Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

BOKOVAS PAGASTS
Abrenes apriņķis

Skaties
Purvmalas pagasts

 

 
Izmainas: 20.12.2009 Kontakti