīlēniešu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Bauņu mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Milītes savstarpējā palīdzības biedrība * 17.01.1892. + 14.09.1931.
                21.03.1923. pārd. agrāk „Milītes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”

Milītes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Milītes savstarpējā palīdzības biedrība”

Mīlītes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 06.11.1929. + 11.01.1939.
                29.03.1938. pievienota „Pučurgas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                11.01.1939. iekļauta „Bauņu savstarpējā apdrošināšanas biedrībā”

Patērētāju biedrība „Matīšu kooperatīvs” * 16.12.1925. + 26.06.1929.

Pirmā Matīšu lopkopības pārraudzības biedrība * 18.01.1922. [1909] + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Bauņu pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Pučurgas lauksaimniecības biedrība * 25.03.1925.+ 19.03.1937.
                12.03.1935. pārdēvēta agrāk „Matīšu mazsaimniecību veicināšanas biedrība”

Pučurgas 171. mazpulks
                Sk. „Bauņu 171. Mazpulks”

Pučurgas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 30.10.1888. + 29.03.1938.
                07.11.1923. pārdēvēta agrāk „Pučurgas savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                29.03.1938. iekļauta „Mīlītes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrībā”

Valmieras Matīšu elektrības patērētāju kooperatīvs * 19.02.1930. + 15.06.1938.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Bauņu nodaļa * 31.07.1928. + 15.02.1929.
                Bauņu nodaļa * 05.08.1930.

Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas dzīves veicinātāju biedrība "Par ticību un baznīcu"
                                * 27.08.1924. + 30.11.1940.
                Matīšu draudzes nodaļa * 21.01.1930.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Matīšu nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Matīšu nodaļa * 19.05.1930. + 02.08.1932.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Matīšu 76. novads * 31.05.1939.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Matīšu nodaļa * 25.02.1927. + 22.02.1938.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Matīšu nodaļa * 14.01.1921.+ 16.10.1935.

Sporta biedrība “Marss” * 08.05.1907.
05.03.1924. pārdēvēta agrāk “Riteņbraucēju biedrība “Marss”
Matīšu nodaļa * 12.07.1924. + 07.12.1935.

 

 
Izmainas: 06.02.2016 Kontakti