Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

BEĻAVAS PAGASTS
Madonas apriņķis

Belavas_1924

Beļavas bezmaksas bibliotēkas biedrība * 19.12.1908. + 30.04.1938.
                30.04.1938. iekļauta „Baļavas lauksaimniecības biedrībā”

Beļavas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 17.02.1933. + 27.10.1937.

Beļavas Gulbenes meliorācijas sabiedrība „Gargrīdas” * 16.09.1929.

Beļavas lauksaimniecības biedrība * 02.03.1937.
                30.04.1938. pievienota „Beļavas bezmaksas bibliotēkas biedrība”

Beļavas 49. Mazpulks * 03.05.1931. + 1940.

Beļavas I meliorācijas sabiedrība * 03.05.1928.

Beļavas meliorācijas sabiedrība „Nagliene Sīli” * 08.09.1928.

Beļavas pagasta aizsargu nodaļa * 22.08.1919. + 1940.

Beļavas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 10.12.1924.
                30.09.1938. pārdēvēta agrāk „Beļavas pirmā lopkopības pārraudzības biedrība”

Beļavas pagasta un apkārtnes patērētāju biedrība * 13.07.1922. + 23.02.1935.

Beļavas patērētāju biedrība „Pamats” * 28.01.1920. + 04.07.1933.

Beļavas piensaimnieku sabiedrība * 20.09.1922. + 19.10.1938.
                19.10.1938. iekļauta „Zeltiņu piensaimnieku sabiedrībā”

Beļavas piensaimnieku sabiedrība „Darbs” * 20.01.1926. + 26.06.1929.

Beļavas pirmā lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Beļavas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Beļavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 26.04.1922. + 18.10.1940.
                26.04.1938. pārdēvēta agrāk „Beļavas savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Beļavas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Beļavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Brīvības pieminekļa Beļavas pagasta komitēja * 10.02.1930.

Omarda Ludza ezera meliorācijas sabiedrība * 15.08.1927.

Stāmerienas Litenes un Beļavas pagastu meliorācijas sabiedrība „Lejas Purvs” * 04.03.1927.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Beļavas nodaļa * 22.07.1930.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Beļavas nodaļa * 16.06.1930. + 25.07.1938.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Beļavas nodaļa * 26.07.1928. + 25.08.1937.

Belavas_1925

 
Izmainas: 31.01.2016 Kontakti