Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

BEBRENES PAGASTS
Ilūkstes apriņķis

Atturības biedrība „Blazma” * 05.12.1908. + 1915.

Bebrenes aizsargu nodaļa * 21.09.1919. + 1940.

Bebrenes dārzkopības pārraudzības biedrība * 08.05.1929. + 20.04.1937.

Bebrenes Ilzu 727. Mazpulks * 23.03.1935. + 1940.

Bebrenes krājaizdevu sabiedrība * 14.07.1939.

Bebrenes laukkopības pārraudzības biedrība * 08.05.1929. + 06.04.1937.

Bebrenes lauksaimniecības biedrība * 06.10.1905. + 1915.

Bebrenes lauksaimniecības biedrība „Grauds” * 27.11.1929. + 03.08.1937.

Bebrenes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Saule”
                                * 18.02.1924. + 26.04.1938.

Bebrenes lopkopības pārraudzības biedrība * 1912.

Bebrenes 414. Mazpulks * 25.09.1934. + 1940.

Bebrenes mednieku biedrība „Mednis” * 22.01.1925. + 31.12.1940.

Bebrenes meliorācijas sabiedrība „Celminieki” * 01.11.1927.

Bebrenes meliorācijas sabiedrība „Nākotne” * 19.04.1929.

Bebrenes pagasta Ilzu novada piensaimnieku sabiedrība „Vienība”
                Sk. „Bebrenes piensaimnieku sabiedrība”

Bebrenes pagasta lauksaimniecības biedrība *
                08.07.1937. pārdēvēta agrāk „Ilūkstes apriņķa lauksaimniecības biedrība „Grauds”

Bebrenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 01.09.1927.
                29.05.1936. pievienota „Prodes lopkopības pārraudzības biedrība”
                29.10.1938. pārdēvēta agrāk „Ilzes novada lopkopības pārraudzības biedrība „Vienība”

Bebrenes pagasta Priežu kroga meliorācijas sabiedrība „Grāvis” * 12.08.1929.

Bebrenes patērētāju biedrība * 14.07.1939.

Bebrenes patērētāju biedrība „Straume” * 27.01.1920. + 27.10.1936.

Bebrenes piensaimnieku sabiedrība * 08.07.1926.
                14.01.1939. pārdēvēta agrāk „Bebrenes pagasta Ilzu novada piensaimnieku sabiedrība „Vienība”

Bebrenes piensaimnieku sabiedrība * 18.02.1924. + 25.02.1936.

Bebrenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 10.12.1938. + 18.10.1940.

Bebrenes ugunsdzēsēju biedrība * 20.01.1934.

Bebrenes un apkārtnes mājturības veicināšanas biedrība „Ausma” * 09.12.1933. +24.05.1940.

Bebrenes valsts lauksaimniecības vidusskolas 1139. Mazpulks * 12.10.1939. + 1940.

Brīvības pieminekļa Bebrenes pagasta komitēja * 16.02.1930.

Celminieku 605. Mazpulks * 22.01.1935. + 1940.

Ilūkstes apriņķa lauksaimniecības biedrība „Grauds”
                Sk. „Bebrenes pagasta lauksaimniecības biedrība”

Ilzes Kamenecas meliorācijas sabiedrība „Nākotne” * 19.04.1929.

Ilzes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 30.04.1930. + 25.08.1939.

Ilzes novada lopkopības pārraudzības biedrība „Vienība”
                Sk. „Bebrenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Kaldabruņas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 14.09.1922. + 25.07.1930.

Kaldabruņas mednieku biedrība * 30.04.1930. + 22.03.1941.
                20.12.1938. pārdēvēta agrāk „Kaldabruņas mednieku biedrība „Diana”

Kaldabruņas 817. Mazpulks * 29.04.1935. + 1940.

Kaldabruņas mednieku biedrība „Diana”
                Sk. „Kaldabruņas mednieku biedrība”

Kaldabruņas piensaimnieku sabiedrība * 08.02.1926.

Kamenču meliorācijas sabiedrība „Jarmuliška” * 16.09.1929.

Piensaimnieku sabiedrība „Avots” * 10.07.1924. + 16.05.1934.

Zemgales Ilūkstes apriņķa lopkopības pārraudzības biedrība „Sakne” * 19.12.1921. +31.12.1940.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Bebrenes nodaļa * 10.01.1930.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas
                                biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība  „Atmoda”
                Bebrenes nodaļa * 28.01.1930.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Bebrenes nodaļa * 06.03.1929.

Latvijas lietuvju apvienība * 19.11.1930. + 09.04.1941.
                12.01.1937. pievienota “Lietuviešu jaunatnes biedrība Latvijā “Ruta”
                12.01.1937. pievienota “Lietuvju teātris Latvijā – biedrība”
                19.01.1937. pievienota “Latvijas lietuvju sporta biedrība “Vytis”
                02.11.1937. pievienota “Apvienotā Latvijas lietuvju skolotāju biedrība”
                12.10.1939. pievienota “Latvijas Universitātes lietuvju studentu biedrība “Viltis”
                12.10.1939. pievienota “Lietaviešu katoļu jaunatnes biedrība “Šviesa”
                Bebrenes nodaļa * 23.12.1930.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Bebrenes nodaļa * 10.07.1925.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Bebrenes nodaļa * 10.10.1929.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Bebrenes nodaļa * 20.10.1928.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Bebrenes nodaļa * 12.10.1925.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Bebrenes nodaļa * 21.04.1921.

Fot:LNB krājums

Bebrenes_1928

 
Izmainas: 14.10.2020 Kontakti