Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

BLĪDIENAS PAGASTS
Tukuma apriņķis
[1923. pievienots Stūru līdz 1924. Blīdenes Stūru, līdz 01.09.1925. Blīdienes]

Blidenes_1930

Bērzes augšgala meliorācijas sabiedrības * 06.11.1935.

Blīdienas kūdras ražošanas sabiedrība * 06.10.1930.
                15.06.1939. pārdēvēta agrāk „Blīdenes Stūru kūdras ražošanas sabiedrība „Spēks”

Blīdienas meliorācijas sabiedrība „Tauvene” * 13.04.1928. + 29.11.1937.

Blīdenas pagasta aizsardžu pulciņš * 18.04.1926. + 07.07.1940.

Blīdenas pagasta aizsargu nodaļa * 08.04.1919. + 07.07.1940.
                1924. pievienota „Stūru pagasta aizsargu nodaļa”
                1924. pārdēvēta agrāk „Blīdenes Stūru pagasta aizsargu nodaļa”
                1925. pārdēvēta agrāk „Blīdenes pagasta aizsargu nodaļa”

Blīdienas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 28.06.1926.
                30.09.1938. pārdēvēta agrāk „Blīdenes lopkopības pārraudzības biedrība”

Blīdenes lauksaimniecības biedrība * 12.06.1910 + 09.12.1937.

Blīdenes lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Blīdienas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Blīdenes 361. Mazpulks * 16.04.1934. + 1940.

Blīdenes mednieku biedrība * 26.05.1932. + 18.03.1940.

Blīdenes meliorācijas sabiedrība „Reņģu purvs” * 03.05.1928. + 18.03.1942.

Blīdenes meliorācijas sabiedrība „Stūrupīte” * 19.10.1928. + 25.11.1937.

Blīdenes pagasta aizsargu nodaļa
                Sk. „Blīdenas pagasta aizsargu nodaļa”

Blīdenes pagasta krājaizdevu sabiedrība * 10.11.1930. + 19.01.1933.

Blīdenes pagasta lauksaimniecības biedrība * 17.06.1937.

Blīdenes piensaimnieku sabiedrība * 01.12.1921.

Blīdenes Stūru krājaizdevu sabiedrība * 12.05.1924. + 25.03.1929.

Blīdenes Stūru kūdras ražošanas sabiedrība „Spēks”
                Sk. „Blīdienas kūdras ražošanas sabiedrība”

Blīdenes Stūru pagasta aizsargu nodaļa
                Sk. „Blīdenas pagasta aizsargu nodaļa”

Blīdenes un apkārtnes patērētāju biedrība * 24.02.1920. + 12.10.1926.

Saviesīgā biedrība „Rīts” * 27.09.1910. + 1915.

Stūrenieku patērētāju biedrība „Zars” * 23.03.1920. + 25.08.1932.

Stūru pagasta aizsargu nodaļa * 01.04.1919. + 1924.      
                1924. iekļauta „Blīdenes Stūru pagasta aizsargu nodaļā”

Stūru piensaimnieku sabiedrība * 05.07.1913. + 21.05.1929.

Zvārdes Blīdenes meliorācijas sabiedrība „Straume” * 28.01.1929.

Biedrību nodaļas:

Jelgavas sporta biedrība * 10.04.1890. + 16.11.1940.
                28.04.1924. pārdēvēta agrāk „Kurzemes riteņbraucēju biedrība”
                06.10.1938. pārdēvēta agrāk „Jelgavas I sporta biedrība”
                Pils Blīdenes nodaļa * 02.02.1929.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Blīdenes nodaļa *23.04.1928. + 03.04.1933.

Latvijas mednieku biedrība * 04.12.1919. + 21.02.1941.
                12.05.1936. pievienota “Mednieku biedrība “Atpūta”
                Blīdenes nodaļa * 17.10.1923. + 26.01.1932.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Blīdenes nodaļa * 02.01.1929.

Raiņa klubs * 17.03.1920. + 30.06.1934.
                Blīdenes nodaļa * 25.04.1921.

Strādnieku sporta savienība * 08.06.1921. + 18.01.1926.
                Blīdenas nodaļa * 12.05.1923.

 

 
Izmainas: 05.08.2013 Kontakti