Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

BĪRIŅU PAGASTS
Rīgas apriņķis

Birinu_1930

Bīriņu bezmaksas tautas bibliotēkas biedrība
                Sk. „Bīriņu bibliotēkas biedrība”

Bīriņu bibliotēkas biedrība * 23.09.1909. + 11.05.1940.
                12.12.1923. pārdēvēta agrāk „Bīriņu bezmaksas tautas bibliotēkas biedrība”
                11.05.1940. iekļauta „Bīriņu lauksaimniecības biedrībā”

Bīriņu Eikažu Pēterupes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk.” Bīriņu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Bīriņu Ezerciema 394. Mazpulks * 26.09.1934. + 1940.

Bīriņu Jurkules meliorācijas sabiedrība „Straume” * 22.07.1927.

Bīriņu krājaizdevu sabiedrība * 1902.
                20.07.1938. pārdēvēta agrāk „Krājaizdevu sabiedrība „Bite”

Bīriņu lauksaimniecības biedrība * 27.04.1937.
                11.05.1940. pievienota „Bīriņu bibliotēkas biedrība”
                11.05.1940. pievienota „Neibādes zvejniecības biedrība „

Bīriņu laukstrādnieku patērētāju biedrība „Cerība”
                Sk. „Bīriņu patērētāju biedrība”

Bīriņu lopkopības pārraudzības biedrība * 27.03.1929. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Bīriņu pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Bīriņu 223. Mazpulks * 01.12.1933. + 1940.

Bīriņu mednieku biedrība * 05.10.1921. + 16.05.1941.
                05.05.1939. pārdēvēta agrāk „Bīriņu un apkārtnes mednieku biedrība”

Bīriņu pagasta brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 05.01.1933. + 05.08.1938.

Bīriņu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Bīriņu lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Krimuldas Eikažu lopkopības pārraudzības biedrība”

Bīriņu pagasta meliorācijas sabiedrība „Gārša” * 03.02.1930. + 29.07.1943.

Bīriņu patērētāju biedrība * 14.07.1920.
                26.04.1922. pārdēvēta agrāk „Bīriņu laukstrādnieku patērētāju
                                biedrība „Cerība”
                27.11.1929. pārdēvēta agrāk „Bīriņu patērētāju biedrība „Cerība”

Bīriņu patērētāju biedrība „Aro” * 22.12.1919.

Bīriņu patērētāju biedrība „Cerība”
                Sk. „Bīriņu patērētāju biedrība”

Bīriņu patērētāju biedrība „Vārpa” * 24.11.1920. + 26.03.1935.

Bīriņu piensaimnieku sabiedrība * 20.09.1922.

Bīriņu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 17.10.1884. + 18.10.1940.
                01.03.1922. pārdēvēta agrāk „Bīriņu Eikažu Pēterupes savstarpīgā
                                palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                19.09.1933. pārdēvēta agrāk „Bīriņu savstarpējā uguns apdrošināšanas
                                biedrība”

Bīriņu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk.” Bīriņu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Bīriņu Turaidas piensaimnieku sabiedrība * 28.01.1936.
                28.01.1936. izveidota apvienojot:
                                „Krimuldas Eikažu piensaimnieku sabiedrību”
                                „Turaidas Inciema piensaimnieku sabiedrību”
                23.11.1938. pārdēvēta agrāk „Eikažu Turaidas piensaimnieku sabiedrība”

Bīriņu un apkārtnes mednieku biedrība
                Sk. „Bīriņu mednieku biedrība”

Bīriņu un apkārtnes studējošo un vidusskolas jaunatnes biedrība * 19.03.1924. +19.03.1936.

Brīvības pieminekļa Bīriņu pagasta komiteja * 04.01.1930.

Eikažu Turaidas piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Bīriņu Turaidas piensaimnieku sabiedrība”

Krājaizdevu sabiedrība „Bite”
                Sk. „Bīriņu krājaizdevu sabiedrība”

Krimuldas Bīriņu meliorācijas sabiedrība „Vienība” * 22.11.1927.

Krimuldas Eikažu kopienotava
                Sk. „Krimuldas Eikažu piensaimnieku sabiedrība”

Krimuldas Eikažu lopkopības pārraudzības biedrība * 24.01.1923. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Bīriņu pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Krimuldas Eikažu piensaimnieku sabiedrība * 1910. + 28.01.1936.
                06.09.1922. pārdēvēta agrāk „Krimuldas Eikažu koppienotava”
                28.01.1936. iekļauta „Eikažu Turaidas piensaimnieku sabiedrībā”

Neibades saviesīgais klubs * 05.04.1908. + 15.12.1914.


Neibādes zvejniecības biedrība * 02.02.1927. + 11.05.1940.
11.05.1940. iekļauta „Bīriņu lauksaimniecības biedrībā”

Pabažu Bīriņu lopkopības pārraudzība biedrība
                Sk. „Pabažu pagasta lopkopības pārraudzība biedrība”

Pabažu Bīriņu ražotāju un patērētāju biedrība * 09.03.1921. + 14.09.1938.

Pabažu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība  * 1910.
                12.05.1939. pārdēvēta agrāk “Pabažu Bīriņu lopkopības pārraudzība biedrība”

Pēterupes meliorācijas sabiedrība * 10.07.1926.

Pēterupes Neibades Jūrmalas palīdzības un labierīcības biedrība
                Sk. „Saulkrastu labierīcības biedrība”

Saulkrastu labierīcības biedrība * 02.09.1926.+31.12.1940.
                05.11.1935. pārdēvēta agrāk „Pēterupes Neibades Jūrmalas palīdzības un
                                labierīcības biedrība”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Pēterupes Neibades nodaļa * 20.06.1928.

Darba jaunatne – biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Bīriņu nodaļa * 10.01.1927.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Bīriņu nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Bīriņu nodaļa * 10.07.1925.

Latvijas strādnieku pretalkohola biedrība „Apziņa” * 19.12.1925. + 07.09.1934.
                Bīriņu nodaļa * 28.01.1928.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Bīriņu nodaļa * 30.05.1929.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Biriņu nodaļa * 10.06.1920.

Sporta biedrība “Krauze” * 09.02.1921. + 12.11.1935.
12.11.1935. iekļauta „Latvijas arodu organizācijā “Sports”
                Bīriņu nodaļa * 15.12.1925.

Birinu_1935

 

 
Izmainas: 29.09.2015 Kontakti