Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

BORNES PAGASTS
Ilūkstes apriņķis

Skaties
Kaplavas pagasts

 

 
Izmainas: 20.12.2009 Kontakti