Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

BEJAS PAGASTS
Valkas apriņķis
[līdz 01.09.1925. Kolberga]

Aizupes meliorācijas sabiedrība * 10.04.1929.

Balta purva meliorācijas sabiedrība * 31.05.1929.

Bejas bezmaksas tautas bibliotēka * 07.03.1907. + 1916.

Bejas kultūras biedrība * 27.01.1931. + 22.03.1941.

Bejas lauksaimniecības biedrība * 02.03.1937.
                30.11.1939. pievienota „Bejas lopkopības pārraudzības biedrība”
                30.11.1939. pievienota „Bejas II lopkopības pārraudzības biedrība”

Bejas lopkopības pārraudzības biedrība * +30.11.1939.
                25.07.1928. pārdēvēta agrāk „Mālupes Kolberga lopkopības pārraudzības biedrība”
                30.11.1939. iekļauta „Bejas lauksaimniecības biedrībā”

Bejas II lopkopības pārraudzības biedrība * 15.05.1929. +30.11.1939.
                30.11.1939. iekļauta „Bejas lauksaimniecības biedrībā”

Bejas Mārkalnes meliorācijas sabiedrība „Purvs” * 23.04.1940.

Bejas 196. Mazpulks * 15.03.1934. + 1940.

Bejas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība „Pamats” * 15.01.1930. + 30.11.1940.

Bejas pagasta meliorācijas sabiedrība „Krustkalns” * 16.09.1930.

Bejas pagasta meliorācijas sabiedrība „Līmenis” * 16.09.1930.

Bejas pagasta meliorācijas sabiedrība „Straume” * 18.05.1927.

Bejas patērētāju biedrība * 07.08.1940.

Bejas piensaimnieku sabiedrība * 20.09.1922.
                01.12.1926. pārdēvēta agrāk „Kolberga un apkārtnes piensaimnieku sabiedrība”
                21.12.1938. pārdēvēta agrāk „Bejas piensaimnieku sabiedrība „Matīss”

Bejas piensaimnieku sabiedrība „Matiss”
                Sk. „Bejas piensaimnieku sabiedrība”

Bejas Sarkanītes meliorācijas sabiedrība * 31.05.1929.

Bejas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 23.03.1890. + 18.10.1940.
                09.08.1923. pārdēvēta agrāk „Kolberga savstarpīgā palīdzības biedrība pie
                                ugunsgrēku gadījumiem”
                26.09.1928. pārdēvēta agrāk „Kolberga savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”
                14.12.1938. pārdēvēta agrāk „Bejas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Bejas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Bejas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Bejas un apkārtnes laukkopības pārraudzības biedrība * 03.03.1931. + 30.11.1940.

Kolberga Mālupes un apkārtnes biškopības biedrība * 13.04.1921. + 14.09.1938.

Kolberga savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Bejas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Kolberga savstarpīgā palīdzības biedrība pie ugunsgrēku gadījumiem
                Sk. „Bejas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Bejas un apkārtnes patērētāju biedrība * 21.01.1920. + 26.11.1935.

Kolberga un apkārtnes piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Bejas piensaimnieku sabiedrība”

Malienas mednieku biedrība * 27.07.1921. + 14.03.1941.

Mālupes Kolberga lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Bējas lopkopības pārraudzības biedrība”

Pededzes un Bejas meliorācijas sabiedrība “Krustakmens” * 03.02.1920.

Terešku meliorācijas sabiedrība * 12.08.1929.

Upmalas meliorācijas sabiedrība * 25.06.1929.

 
Izmainas: 17.04.2011 Kontakti