Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

BĒRZPILS PAGASTS
Abrenes apriņķis
[līdz 01.09.1925. Domopoles]

Beņislavas izglītība biedrība * 30.12.1924.
                24.10.1938. pārdēvēta agrāk „Beņislavas izglītība biedrība „Atauga”

Beņislavas izglītība biedrība „Atauga”
                Sk. „Beņislavas izglītība biedrība”

Beņislavas mednieku biedrība * 29.08.1931. + 18.03.1941.
                12.10.1938. pārdēvēta agrāk „Beņislavas mednieku biedrība „Kaija”

Beņislavas mednieku biedrība „Kaija”
                Sk. „Beņislavas mednieku biedrība”

Beņislavas piensaimnieku sabiedrība * 07.03.1923. + 02.11.1936.
                02.11.1936. iekļauta „Domoples pagasta piensaimnieku sabiedrība „Avots”

Bērzpils krājaizdevu sabiedrība * 12.07.1923.
                17.09.1938. pārdēvēta agrāk „Domopoles krājaizdevu sabiedrība”

Bērzpils lauksaimniecības biedrība * 1920.
                08.07.1937. pārdēvēta agrāk „Domopoles lauksaimniecības biedrība „Nākotne”
                18.09.1939. pievienota „Dreimanovas lopkopības pārraudzības biedrība”
                18.09.1939. pievienota „Bērzpils I lopkopības pārraudzības biedrība”

Bērzpils I lopkopības pārraudzības biedrība * 08.11.1928. + 18.09.1939.
                18.09.1939. iekļauta „Bērzpils lauksaimniecības biedrībā”

Bērzpils lopkopības pārraudzības biedrība „Drudzis” * 03.06.1927. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Rugāju pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Bērzpils 379. Mazpulks * 15.05.1933. + 1940.

Bērzpils meliorācijas sabiedrība „Uzvara” * 08.11.1928.

Bērzpils pagasta brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 09.12.1933.

Bērzpils pagasta meliorācijas sabiedrība „Deksnis” * 13.11.1930.

Bērzpils pagasta meliorācijas sabiedrība „Keiba” * 08.11.1928.

Bērzpils pagasta meliorācijas sabiedrība „Salas” * 16.09.1929.

Bērzpils piensaimnieku sabiedrība * 07.03.1923.
                02.11.1936. pievienota „Beņislavas piensaimnieku sabiedrība”
                22.03.1939. pārdēvēta agrāk „Domopoles pagasta piensaimnieku sabiedrība „Avots”
               
Bērzpils savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 17.08.1938. + 18.10.1940.

Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība „Zvaigzne”
                                * 10.09.1926. + 01.07.1940.
                01.07.1940. iekļauta „Latvijas katoļu jaunatnes biedrībā”

Brīvības pieminekļa Bērzpils pagasta komiteja * 20.01.1930.

Domopoles Beržu patērētāju biedrība * 18.02.1920. + 02.04.1937.

Domopoles krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Bērzpils krājaizdevu sabiedrība”

Domopoles lauksaimniecības biedrība „Nākotne”
                Sk. „Bērzpils lauksaimniecības biedrība”

Domopoles lauksaimniecības skolu beigušo audzēkņu biedrība „Straume” * 21.02.1929. +30.12.1939.

Domopoles pagasta aizsargu nodaļa * 13.12.1919. + 07.07.1940.

Domopoles pagasta piensaimnieku sabiedrība „Avots”
                Sk.” Bērzpils piensaimnieku sabiedrība”

Domopoles patērētāju biedrība * 24.01.1920. + 28.01.1937.

Domopoles un Rugāju piensaimnieku sabiedrība „Spēks”
                Sk. „Rugāju piensaimnieku sabiedrība „Spēks”

Dreimanovas lopkopības pārraudzības biedrība „Nākotne” * 19.10.1921.
                18.09.1939. iekļauta „Bērzpils lauksaimniecības biedrībā”

Meliorācijas sabiedrība „Augustova”
                Sk. „Rugāju un Bērzpils meliorācijas sabiedrība „Kapūne”

Obaldaru meliorācijas sabiedrība „Straume” * 31.03.1928.

Rugāju piensaimnieku sabiedrība „Spēks * 12.02.1923.
                29.08.1931. pārdēvēta agrāk „Domopoles un Rugāju piensaimnieku
                                sabiedrība „Spēks”

Rugāju Tilžas Bērzpils meliorācijas sabiedrība „Avotiņš” * 02.02.1929.

Rugāju Tilžas meliorācijas sabiedrība „Strautiņš” * 08.09.1928.

Rugāju un Bērzpils meliorācijas sabiedrība „Kapūne * 25.09.1929.
                23.04.1940. pārdēvēta agrāk „Meliorācijas sabiedrība „Augustova”

Stružonu lauksaimniecības biedrība „Centība” * 15.02.1924. + 26.04.1938.

Vecpils piensaimnieku sabiedrība „Vecpils” * 18.03.1926. + 19.11.1936.
                19.11.1936. iekļauta „Stružānu Salas piensaimnieku sabiedrība”

Biedrību nodaļas:

Jaunā Latvijā biedrība * 15.08.1933. + 27.06.1934.
                Bērzpils nodaļa * 08.02.1934.

Latgales atvaļināto karavīru biedrība * 07.12.1927. + 08.06.1940.
                Bērzpils nodaļa * 11.08.1928.

Latgales jaunatnes biedrība * 22.08.1923. + 13.11.1936.
13.11.1936. iekļauta “Latgales zemnieku jaunatnes biedrībā”
                Bērzpils nodaļa * 19.03.1929.

Latgales zemnieku jaunatnes biedrība * 30.04.1930. + 26.10.1940.
                13.11.1936. pievienota „Latgales jaunatnes biedrība”
                13.11.1936. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes biedrība”
                12.01.1939. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes apvienība”
                Bērzpils nodaļa * 24.03.1937.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Domopoles nodaļa * 18.04.1921.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Bērzpils nodaļa * 09.06.1927.

Latvijas bērnu palīdzības biedrība * 26.04.1922. + 07.08.1940.
                17.05.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas bērnu palīdzības savienība”
                Bērzpils nodaļa * 06.12.1929.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas
                                biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība „Atmoda”
                Bēržu nodaļa * 13.07.1928.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Domopoles nodaļa * 22.01.1925.

Latvijas mednieku biedrība * 04.12.1919. + 21.02.1941.
                12.05.1936. pievienota “Mednieku biedrība “Atpūta”
                Beņislavas nodaļa * 21.07.1926. + 26.01.1932.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Bērzpils nodaļa * 21.03.1928. + 29.11.1939.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Domopoles nodaļa * 16.02.1922. + 15.10.1935.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Domopoles nodaļas * 03.11.1925.

 

 
Izmainas: 08.05.2016 Kontakti