Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

BIRZGALES PAGASTS
Rīgas apriņķis
[līdz 01.09.1925. Lindes]

B_foto

Birzgales krājaizdevu sabiedrība * 07.10.1903.
                31.05.1933. pārdēvēta agrāk „Lindes krāšanas aizdošanas sabiedrība”
                01.06.1938. pārdēvēta agrāk „Lindes krājaizdevu sabiedrība”

Birzgales lauksaimniecības biedrība „Druvmala” * 21.02.1933. + 09.08.1937.

Birzgales lauksaimniecības biedrība * 19.01.1937.
                19.12.1939. pievienota „Birzgales nacionālās jaunatnes biedrība”

Birzgales Lielvārdes un apkārtnes sugas lopu audzētāju biedrība * 16.01.1934. + 31.12.1940.

Birzgales lopkopības pārraudzības biedrība * 12.05.1936. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Birzgales pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Birzgales 547. Mazpulks * 13.01.1935. + 1940.

Birzgales mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 26.02.1926. + 10.11.1936.

Birzgales meliorācijas sabiedrība * 13.03.1926.

Birzgales nacionālās jaunatnes biedrība * 05.09.1928.+ 19.12.1939.
                19.12.1939. iekļauta „Birzgales lauksaimniecības biedrībā”

Birzgales nacionālās jaunatnes bibliotēkas biedrības * 1921.

Birzgales pagasta 6. kl. pamatskolu beigušo audzēkņu biedrība * 0208.1932. + 10.04.1940.

Birzgales pagasta 6. kl. skolas skolēnu kooperatīvs * 1925.

Birzgales pagasta 6. kl. skolas skolēnu patērētāju biedrība * 1927.

Birzgales pagasta meliorācijas sabiedrība „Lejas Pļavas” * 19.06.1928.

Birzgales pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Birzgales lopkopības pārraudzības biedrība”
                                „Lindes I lopkopības pārraudzības biedrība”

Birzgales patērētaju biedrība * 16.03.1920.
                22.02.1938. pārdēvēta agrāk „Lindes patērētāju biedrība „Bite”

Birzgales piensaimnieku sabiedrība * 1205.1926.

Birzgales piensaimnieku sabiedrība „Strauts” * 09.04.1930. + 28.04.1937.

Birzgales savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 10.04.1922. + 18.10.1940.
                14.09.1938. pārdēvēta agrāk „Lindes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Birzgales Taurkalnes Vecmuižas meliorācijas sabiedrība „Taļkes upīte” * 27.02.1929.

Birzgales Vecmuižas meliorācijas sabiedrība „Zvirgzda” * 27.10.1928.

Brīvības pieminekļa Birzgales pagasta komiteja * 07.01.1930.

Lindes Birzgales dziedāšanas biedrība * 1887. + 1915.

Lindes Jumpravas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 13.07.1922. + 22.03.1940.

Lindes krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Birzgales krājaizdevu sabiedrība”

Lindes krāšanas aizdošanas sabiedrība
                Sk. „Birzgales krājaizdevu sabiedrība”

Lindes lauksaimniecības biedrība * 27.11.1922. + 19.08.1937.

Lindes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Auseklis” * 05.03.1923. + 27.11.1929.

Lindes I lopkopības pārraudzības biedrība * 04.09.1924. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Birzgales pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Lindes pagasta aizsargu nodaļa * 17.08.1919. + 07.07.1940.

Lindes patērētāju biedrība „Bite”
                Sk. „Birzgales patērētāju biedrība”

Lindes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Birzgales savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Lindes un apkārtnes biškopības biedrība * 02.06.1921. + 13.12.1938.

Taurkalnes Birzgales piensaimnieku sabiedrība * 24.10.1927. + 23.01.1923.

Zemgales kultūras veicināšanas biedrība * 13.01.1926. + 30.08.1934.

Biedrību nodaļas:

Bezpartejiskā nacionālā Latvijas atbrīvotāju biedrība * 29.10.1924. + 21.12.1927.
                Birzgales nodaļa * 17.02.1927.

Darba jaunatne – biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Birzgales nodaļa * 15.04.1932.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Lindes nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas mednieku biedrība * 04.12.1919. + 21.02.1941.
                12.05.1936. pievienota “Mednieku biedrība “Atpūta”
                Birzgales nodaļa * 15.11.1927.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Birzgales 44. novads * 19.01.1931.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība".
                Lindes nodaļa * 30.01.1922.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Birzgales nodaļa * 09.02.1928.

Progresīvā jaunatne biedrība * 10.03.1931. + 29.10.1935.
                Birzgales nodaļa * 06.06.1934.

Raiņa klubs * 17.03.1920. + 30.06.1934.
                Lindes nodaļa * 10.11.1922.

Foto no LNB krājumiem.

 

 

 
Izmainas: 04.04.2016 Kontakti