Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

BIĶERNIEKU PAGASTS
Daugavpils apriņķis

Baltas 1025. Mazpulks * 15.03.1937. + 1940.

Biķernieku brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 18.12.1933. + 25.10.1939.

Biķernieku lauksaimniecības biedrība * 08.07.1937.

Biķernieku krājaizdevu sabiedrība * 02.11.1923.
                23.04.1938. pārdēvēta agrāk „Maļinovas krājaizdevu sabiedrība”

Biķernieku lauksaimniecības biedrība „Kultūra” * 21.03.1923. + 04.01.1938.

Biķernieku pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 13.11.1929.
                12.05.1939. pārdēvēta agrāk „Bramanišku lopkopības pārraudzības biedrība”

Biķernieku meliorācijas sabiedrība „Auglība” *
                23.04.1940. pārdēvēta agrāk „Naujienes pirmā meliorācijas sabiedrība”

Biķernieku patērētāju biedrība * 03.06.1939.

Biķernieku piensaimnieku sabiedrība „Ekonomija” * 16.04.1923. + 07.12.1936.

Biķernieku Rīta Blāzma 241. Mazpulks * 24.04.1934. + 1940.

Biķernieku savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 15.10.1938. + 18.10.1940.

Bramanišku lauksaimniecības mašinu koplietošanas biedrība * 25.01.1928. + 25.08.1939.

Bramanišku lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Biķernieku pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Maļinovas krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Biķernieku krājaizdevu sabiedrība”

Naujienes pirmā meliorācijas sabiedrība
                Sk. „Biķernieku meliorācijas sabiedrība „Auglība”

Sčetinovas meliorācijas sabiedrība „Muha” * 08.08.1931.

Strautiņu 1022. Mazpulks * 09.04.1937. + 1940.

 

 
Izmainas: 29.10.2011 Kontakti