Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

BIRŽU PAGASTS
Jēkabpils apriņķis

Ābeļu un Biržu pagasta meliorācijas sabiedrība „Nuros” * 27.10.1927.

Biržu Bērzgale fondenieku meliorācijas sabiedrība * 27.09.1930.

Biržu Bērzgala krājaizdevu sabiedrība * 12.01.1924.

Biržu Bērzgala mājturības veicināšanas biedrība * 06.04.1925. +06.10.1938.
                06.10.1938. iekļauta „Biržu pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Biržu Bērzgala 363. Mazpulks * 19.04.1934. + 1940.

Biržu Bērzgala meliorācijas sabiedrība *30.08.1928.

Biržu Bērzgala piensaimnieku sabiedrība * 24.08.1922.
                29.02.1936. pievienota „Biržu Mežgala piensaimnieku sabiedrība”
                29.02.1936. pievienota „Biržu Vidsalas piensaimnieku sabiedrība”

Biržu cukurbiešu audzētāju biedrība * 15.02.1934. + 03.10.1939.

Biržu dārzkopības pārraudzības biedrība *29.03.1928. + 26.09.1939.

Biržu Jaunatnes 59. Mazpulks * 24.03.1931. + 1940.

Biržu izglītības biedrība „Darbs” *30.06.1909. + 16.12.1938.
                14.05.1923. pārdēvēta agrāk „Bušgofskoje obščestvo obrazovanija „Darbs”
                16.12.1938. iekļauta „Biržu pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Biržu krājaizdevu sabiedrība * 04.02.1924.

Biržu laukkopības pārraudzības biedrība * 26.05.1930. + 31.12.1940.

Biržu lauksaimniecības biedrība * 31.10.1909.
                22.10.1923. pārdēvēta agrāk „Bušgofskoje selsko hozjaistvennoje obščestvo”
                16.12.1938. iekļauta „Biržu pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Biržu lopkopības pārraudzības biedrība *29.06.1922. + 16.12.1938.
                04.02.1937. pārdēvēta agrāk „Biržu lopkopības pārraudzības biedrība
                                Jaunjelgavas apriņķī”
                16.12.1938. iekļauta „Biržu pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Biržu lopkopības pārraudzības biedrība Jaunjegavas apriņķī
                Sk. „Biržu lopkopības pārraudzības biedrība”

Biržu I lopkopības pārraudzības biedrība * 21.03.1929. + 16.12.1938.
                16.12.1938. iekļauta „Biržu pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Biržu II lopkopības pārraudzības biedrība 08.01.1923. [1910] + 16.12.1938.
                16.12.1938. iekļauta „Biržu pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Biržu III lopkopības parraudzības biedrība * 08.09.1932. +16.12.1938.
                16.12.1938. iekļauta „Biržu pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Biržu meliorācijas sabiedrība „Valgune” *08.09.1928.

Biržu Mežgala piensaimnieku sabiedrība *03.04.1930. +29.02.1936.
                29.02.1936. iekļauta „Biržu Bērzgala piensaimnieku sabiedrībā”

Biržu Muižgala 701. Mazpulks * 01.02.1935. + 1940.

Biržu pagasta aizsargu nodaļa * 28.08.1919. + 1940.

Biržu pagasta lauksaimniecības biedrība * 05.08.1937.
                06.10.1938. pievienota „Biržu Bērzgala mājturības veicināšanas biedrība”
                16.12.1938. pievienota „Biržu izglītības biedrība „Darbs”
                16.12.1938. pievienota „Biržu lauksaimniecības biedrība”
                16.12.1938. pievienota „Biržu lopkopības pārraudzības biedrība”
                16.12.1938. pievienota „Biržu I lopkopības pārraudzības biedrība”
                16.12.1938. pievienota „Biržu II lopkopības pārraudzības biedrība”
                16.12.1938. pievienota „Biržu III lopkopības pārraudzības biedrība”
                16.12.1938. pievienota „Biržu IV lopkopības pārraudzības biedrība”

Biržu pagasta meliorācijas sabiedrība „Smiltaine” * 08.08.1931. + 18.03.1942.

Biržu pagasta savstarpējā apdrošināšanas biedrība *05.01.1897. +18.10.1941.
                19.12.1921. pārdēvēta agrāk „Biržu savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                08.11.1938. pārdēvēta agrāk „Biržu savstarpējā uguns apdrošināšanas
                                biedrība”

Biržu patērētāju biedrība
                Sk. „Biržu patērētāju biedrība „Kodols”

Biržu patērētāju biedrība * 08.02.1938.

Biržu patērētāju biedrība „Kodols * 1919. +20.12.1934.
                17.09.1925. pārdēvēta agrāk „Biržu patērētāju biedrība”

Biržu patērētāju biedrība „Talks” * 20.12.1920. + 17.07.1929.

Biržu piensaimnieku sabiedrība * 01.06.1922.

Biržu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Biržu pagasta savstarpējā apdrošināšanas biedrība”


Biržu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Biržu pagasta savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biržu un Ābeļu meliorācijas sabiedrība „Lapsukalns” * 30.08.1927.

Biržu un Aknistes meliorācijas sabiedrība „Bērzgale Aizpore” *12.01.1928.

Biržu un apkārtnes biškopības biedrība *09.10.1922. +31.12.1940.

Biržu Vidsalas piensaimnieku sabiedrība *08.7.1926. +29.02.1936.
                29.2.1936. iekļauta „Biržu Bērzgala piensaimnieku sabiedrībā”

Brīvības pieminekļa Biržu pagasta komiteja * 31.01.1930.

Bušgofskoje obščestvo obrazovanija „Darbs”
                Sk. „Biržu izglītības biedrība „Dārbs”

Bušgofskoje selsko hozjaistvennoje obščestvo
                Sk. „Biržu lauksaimniecības biedrība”

Mastes purva un apkārtnes meliorācijas sabiedrība * 30.12.1929. + 29.04.1941.

Melnsalas purva un apkārtnes meliorācijas sabiedrība *15.12.1926.

Meliorācijas sabiedrība „Mēslis” *17.07.1928. + 18.03.1942.

Zasas pagasta jaunsaimnieku un Biržu pagasta obroku gabalu meliorācijas sabiedrība
                                „Dambrājs *26.03.1931.

Zemgales patērētāju biedrība „Arogs” *20.04.1920. +19.03.1927.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Biržu nodaļa * 12.06.1929.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Biržu nodaļa * 11.09.1922.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Biržu nodaļa * 05.04.1927.

Latvijas poļu katoļu jaunatnes biedrība * 05.04.1933.+ 31.03.1939.
29.05.1936. pārdēvēta agrāk „Poļu katoļu jaunatnes biedrība Latvijā”
31.03.1939. iekļauta „Latvijas poļu biedrībā”
Biržu nodaļa * 29.01.1934.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Biržu nodaļa * 13.04.1932.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Biržu nodaļa * 12.12.1927.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Biržu nodaļa * 27.02.1924. + 25.08.1937.
                Biržu Bērzgales nodaļa * 28.10.1925. + 25.08.1937.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Biržu nodaļa * 16.09.1920. + 04.12.1931.

 

 
Izmainas: 04.04.2016 Kontakti