Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

BAUSKAS PAGASTS
Bauskas apriņķis

Bauskas apkārtnes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Bauskas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Bauskas Ceraukstes piensaimnieku sabiedrība „Piensaimnieks”
                Sk. „Bauskas piensaimnieku sabiedrība”

Bauskas lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Bauskas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Bauskas pagasta aizsardžu pulciņš * 30.08.1925. + 07.07.1940.

Bauskas pagasta aizsargu nodaļa * 13.08.1919. + 07.07.1940.

Bauskas pagasta lauksaimniecības biedrība * 16.11.1937.

Bauskas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 02.04.1936.
                02.04.1936. izveidota apvienojot:
                                „Bauskas Jumpravmuižas lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Bauskas un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrību”

Bauskas Pagasta 285. Mazpulks * 17.01.1933. + 1940.

Bauskas pagasta meliorācijas sabiedrība „Cerība” * 16.10.1928.

Bauskas pagasta savstarpējā apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Bauskas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Bauskas Pilsmuižas meliorācijas sabiedrība „Lābklājiba” * 23.08.1929.

Bauskas piensaimnieku sabiedrība * 02.10.1922.
                26.06.1930. pārdēvēta agrāk „Bauskas un apkārtnes lauksaimnieku
                                kopmoderniecības sabiedrība”
                29.11.1938. pārdēvēta agrāk „Bauskas Ceraukstes piensaimnieku sabiedrība
                                „Piensaimnieks”

Bauskas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 21.10.1883. + 18.10.1940.
                30.04.1923. pārdēvēta agrāk „Bauskas savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                07.05.1936. pārdēvēta agrāk „ Bauskas apkārtnes savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”
                25.08.1938. pārdēvēta agrāk „Bauskas pagasta savstarpējā
                                apdrošināšanas biedrība”

Bauskas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Bauskas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Bauskas un apkārtnes biškopības biedrība * 02.06.1921. + 23.11.1940.

Bauskas un apkārtnes dārzkopības kooperatīvs * 09.04.1923. + 28.08.1930.

Bauskas un apkārtnes lauksaimniecības biedrība * 25.08.1921. + 28.02.1938.

Bauskas un apkārtnes lauksaimnieku kopmoderniecības sabiedrība
                Sk. „Bauskas piensaimnieku sabiedrība”

Brīvības pieminekļa Bauskas pagasta komiteja * 10.12.1929.

Codes un Bauskas pagastu lauksaimnieku meliorācijas sabiedrība „Zizmas Strauts” * 27.01.1928.

Dzelzauzes meliorācijas sabiedrība * 24.07.1928.

Pilsmuižas krājaizdevu sabiedrība * 12.02.1888. + 1915.

Biedrību nodaļas:

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Bauskas nodaļa * 30.10.1925.

Latvijas pareizu medību un šaušanas biedrība * 24.08.1921. + 10.10.1928.
                05.11.1923. pārdēvēta agrāk "Baltijas pareizu medību un šaušanas biedrība"
                Bauskas nodaļa * 09.09.1921.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
               Tervidanu nodaļa * 17.01.1928.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Bauskas nodaļa * 06.04.1921.

 

 
Izmainas: 30.10.2015 Kontakti