Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

BĒNES PAGASTS
Jelgavas apriņķis

Benes_1906

Bēnes brīvprātīga ugunsdzēsēju biedrība * 08.11.1932.

Bēnes Ciroles krāj un aizdevu kase
                Sk. „Bēnes krājaizdevu sabiedrība”

Bēnes Ciroles labdarības biedrība * 28.08.1890. + 1902.

Bēnes cukurbiešu audzētāju biedrība * 29.03.1928. + 01.09.1939.

Bēnes dārzkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Bēnes dārzkopības un biškopības pārraudzības biedrība”

Bēnes dārzkopības un biškopības pārraudzības biedrība * 06.09.1928.
                20.02.1939. pārdēvēta agrāk „Bēnes dārzkopības pārraudzības biedrība”

Bēnes krājaizdevu sabiedrība * 24.05.1883.
                14.05.1923. pārdēvēta agrāk „Bēnes Ciroles kraj un aizdevu kase”

Bēnes kultūras biedrība * 17.12.1928. + 14.03.1941.

Bēnes lauksaimniecības biedrība * 17.06.1937.
                14.07.1939. pievienota „Bēnes lopkopības pārraudzības biedrība „Straume”
                14.07.1939. pievienota „Kruškalna lopkopības pārraudzības biedrība”

Bēnes lauksaimnieku patērētāju biedrība
                Sk. „Bēnes patērētāju biedrība”

Bēnes patērētaju biedrība * 19.05.1921.
                10.06.1938. pārdēvēta agrāk „Bēnes lauksaimnieku patērētaju biedrība”

Bēnes lopkopības pārraudzības biedrība „Nākotne” * 12.05.1932. + 17.09.1936.
                17.09.1936. iekļauta „Kruškalna lopkopības pārraudzības biedrībā”

Bēnes lopkopības pārraudzības biedrība „Straume” * 31.03.1924. + 14.07.1939.
                14.07.1939. iekļauta „Bēnes lauksaimniecības biedrībā”

Bēnes 109. Mazpulks * 12.05.1933. + 1940.

Bēnes mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 17.12.1925. + 04.06.1936.

Bēnes mednieku biedrība * 09.02.1925. + 25.02.1941.
                28.10.1938. pārdēvēta agrāk „Bēnes un apkārtnes mednieku biedrība „Diana”

Bēnes meliorācijas sabiedrība "Ciems"* 08.09.1928. + 18.03.1942.

Bēnes piensaimnieku sabiedrība * 31.03.1924.
                14.06.1938. pievienota „Ukru piensaimnieku sabiedrība”
                15.09.1938. pārdēvēta agrāk „Bēnes un apkārtnes piensaimnieku sabiedrība „Strauts”

Bēnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * + 18.10.1940.

Bēnes Sniķeres meliorācijas sabiedrība „ Skujiene” * 17.02.1928.

Bēnes un apkārtnes brūno sugas lopu audzētāju biedrība * 09.10.1931. + 31.12.1940.

Bēnes un apkārtnes mednieku biedrība „Diana”
                Sk. „Bēnes mednieku biedrība”

Bēnes un apkārtnes meliorācijas sabiedrība „Rigava” * 09.05.1927.

Bēnes un apkārtnes piensaimnieku sabiedrība „Strauts”
                Sk. „Bēnes piensaimnieku sabiedrība”

Brīvības pieminekļa Bēnes pagasta komiteja * 26.02.1930. + 26.05.1937.

Īles, Naudītes, Lielauces un Bēnes meliorācijas sabiedrība “Āžu purvs” * 25.06.1929.

Kruškalna Jaunzemnieku lauksaimniecības biedrība * 06.04.1925. + 26.07.1937.

Kruškalna lopkopības pārraudzības biedrība * 24.05.1928. + 14.07.1939.
                17.09.1936. pievienota „Bēnes lopkopības pārraudzības biedrība „Nākotne”
                14.07.1939. iekļauta „Bēnes lauksaimniecības biedrībā”

Kruškalna un apkārtnes brūno sugas lopu audzētāju biedrība * 11.06.1931. + 05.12.1935.

Kruškalnieku meliorācijas sabiedrība * 20.08.1928.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Bēnes nodaļa * 08.09.1930.

Centrālā latviešu jaunatnes savienība * 06.05.1925. + 08.05.1936.
                Bēnes nodaļa * 09.01.1926.

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Bēnes nodaļa * 09.08.1932.

Jaunā Latvijā biedrība * 15.08.1933. + 27.06.1934.
                Bēnes nodaļa * 08.02.1934.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Bēnes nodaļa * 10.02.1922.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Bēnes Kazu muižas nodaļa * 05.09.1924.

Benes_1934

 
Izmainas: 05.11.2015 Kontakti