Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

BIKSTU PAGASTS
Tukuma apriņķis

Bikstu_pagasts

Bikstu dziedāšanas biedrība * 01.09.1881. + 25.10.1939.
                28.05.1924. pārdēvēta agrāk „Bikstu latviešu dziedāšanas biedrība”
                25.10.1939. iekļauta „Bikstu lauksaimniecības biedrībā”

Bikstu latviešu dziedāšanas biedrība
                Sk. „Bikstu dziedāšanas biedrība”

Bikstu lauksaimniecības biedrība * 08.04.1937.
                25.10.1939. pievienota „Bikstu dziedāšanas biedrība”

Bikstu lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk „Bikstu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Bikstu 284. Mazpulks * 17.05.1932. + 1940.

Bikstu pagasta aizsardžu pulciņš * 14.04.1932. + 07.07.1940.

Bikstu pagasta aizsargu nodaļa * 09.04.1919. + 07.07.1940.

Bikstu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 28.05.1923.
26.10.1938. pārdēvēta agrāk „Bikstu lopkopības pārraudzības biedrība”

Bikstu pagasta meliorācijas sabiedrība „Plūdi” * 22.01.1932.

Bikstu pārtikas biedrība
                Sk. „Bikstu patērētāju biedrība”

Bikstu patērētāju biedrība * 1895.
                24.02.1920. pārdēvēta agrāk „Bikstu pārtikas biedrība”

Bikstu piensaimnieku sabiedrība * 04.05.1925.

Jaunpils Bikstu lauksaimniecības biedrība * 04.11.1900. + 1915.

Jaunpils Bikstu lauksaimniecības biedrības krāšanas un aizdošanas sabiedrība
                Sk. „Jaunpils krājaizdevu sabiedrība”

Jaunpils krājaizdevu sabiedrība * 1904.
                22.10.1923. pārd. agrāk „Jaunpils Bikstu lauksaimniecības biedrības krāšanas un aizdošanas sabiedrība"

Spriņģu bibliotēkas biedrība * 19.02.1909. + 1915.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Bikstu nodaļa * 26.08.1930.

Centrālā latviešu jaunatnes savienība * 06.05.1925. + 08.05.1936.
                Bikstu nodaļa * + 20.07.1935.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Bikstu nodaļa * 10.10.1927. + 20.07.1935.

Latvijas iekšējās misijas biedrība * 14.04.1920. + 13.12.1940.
                Bikstu nodaļa * 30.07.1922.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Jaunpils Bikstu nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Bikstu nodaļa 15.02.1926.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Bikstu nodaļa * 26.04.1930.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Bikstu nodaļa * 07.12.1921. + 19.01.1926.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
               Bikstu nodaļas * 29.07.1926.

Vācu vecāku biedrība * 28.04.1920. + 21.03.1941.
                27.07.1921. pārdēvēta agrāk “Vācu pamatskolu un vidusskolu
                                vecāku priekšstāvu savienība”
                12.12.1938. pārdēvēta agrāk “Vācu vecāku savienība Latvijā”
                Bikstenes nodaļa * 07.12.1927.

Foto no LNB un A. Tomašuna krājuma.

 

 
Izmainas: 06.02.2020 Kontakti