Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

BRENGUĻU PAGASTS
Valmieras apriņķis
[līdz 01.09.1925. Vecbrenguļu]

Brengulu_1912

Abula ražotāju un patērētāju biedrība
                Sk. „Brenguļu rūpniecības sabiedrība „Abuls”

Brenguļu bibliotākas biedrība * 23.12.1913. + 28.09.1937.
                10.05.1932. pārdēvēta agrāk „Vecbrenguļu bibliotēkas biedrība”
                28.09.1937. iekļauta „Brenguļu pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Brenguļu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Brenguļu mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Brenguļu I lopkopības pārraudzības biedrība * 19.03.1930. + 14.07.1939.
                14.07.1939. iekļauta „Brenguļu pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Brenguļu mašīnu koplietošanas sabiedrība * 20.09.1922.
                13.10.1937. pārdēvēta agrāk „Vecbrenguļu jaunsaimnieku lauksaimniecības
                                mašīnu koplietošanas biedrība”
                15.02.1939. pārdēvēta agrāk „Brenguļu lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība”

Brenguļu 250. Mazpulks * 22.04.1934. + 1940.

Brenguļu meliorācijas sabiedrība „Auseklis” * 27.07.1936.

Brenguļu pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Brenguļu pagasta lauksaimniecības biedrība * 19.01.1937.
                28.09.1937. pievienota „Brenguļu bibliotēkas biedrība”
                14.01.1939. pievienota „Brenguļu I lopkopības pārraudzības biedrība”
                14.07.1939. pievienota „Vecbrenguļu Jaunvāles lopkopības pārraudzības biedrība”

Brenguļu pagasta meliorācijas sabiedrība „Lielais purvs” * 29.01.1934.

Brenguļu pagasta I meliorācijas sabiedrība „Līgotnes Kazupe” * 11.08.1928.

Brenguļu rūpniecības sabiedrība „Abuls” * 07.07.1920.
                23.08.1923. pārdēvēta agrāk „Abula ražotāju un patērētāju biedrība”
                17.01.1939. pārdēvēta agrāk „Rūpniecības un tirdzniecības sabiedrība „Abuls”

Brenguļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 27.01.1892. + 18.10.1940.
                22.03.1922. pārdēvēta agrāk „Vecbrenguļu savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                03.08.1938. pārdēvēta agrāk „Vecbrenguļu savstarpējā uguns apdrošināšanas
                                biedrība”
               
Kuļmašīnu lietošanas sabiedrība * 1903.

Kuļmašīnu II lietošanas sabiedrība * 1920.

Rūpniecības un tirdzniecības sabiedrība „Abuls”
                Sk. „Brenguļu rūpniecības sabiedrība „Abuls”

Tilgaļa meliorācijas sabiedrība * 20.08.1928.

Valmieras pirmā lopkopības pārraudzības biedrība * 05.04.1922. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Valmieras pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Vecbrenguļu bibliotēkas biedrība
                Sk.” Brenguļu bibliotēkas biedrība”

Vecbrenguļu jaunsaimnieku lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Brenguļu mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Vecbrenguļu Jaunvāles lopkopības pārraudzības biedrība * 05.04.1922. + 14.07.1939.
                14.07.1939. iekļauta „Brenguļu pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Vecbrenguļu pagasta aizsargu nodaļa * 17.08.1919. + 1940.

Vecbrenguļu piensaimnieku sabiedrība * 24.01.1923. + 05.05.1931.

Vecbrenguļu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk.” Brenguļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Vecbrenguļu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk.” Brenguļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
17.04.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas evaņģēliskā brāļu sadraudzības biedrība”
Brenguļu nodaļa * 24.02.1930.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Vecbrenguļu nodaļa * 23.02.1921. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas: 31.01.2016 Kontakti