Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

BILSKAS PAGASTS
Valkas apriņķis

Bilskas_pagasts

Bilskas kūdras ražošanas kooperatīvs „Sūna” * 01.02.1928. + 10.05.1935.

Bilskas lauksaimniecības biedrība * 06.07.1937.

Bilskas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Rūķītis”
                Sk. „Bilskas mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Bilskas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Vārpa”
                Sk. „Bilskas Zeltiņu mašīnu koplietošanas sabiedrība””

Bilskas mašīnu koplietošanas sabiedrība * 23.07.1930.
                08.02.1939. pārdēvēta agrāk „Bilskas lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība „Rūķītis”

Bilskas 31. Mazpulks * 31.03.1931. + 1940.

Bilskas pagasta aizsargu nodaļa * 03.09.1919. + 1940.

Bilskas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 09.04.1924.
                17.03.1939. pārdēvēta agrāk „Piektā Smiltenes lopkopības pārraudzības
                                biedrība”

Bilskas patērētāju biedrība * 11.02.1920.
                03.08.1938. pārdēvēta agrāk „Bilskas patērētāju biedrība „Cerība”

Bilskas patērētāju biedrība „Cerība”
                Sk. „Bilskas patērētāju biedrība”

Bilskas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 10.10.1884. + 18.10.1940.
                19.12.1923. pārdēvēta agrāk „Jaun Bilskas pagasta savstarpīgā palīdzības
                                biedrība ugunskādes gadījumos”
                03.07.1934. pārdēvēta agrāk „Bilskas savstarpējā uguns apdrošināšanas
                                biedrība”

Bilskas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Bilskas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Bilskas Smiltenes meliorācijas sabiedrība „Pastāvība” * 26.03.1927.

Bilskas Zeltiņu mašīnu koplietošanas sabiedrība * 14.11.1923.
                17.05.1939. pārdēvēta agrāk „Bilskas lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība „Vārpa”

Cirgaļu Smiltenes Bilskas meliorācijas sabiedrība „Nākotne” * 20.04.1926.

Jaun Bilskas pagasta savstarpīgā palīdzības biedrība ugunskādes gadījumos

Lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Abuls”
                Sk. „Smiltenes Bilskas mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Piektā Smiltenes lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Bilskas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Smiltenes Bilskas mašīnu koplietošanas sabiedrība * 06.09.1922.
                08.03.1939. pārdēvēta agrāk „Lauksaimniecības mašīnu koplietošanas
                                biedrība „Abuls”

Vecviļķenes Banus Papiņu Raudas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos * 13.02.1883. + 13.10.1899.

Biedrību nodaļas:

Bezpartejiskā nacionālā Latvijas atbrīvotāju biedrība * 29.10.1924. + 21.12.1927.
Bilskas nodaļa * 17.02.1927.

Bezpartejisko Latvijas atbrīvotāju biedrība * 11.01.1928. + 08.06.1940.
                Bilskas nodaļa * 01.02.1928.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Bilskas nodaļa * 22.07.1922.

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
                Bilskas nodaļa * 20.09.1934.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Bilskas nodaļa * 16.07.1920.

Foto no LNB krājuma.

 

 
Izmainas: 31.01.2016 Kontakti