Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

BĒRZES PAGASTS
Jelgavas apriņķis
[līdz 29.12.1939. Bērzmuižas]

Berzmuizas_1906

Bērzes krājaizdevu sabiedrība * 11.06.1887.
                28.01.1924. pārreģistrēta
                30.05.1940. pārdēvēta agrāk „Bērzmuižas krājaizdevu sabiedrība”

Bērzes lauksaimniecības biedrība *
                21.12.1939. pārdēvēta agrāk „Bērzmuižas lauksaimniecības biedrība”
                10.04.1940. pievienota „Bērzes lopkopības pārraudzības biedrība”
                10.04.1940. pievienota „Lopkopības pārraudzības biedrība „Bērze”

Bērzes 334. Mazpulks * 17.02.1934. + 1940.

Bērzes Meženieku 707. Mazpulks * 20.03.1935. + 1940.

Bērzes patērētāju biedrība * 28.07.1937.

Bērzes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 21.02.1939. + 18.10.1940.
                21.02.1939. izveidota apvienojot:
                                „Bērzmuižas Sīpeles savstarpējo uguns apdrošināšanas biedrību”
                                „Bērzmuižas savstarpējo uguns apdrošināšanas biedrību”
                                „Sīpeles savstarpējo uguns apdrošināšanas biedrību”

Bērzes ugunsdzēsēju biedrība * 06.10.1939.
                10.04.1940. pārdēvēta agrāk „Bērzmuižas ugunsdzēsēju biedrība”

Bērzmuižas biškopības biedrība „Drava” * 08.09.1921. + 27.04.1937.

Bērzmuižas dārzkopības pārraudzības biedrība „Oga” * 01.09.1927. + 31.12.1940.

Bērzmuižas krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Bērzes krājaizdevu sabiedrība”

Bērzmuižas lauksaimniecības biedrība
                Sk. „Bērzes lauksaimniecības biedrība”

Bērzmuižas lauksaimniecības biedrība „Druva” * 11.02.1924. [1892]+ 17.03.1938.

Bērzmuižas Līvbērzes mednieku biedrība „Aiza” * 18.03.1926. + 26.11.1937.

Bērzmuižas mednieku biedrība * 09.02.1921. + 25.02.1941.
                18.10.1938. pārdēvēta agrāk „Mednieku biedrība „Strauja”

Bērzmuižas mednieku biedrība „Nimrods” * 09.01.1928. + 15.02.1936.

Bērzmuižas I meliorācijas sabiedrība * 06.08.1926.

Bērzmuižas meliorācijas sabiedrība „Mimji” * 28.06.1930. +18.03.1942.

Bērzmuižas pagasta 6.kl. pamatskolas absolventu biedrība „Avots” * 19.07.1928. +27.05.1937.
                27.05.1937. iekļauta „Izglītības biedrība „Zieds”

Bērzmuižas pagasta meliorācijas sabiedrība „Mežmuižas pļavas” * 16.09.1929.

Bērzmuižas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Bērzmuižas Sīpeles savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Bērzmuižas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 28.05.1923. + 21.02.1939.
                21.02.1939. iekļauta „Bērzes savstarpējā apdrošināšanas biedrībā”

Bērzmuižas Sīpeles izglītības biedrība „Zieds”
                Sk. „Izglītības biedrība „Zieds”

Bērzmuižas Sīpeles kūdras ražošanas sabiedrība * 06.05.1929. + 30.05.1940.

Bērzmuižas Sīpeles savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 03.04.1882. + 21.02.1939.
                29.10.1923. pārdēvēta agrāk „Bērzmuižas savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                21.02.1939. iekļauta „Bērzes savstarpējā apdrošināšanas biedrībā”

Bērzmuižas ugunsdzēsēju biedrība
                Sk. „Bērzes ugunsdzēsēju biedrība”

Brīvības pieminekļa Bērzmuižas pagasta komiteja * 12.02.1930. + 26.05.1937.

Izglītības biedrība „Zieds” * 08.01.1909. + 31.12.1940.
                12.06.1924. pārdēvēta agrāk „Bērzmuižas Sīpeles izglītības biedrība „Zieds”
                27.05.1937. pievienota „Bērzmuižas pagasta 6.kl. pamatskolas absolventu
                                biedrība „Avots”

Lopkopības pārraudzības biedrība „Bērze” * 11.03.1937.
                10.04.1940. iekļauta „Bērzes lauksaimniecības biedrībā”

Mednieku biedrība „Strauja”
                Sk. „Bērzmuižas mednieku biedrība”

Otā Bērzmuižas meliorācijas sabiedrība „Gaurata” * 21.02.1927.

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Bērzmuižas nodaļa * 18.03.1924.

Latvijas labtempliešu dievticīgo apvienība * 13.01.1931. + 12.12.1940.
Bērzmuižas nodaļa * 02.05.1932. + 06.02.1933.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Bērzmuižas nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Bērzsīpeles nodaļa * 08.07.1927.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Bērzmuižas nodaļa * 22.01.1925.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Bērzmuižas nodaļa * 21.08.1920.

Berzmuizas_1939

 

 
Izmainas: 05.11.2015 Kontakti