Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

BĒRZGALES PAGASTS
Rēzeknes apriņķis

Berzgales_1927

Adamovas piensaimnieku sabiedrība „Taupība” * 22.02.1927. + 04.07.1939.

Bērzgala krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Bērzgales krājaizdevu sabiedrība”

Bērzgala patērētāju biedrība „Kopdarbība” * 13.01.1938. + 16.05.1934.

Bērzgala piensaimnieku sabiedrība * 14.12.1926. + 11.11.1939.

Bērzgala savstarpējā apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Bērzgales savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Bērzgales krājaizdevu sabiedrība * 1909.
                12.09.1923. pārreģistrēta
                27.7.1938. pārdēvēta agrāk „Bērzgala krājaizdevu sabiedrība”

Bērzgales lauksaimniecības biedrība * 1909. + 25.03.1941.
                22.11.1922. pārreģistrēta

Bērzgales lopkopības pārraudzības biedrība „Nākotne”
                Sk. „Bērzgales pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Bērzgales 864. Mazpulks * 20.11.1935. + 1940.

Bērzgales meliorācijas sabiedrība * 06.08.1928.

Bērzgales meliorācijas sabiedrība „Bedejs”
                Sk. „Mērdzenes un Bērzgales meliorācijas sabiedrība „Klajais purvs”

Bērzgales meliorācijas sabiedrība „Lazdiņi” * 19.05.1930.

Bērzgales meliorācijas sabiedrība „Straume” * 31.05.1928.

Bērzgales pagasta lauksaimniecības  biedrība * 30.04.1938.

Bērzgales pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 18.04.1925. + 12.12.1940.
                12.05.1939. pārdēvēta agrāk „Bērzgales lopkopības pārraudzības biedrība „Nākotne”

Bērzgales pagasta meliorācijas sabiedrība „Adamova” * 14.03.1927.

Bērzgales savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 06.07.1926. + 18.10.1940.
                09.12.1933. pārdēvēta agrāk „Bērzgales savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”
                17.09.1938. pārdēvēta agrāk „Bērzgala savstarpējā apdrošināšanas
                                biedrība”

Bērzgales savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Bērzgales savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Bērzgalu lauksaimniecības  biedrība „Zemnīks” * 1909. + 20.06.1928.

Ceplīšu 1043. Mazpulks * 31.03.1937. + 1940.

Ilžu Kalna meliorācijas sabiedrība * 25.03.1929. + 18.03.1943.

Kalnezeru 778. Mazpulks * 09.04.1935. + 1940.

Labvāržu 1054. Mazpulks * 02.04.1937. + 1940.
                29.05.1940. pārdēvēts agrāk „Laboržu 1054. Mazpulks”

Laboržu 1054. Mazpulks
                Sk. „Labvāržu 1054. Mazpulks”

Laboržu 1054. Mazpulks * 1937. + 1940.

Loboržu patērētāju biedrība „Vienība” * 21.02.1929. + 28.11.1931.

Mērdzenes un Bērzgales meliorācijas sabiedrība „Klajais purvs” * 02.05.1929.
                23.04.1940. pārdēvēta agrāk „Bērzgales meliorācijas sabiedrība „Bedejs”

Rogovkas lauksaimniecības biedrība „Saimnieks” * + 07.09.1939.

Zaķu purva meliorācijas sabiedrība * 28.01.1929.

Biedrību nodaļas:

Darba jaunatne – biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Bērzgales nodaļa * 30.01.1929.
                Mežvidu nodaļa * 01.07.1933.

Izglītības biedrība “Progress” * 18.03.1926. + 05.01.1935.
                Bērzgales nodaļa * 09.08.1929. + 26.04.1933.

Katoļu biedrība „Saule” * 12.10.1921. + 30.09.1940.
31.12.1938. pārdēvēta agrāk „Latgales latviešu Romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība „Saule”
                Bērzgala nodaļa *  18.06.1925.

Latgales jaunatnes biedrība * 22.08.1923. + 13.11.1936.
                13.11.1936. iekļauta “Latgales zemnieku jaunatnes biedrībā”
                Bērzgala nodaļa * 17.07.1927.

Latgales zemnieku jaunatnes biedrība * 30.04.1930. + 26.10.1940.
                13.11.1936. pievienota „Latgales jaunatnes biedrība”
                13.11.1936. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes biedrība”
                12.01.1939. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes apvienība”
                Ilžukalna nodaļa * 27.03.1937.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas
                                biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība  „Atmoda”
                Bērzžgala nodaļa * 30.04.1926.

Latvijas katoļu strādnieku biedrība * 03.06.1927. + 02.09.1940.
                Bērzgales nodaļa * 07.06.1933.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Bērzgales nodaļa * 01.10.1924. + 03.04.1933.

Latvijas mednieku biedrība * 04.12.1919. + 21.02.1941.
                12.05.1936. pievienota “Mednieku biedrība “Atpūta”
                Bērzgales nodaļa * + 26.01.1932.

Latvijas strādnieku pretalkohola biedrība „Apziņa” * 19.12.1925. + 07.09.1934.
                Bērzgales nodaļa * 25.02.1929.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Bērzgales nodaļa * 05.09.1928.

Berzgales_1934

 

 
Izmainas: 05.08.2013 Kontakti