Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

BOROVKAS PAGASTS
Ilūkstes apriņķis

Skaties
Silenes pagasts

 

 
Izmainas: 20.12.2009 Kontakti