Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

BLOMES PAGASTS
Valkas apriņķis

Blomes_pagasts

Abula lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Smiltenes Bilskas mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Bikšejas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 09.04.1924. + 30.07.1930.

Blomes jaunatnes biedrība * 13.03.1934. + 09.02.1937.

Blomes lauksaimniecības biedrība * + 31.03.1926.

Blomes II lopkopības pārraudzības biedrība * 03.09.1930. + 11.11.1939.
                11.11.1939. iekļauta „Smiltenes lauksaimniecības biedrībā”

Blomes mašīnu koplietošanas sabiedrība * 26.03.1923.
                19.04.1939. pārdēvēta agrāk „Blomu Nīgales lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība”

Blomes 664. Mazpulks * 21.03.1935. + 1940.

Blomes meliorācijas sabiedrība „Lapaine” * 23.08.1929.

Blomes meliorācijas sabiedrība „Vāmu purvs” * 23.04.1940.

Blomes pagasta lauksaimniecības biedrība * 23.03.1937.
                19.12.1939. pievienota „Smiltenes Blomu un apkārtnes biškopības biedrība”
                19.12.1939. pievienota „Blomu Nīcgales lopkopības pārraudzības biedrība „Nigra”

Blomes pagasta meliorācijas sabiedrība „Kroņa purvs” * 03.06.1932.

Blomes pagasta meliorācijas sabiedrība „Meitols” * 10.11.1931.

Blomes pagasta meliorācijas sabiedrība „Vēršu purvs” * 15.02.1929.

Blomes patērētāju biedrība * 03.03.1920.
                09.07.1930. pārdēvēta agrāk „Patērētāju biedrība „Blomu kooperatīvs”
                22.02.1938. pārdēvēta agrāk „Blomu patērētāju biedrība „Strauts”

Blomes piensaimnieku sabiedrība * 19.10.1921.
                17.08.1938. pārdēvēta agrāk „Blomu Nīgales piensaimnieku sabiedrība”
               
Blomes Raunas meliorācijas sabiedrība „Kanupe” * 18.06.1929.

Blomes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 23.05.1887. [1975] + 18.10.1940.
                22.03.1922. pārdēvēta agrāk „Kroņa Blomu pagasta savstarpējā palīdzības
                                biedrība ugunsgrēku gadījuma”
                03.08.1938. pārdēvēta agrāk „Blomu pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas
                                biedrība”

Blomu krājaizdevu sabiedrība * 23.01.1924.
                10.03.1926. pārdēvēta agrāk „Blomu pagasta krājaizdevu sabiedrība”
                28.04.1936. iekļauta „Smiltenes Palsmanes Aumeisteru Gaujienas krājaizdevu sabiedrībā”

Blomu meliorācijas sabiedrība * 02.08.1926.

Blomu Nīgales lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Blomes mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Blomu Nīcgales lopkopības pārraudzības biedrība „Nigra” * 24.10.1923. + 19.12.1939.
                19.12.1939. iekļauta „Blomes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Blomu Nīgales piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Blomes piensaimnieku sabiedrība”

Blomu pagasta aizsargu nodaļa * 15.08.1919. + 1940.

Blomu pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Blomes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Blomu patērētāju biedrība „Strauts”
                Sk. „Blomes patērētāju biedrība”

Ķirbižu Blomes bibliotēkas biedrība * 04.09.1923. + 01.06.1939.

Ķirbižu Blomes patērētāju biedrība „Rūķis” * 14.04.1920. + 25.04.1934.

Ķirbižu Blomes lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Vitrupes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Ķirbižu Blomes piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Vitrupes piensaimnieku sabiedrība”

Kroņa Blomu pagasta savstarpējā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījuma
                Sk. „Blomes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Paurīts” * 13.03.1929.

Meliorācijas sabiedrība „Mežmala” * 07.06.1928. + 08.07.1942.

Nīgales meliorācijas sabiedrība * 15.05.1928.

Patērētāju biedrība „Blomu kooperatīvs”
                Sk. „Blomes patērētāju biedrība”

Smiltenes Bilskas mašīnu koplietošanas sabiedrība * 06.09.1922.[1907]
                08.3.1939. pārdēvēta agrāk „Abula lauksaimniecības mašīnu koplietošanas
                                biedrība”

Smiltenes Blomes mašīnu koplietošanas sabiedrība * 27.01.1926.
                08.02.1939. pārdēvēta agrāk „Smiltenes lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība „Bērzenieši”

Smiltenes Blomu un apkārtnes biškopības biedrība * 28.05.1930. + 19.12.1939.
                19.12.1939. iekļauta „Blomes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Vitrupes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 11.03.1925.
                03.02.1939. pārdēvēta agrāk „Ķirbižu Blomes lopkopības pārraudzības biedrība”

Vitrupes piensaimnieku sabiedrība * 29.11.1922.
                03.08.1938. pārdēvēta agrāk „Ķirbižu Blomes piensaimnieku sabiedrība”

Biedrību nodaļas:

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
                17.04.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas evaņģēliskā brāļu sadraudzības biedrība”
                Blomu nodaļa * 26.09.1928.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Blomu nodaļa * 05.09.1924.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk “Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Blomu nodaļa * 22.04.1925.

Latvju nacionālistu klubs * 25.03.1925. + 07.09.1927.
                Nigras nodaļa * 20.10.1925.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Blomu nodaļa * 21.08.1920.

Valkas apriņķa mednieku biedrība * 24.08.1921. + 14.03.1941.
                Blomu nodaļa * 26.03.1926.

Foto no LNB krājuma.

 

 
Izmainas: 31.01.2016 Kontakti