Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

BIKOVAS PAGASTS
Rēzeknes apriņķis

Skaties
Gaigalovas pagasts

 

 
Izmainas: 20.12.2009 Kontakti