Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

BIRZUĻU PAGASTS
Valakas apriņķis

Birzuļu lauksaimniecības biedrība * 30.10.1939.
                30.10.1939. izveidota apvienojot:
                                „Mēru pagasta lauksaimniecības biedrību”
                                „Rauzas lauksaimniecības biedrību”

Birzuļu lopkopības pārraudzības biedrība * 20.05.1925.
                28.10.1938. pārdēvēta agrāk „Rauzas lopkopības pārraudzības biedrība”
                12.06.1940. pārdēvēta agrāk „Rauzas pagasta lopkopības pārraudzības
                                biedrība”

Birzuļu 671. Mazpulks * 04.04.1935. + 1940.

Birzuļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 17.07.1940.
                17.07.1940. izveidota apvienojot:
                                „Mēra savstarpējo apdrošināšanas biedrību”
                                „Rauzas savstarpējo apdrošināšanas biedrību”

Meliorācijas sabiedrība „Tēvapurvs” * 23.08.1929.

Mēra jaunsaimnieku sīkgruntnieku nodaļas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas
                                biedrība „Centība” * 30.05.1928. + 10.04.1940.

Mēra pagasta izglītības biedrība * 21.07.1920. + 28.01.1934.

Mēra pagasta lauksaimniecības biedrība * 06.04.1937. + 30.10.1939.
                11.07.1939. pievienota „Mēra pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”
                30.10.1939. iekļauta „Birzuļu lauksaimniecības biedrībā”

Mēra Rauzas mednieku biedrība * 08.12.1926. + 09.06.1937.

Mēra Rauzas meliorācijas sabiedrība * 24.09.1926.

Mēra savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 31.10.1881. + 17.07.1940.
                10.05.1922.pārdēvēta agrāk „Mēru savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījuma”
                03.08.1938. pārdēvēta agrāk „Mēru pagasta savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”
                17.07.1940. iekļauta „Birzuļu savstarpējā apdrošināšanas biedrībā”

Mēru muižas meliorācijas sabiedrība „Jaunzemju purvs” * 06.07.1928.

Mēru pagasta aizsargu nodaļa * 11.08.1919. + 1940.

Mēru pagasta meliorācijas sabiedrība „Kaija” * 30.10.1928.

Mēru pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Mēra savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Mēru patērētāju biedrība * 10.02.1920. + 12.10.1935.

Mēru piensaimnieku sabiedrība * 06.09.1922.

Mēru savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījuma
                Sk. „Mēra savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Palsmanes mednieku biedrība * 17.04.1929. + 14.03.1941.
                27.07.1938. pārdēvēta agrāk “Rauzas mednieku biedrība”

Palsmanes un Rauzas meliorācijas sabiedrība “Briedene” * 28.05.1927.

Rauzas lauksaimniecības biedrība * 06.07.1937. + 11.07.1939.
                11.07.1939. iekļauta „Birzuļu lauksaimniecības biedrībā”

Rauzas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Nākotne”
                                * 26.07.1923. + 22.02.1939.

Rauzas lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Birzuļu lopkopības pārraudzības biedriba”

Rauzas 1064. Mazpulks * 20.03.1937. + 1940.

Rauzas mednieku biedrība
                Sk. „Palsmanes mednieku biedrība”

Rauzas meliorācijas sabiedrība * 08.09.1928.

Rauzas pagasta aizsargu nodaļa * 02.08.1919. + 1940.

Rauzas pagasta krājaizdevu sabiedrība * 23.01.1924. + 16.06.1936.
                16.06.1936. iekļauta „Palsmanes pagasta krājaizdevu sabiedrībā”

Rauzas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Birzuļu lopkopības pārraudzības biedriba”

Rauzas pagasta meliorācijas sabiedrība „Priedaine” * 28.06.1930.

Rauzas pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Rauzas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Rauzas piensaimnieku sabiedrība * 20.09.1922. + 25.02.1936.

Rauzas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 26.10.1889. + 17.07.1940.
                23.08.1922. pārdēvēta agrāk „Rauzas savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījuma”
                26.04.1938. pārdēvēta agrāk „Rauzas pagasta savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”
                17.07.1940. iekļauta „Birzuļu savstarpējā apdrošināšanas biedrībā”

Rauzas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījuma
                Sk. „Rauzas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Darba jaunatne – biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Mēru nodaļa * 29.07.1927.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Rauzas nodaļa *23.04.1928. + 03.04.1933.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Mēru Rauzas 43. novads * 25.11.1930.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Rauzas nodaļa * 30.09.1933.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Mēru nodaļa * 09.02.1921. + 16.10.1935.

Valkas apriņķa mednieku biedrība * 24.08.1921. + 14.03.1941.
Palsmanes Mēru Rauzas nodaļa * 26.03.1926. + 03.01.1934.

 

 
Izmainas: 02.02.2016 Kontakti