Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

BĒRZAUNES PAGASTS
Madonas apriņķis

Berzaunes_1936

Bērzaunes draudzes lauksaimniecība arodbiedrība * 30.11.1927. + 02.01.1941.

Bērzaunes draudzes piensaimnieku sabiedrība * 13.12.1922.
                20.01.1926. pārdēvēta agrāk „Bērzones draudzes piensaimnieku sabiedrība”

Bērzaunes Kalnaozola piensaimnieku sabiedrība * 06.09.1922.
                23.11.1938. pārdēvēta agrāk „Kalsnavas Ozolkalna piensaimnieku sabiedrība”

Bērzaunes krājaizdevu sabiedrība * 23.01.1924.
                1938. pārdēvēta agrāk „Bērzones draudzes krājaizdevu sabiedrība”

Bērzaunes Lipšu 478. Mazpulks * 27.11.1934. + 1940.

Bērzaunes III lopkopības pārraudzības biedrība * 27.02.1929. + 21.06.1938.
                21.06.1938. iekļauta „Bērzaunes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Bērzaunes IV lopkopības pārraudzības biedrība * 02.02.1937. + 21.06.1938.
                21.06.1938. iekļauta „Bērzaunes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Bērzaunes meliorācijas sabiedrība „Ezer puķe” * 08.11.1928.

Bērzaunes meliorācijas sabiedrība „Mālu purvs” * 11.06.1930. + 15.01.1943.

Bērzaunes otrā lopkopības pārraudzības biedrība * 09.01.1929. + 21.06.1938.
                21.06.1938. iekļauta „Bērzaunes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Bērzaunes pagasta lauksaimniecības biedrība * 06.04.1937.
                21.06.1938. pievienota „Bērzones lopkopības pārraudzības biedrība”
                21.06.1938. pievienota „Bērzaunes otrā lopkopības pārraudzības biedrība”
                21.06.1938. pievienota „Bērzaunes III lopkopības pārraudzības biedrība”
                21.06.1938. pievienota „Bērzaunes IV lopkopības pārraudzības biedrība”
                19.07.1938. pievienota „Bērzones labdarības biedrība”

Bērzaunes pagasta piensaimnieku sabiedrība „Bērzkalns”
                Sk. „Bērzaunes piensaimnieku sabiedrība”

Bērzaunes pagasta piensaimnieku sabiedrība „Radavieši” * 23.08.1923. + 30.04.1933.

Bērzaunes patērētāju biedrība * 17.07.1940.

Bērzaunes piensaimnieku sabiedrība * 13.06.1933.
                23.11.1938. pārd. agrāk „Bērzaunes pagasta piensaimnieku sabiedrība „Bērzkalns”

Bērzaunes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 03.05.1893. + 18.10.1940.
                23.01.1924. pārdēvēta agrāk „Bērzones savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                12.10.1938. pārdēvēta agrāk „Bērzones savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Bērzaunes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība „Pamats” * 12.08.1925.

Bērzaunes Talejas piensaimnieku sabiedrība * 09.05.1923. + 05.10.1931.

Bērzones apkārtnes jaunatnes pulciņš * 14.12.1921. + 02.01.1941.

Bērzones draudzes krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Bērzaunes krājaizdevu sabiedrība”

Bērzones draudzes lauksaimniecības biedrība * 09.12.1902. + 03.07.1934.

Bērzones draudzes piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Bērzaunes draudzes piensaimnieku sabiedrība”

Bērzones Kalsnavas piensaimnieku sabiedrība „Atvase” * 28.02.1923. + 20.10.1936.
                20.10.1936. iekļauta „Jaunkalsnavas piensaimnieku sabiedrībā”

Bērzones kultūras veicināšanas biedrība * 07.09.1921. + 02.01.1941.

Bērzones labdarības biedrība * 12.09.1880. + 19.07.1938.
                19.07.1938. iekļauta „Bērzaunes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Bērzones lauksaimniecības biedrība * + 29.04.1905.

Bērzones lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 20.12.1922. + 30.07.1930.

Bērzones linkopju kooperatīvs „Ražotājs” * 23.12.1924. + 19.02.1930.

Bērzones lopkopības pārraudzības biedrība * 23.08.1922. + 21.06.1938.
                21.06.1938. iekļauta „Bērzaunes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Bērzones pagasta aizsargu nodaļa * 16.081919. + 07.07.1940.

Bērzones patērētāju biedrība „Cerība” * 03.03.1920. + 23.10.1934.

Bērzones savstarpējā ugunsapdrošināšanas biedrība
                Sk. „Bērzaunes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Bērzones savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Bērzaunes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Bēzones Tālejas lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Grostonas lopkopības pārraudzības biedrība”

Brīvības pieminekļa Bērzaunes pagasta komitēja * 10.02.1930.

Grostonas lopkopības pārraudzības biedrība * 10.12.1924. + 09.08.1939.
                28.04.1926. pārdēvēta agrāk „Bērzones Tālejas lopkopības pārraudzības biedrība”
                09.08.1939. iekļauta „Grostonas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Kalsnavas Bērzones biškopības biedrība * 11.03.1899. + 27.04.1938.
                27.04.1938. iekļauta „Kalsnavas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Kalsnavas Ozolkalna piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Bērzaunes Kalnaozola piensaimnieku sabiedrība”

Kapmuižas mazsaimnieku krājaizdevu sabiedrība * 19.11.1924. + 27.03.1929.

Pils Bērzaunes pārtikas biedrība * 16.07.1895. + 1916.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Bērzaunes nodaļa * 10.09.1928.

Kristīgās jaunatnes draugu biedrība * 18.02.1925. + 20.11.1940.
                Bērzaunes nodaļa * 22.04.1933.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Bērzones nodaļa * 07.07.1922.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Bērzones nodaļa * 05.09.1924.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Bērzones nodaļa * 16.02.1922

Vidzemes guberņas epileptiķu stulbeņu un vājprātīgo izmantošanas un aprūpes biedrība * + 1917.
Bērzaunes nodaļa * 11.11.1894.

Berzaunes_1935

 

 

 
Izmainas: 04.10.2015 Kontakti