Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

. BRIĢU PAGASTS
Ludzas apriņķis
[līdz 01.09.1925. Janovoles]

Brigu-Pagasts

Briģu krājaizdevu sabiedrība * 14.07.1939.

Briģu lauksaimniecības biedrība „Pamats” * 20.07.1934. + 15.09.1937.

Briģu 919. Mazpulks * 13.05.1936. + 1940.

Briģu pagasta lauksaimniecības biedrība * 17.04.1937.

Briģu pagasta meliorācijas sabiedrība „Pionieris” * 21.01.1927.

Briģu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 15.10.1938. + 18.10.1940.

Briģu un apkārtnes krājaizdevu sabiedrība * 10.09.1926.

Brīvības pieminekļa Briģu pagasta komiteja * 30.12.1929.

Janovoles meliorācijas sabiedrība * 02.04.1930. + 02.03.1939.

Janovoles pagasta aizsargu nodaļa * 14.03.1920. + 07.07.1940.

Janovoles patērētāju biedrība „Pamats” * 07.02.1921. + 07.03.1935.

Janslabadas Atmoda 416. Mazpulks * 04.10.1934. + 1940.

Krivandes # 206. Mazpulks * 23.03.1934. + 1940.
                09.08.1938. pārdēvēts agrāk „Krupišu Orļenok 206. Mazpulks”

Krupišu Orļenok 206. Mazpulks
                Sk. „Krivandes # 206. Mazpulks”

Lielo Žiļu un Rutku meliorācijas sabiedrība „Zili” * 01.02.1929.

Puncuļu meliorācijas sabiedrība „ Baranova” * 02.04.1930.

Biedrību nodaļas:

Katoļu biedrība „Saule” * 12.10.1921. + 30.09.1940.
31.12.1938. pārdēvēta agrāk „Latgales latviešu Romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība „Saule”
                Briģu nodaļa *  18.06.1925.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas
                                biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība „Atmoda”
                Briģu nodaļa * 19.03.1929.

Latvijas katoļu strādnieku biedrība * 03.06.1927. + 02.09.1940.
Briģu nodaļa * 28.05.1934. + 27.07.1938.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Briģu nodaļa * 02.06.1930.

Foto no LNB krājuma.

 

 
Izmainas: 08.05.2016 Kontakti