Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

BEBRU PAGASTS
Rīgas apriņķis

Bebru_1916

Bebru bezmaksas tautas bibliotēka * 04.12.1907. + 1916.

Bebru izglītības biedrība * 22.09.1920. + 14.05.1936.

Bebru krājaizdevu sabiedrība * 05.03.1924.

Bebru lauksaimniecības biedrība * 20.08.1902. + 1916.

Bebru lauksaimniecības biedrība * 27.04.1937.

Bebru lopkopības pārraudzības biedrība * 15.03.1922. [1912] + 31.12.1940.

Bebru II lopkopības pārraudzības biedrība * 1931. + 31.12.1940.

Bebru mednieku biedrība * 23.11.1921. + 31.07.1936.

Bebru meliorācijas sabiedrība * 13.03.1930.

Bebru meliorācijas sabiedrība „Alkšņu upīte” * 09.01.1928.

Bebru pagasta Jaun Bebru novada meliorācijas sabiedrība * 10.07.1926.

Bebru patērētāju biedrība * 26.01.1921. + 02.11.1940.

Bebru piensaimnieku sabiedrība * 29.11.1922. + 30.06.1929.

Bebru piensaimnieku sabiedrība * 11.03.1925.
                31.03.1936. pievienota „Bebru Salas piensaimnieku sabiedrība”
                14.12.1938. pārdēvēta agrāk „Vecbebru piensaimnieku sabiedrība”

Bebru pirmā lopkopības pārraudzības biedrība * 27.08.1924. + 31.12.1940.

Bebru Salas piensaimnieku sabiedrība * 31.12.1926. + 31.03.1936.
                31.03.1936. pārdēvēta agrāk „Vecbebru piensaimnieku sabiedrībā”

Bebru savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 1884.
                07.12.1921. pārdēvēta agrāk „Bebru savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                16.08.1932. pārdēvēta agrāk „Bebru un apkārtnes savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Bebru savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Bebru savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Bebru un apkārtnes brūno sugas lopu audzēšanas biedrība „Centība” *30.01.1932. +31.07.1936.

Bebru un apkārtnes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Bebru savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Beitaļu piensaimnieku sabiedrība * 14.02.1923. + 18.10.1932.

Brīvības pieminekļa Bebru pagasta komiteja * 14.12.1929.

Jaunbebru bibliotēkas biedrība * 13.05.1925. + 31.12.1940.

Jaunbebru lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 07.09.1921. + 23.07.1935.

Jaunbebru 213. Mazpulks * 09.04.1934. + 1940.

Jaunbebru meliorācijas sabiedrība „Rozu purvs” * 02.04.1930.

Jaunbebru piensaimnieku sabiedrība „Vienība” * 14.04.1931. + 09.04.1935.

Kokneses Bebru meliorācijas sabiedrība „Alksnis” * 09.01.1928.

Kokneses Bebru meliorācijas sabiedrība „Paskulis” * 22.01.1930.

Meliorācijas sabiedrība „Ošupe” * + 29.07.1943.

Vecbebru biškopības dārzkopības skolas bijušo audzēkņu biedrība * 02.09.1925. +31.12.1940.

Vecbebru 619. Mazpulks * 17.06.1936. + 1940.

Vecbebru piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Bebru piensaimnieku sabiedrība”

Pērses lopkopības pārraudzības biedrība * 19.03.1930. + 31.12.1940.

Biedrību nodaļas:

Darba jaunatne – biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Vecbebru nodaļa * 09.12.1926.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Bebru nodaļa * 10.01.1928.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Bebru nodaļa * 02.07.1921.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Bebrunodaļa * 18.11.1929.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Bebru nodaļa * 10.05.1927.

 

 
Izmainas: 29.09.2015 Kontakti