Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

BRUKNAS PAGASTS
Bauskas apriņķis

Brīvības pieminekļa Bruknas pagasta komiteja * 10.12.1929.

Bruknas aizsardžu pulciņš * 24.02.1928. + 1940.

Bruknas aizsargu nodaļa * 23.08.1919. + 1940.

Bruknas lauksaimniecības biedrība * 23.03.1938.

Bruknas mājturības veicināšanas biedrība * 13.11.1923. + 31.01.1939.

Bruknas 732. Mazpulks * 31.03.1939. + 1940.

Bruknas Ozolnieku lopkopības pārraudzības biedrība * 21.03.1929. + 20.08.1936.
                20.08.1936. iekļauta „Vecsaules Bruknas lopkopības pārraudzības biedrībā”

Bruknas pagasta meliorācijas sabiedrība „Melnais Purvs” * 05.10.1936.

Bruknas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 14.02.1939. + 18.10.1940.

Bruknas un Briģu purva meliorācijas sabiedrība „Dzelme” * 26.03.1927.

Bruknas un Stelpes meliorācijas sabiedrība „Sveķu Strauts” * 03.02.1930.

Jaunsaules Vecsaules Bruknas apvienota meliorācijas sabiedrība „Vienprātība” * 18.03.1926. +16.07.1931.

Neifeldes 428. Mazpulks * 02.02.1935. + 1040.

Ozol Bruknas jaunatnes biedrība * 08.07.1926.

Ozolnieku piensaimnieku sabiedrība * 08.03.1926. + 20.07.1935.
                20.07.1935. iekļauta „Bārbeles un apkārtnes piensaimnieku sabiedrībā”

Vecsaules un Bruknas meliorācijas sabiedrība „Straume” * 24.03.1927.

Vecsaules Bruknas lopkopības pārraudzības biedrība * 20.08.1936. + 23.11.1940.
                20.08.1936. izveidota apvienojot:
                                „Bruknas Ozolnieku lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Vecsaules lopkopības pārraudzības biedrību „Straume”

Biedrības nodaļas:

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Bruknas Paskavas nodaļa * 27.03.1922. + 03.04.1933.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Bruknas Neifeldes  nodaļa * 07.03.1929.

Latvijas sargi biedrība * 03.02.1926. + 08.05.1936.
Bruknas nodaļa * 27.11.1930.

Neifeldes 428. Mazpulks * 02.02.1935. + 1040.
                Bruknas nodaļa * 05.09.1935.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Bruknas nodaļa * 16.02.1922.

 

 
Izmainas: 30.10.2015 Kontakti