Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

BRASLAVAS PAGASTS
Valmieras apriņķis

Braslavas_1934

Braslavas krājaizdevu sabiedrība * 25.04.1923.

Braslavas lauksaimniecības biedrība * 15.11.1922. + 03.06.1937.

Braslavas mājturības veicināšanas biedrība * 07.07.1926. + 31.12.1937.

Braslavas meliorācijas sabiedrība „Purvēnu Zušu leja” * 31.05.1928.

Braslavas pagasta aizsargu nodaļa * 11.08.1919. + 1940.

Braslavas pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Braslavas pagasta lauksaimniecības biedrība * 27.4.1937.

Braslavas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 30.05.1931.
                14.09.1938. pārdēvēta agrāk „Matīšu otrā lopkopības pārraudzības biedrība”

Braslavas patērētāju biedrība „Darbs” * 11.02.1920. + 17.07.1936.

Braslavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 16.08.1893. + 18.10.1940.
                04.10.1922. pārdēvēta agrāk „Braslavas savstarpīgā palīdzības biedrība
                                pie ugunsgrēku gadījumiem”
                05.10.1938. pārdēvēta agrāk „Braslavas savstarpējā uguns apdrošināšanas
                                biedrība”

Braslavas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Braslavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Braslavas savstarpīgā palīdzības biedrība pie ugunsgrēku gadījumiem
                Sk. „Braslavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Braslavas upes augšgala regulēšanas meliorācijas sabiedrība * 13.03.1929.

Iģes meliorācijas sabiedrība * 15.08.1928.

Iģes upes pļavu meliorācijas sabiedrība * 05.03.1924. + 31.12.1932.

Matīšu otrā lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Braslavas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Pirmā Braslavas pagasta jaunsaimnieku meliorācijas sabiedrība * 13.11.1930.

Vilzēnu Braslavas 910. Mazpulks * 06.04.1936. + 1940.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Braslavas nodaļa * 16.08.1928. + 15.02.1929.

Latvijas zirgu audzētāju biedrība * 24.03.1920. + 03.10.1936.
Braslavas nodaļa * 24.10.1922.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Braslavas nodaļa * 04.05.1931.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Braslavas nodaļa * 21.11.1927.

 

 
Izmainas: 06.02.2016 Kontakti