Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

BUKAIŠU PAGASTS
Jelgavas apriņķis

Bukaisu_1926

Brīvības pieminekļa Bukaišu pagasta komiteja * 26.02.1930. + 26.05.1937.

Bukaišu dārzkopības pārraudzības biedrība „Zieds” * 12.05.1930.

Bukaišu krājaizdevu sabiedrība * 06.03.1886.
                23.02.1922. pārdēvēta agrāk „Bukaišu krāj un aizdevu kase”

Bukaišu krāj un aizdevu kase
                Sk. „Bukaišu krājaizdevu sabiedrība”

Bukaišu latviešu labdarīšanas biedrība * 24.04.1881. + 1915.

Bukaišu lauksaimniecības biedrība * 07.09.1902. + 1916.

Bukaišu lauksaimniecības biedrība * 23.03.1938.

Bukaišu lopkopības pārraudzības biedrība „Ausma” * 27.10.1921.

Bukaišu lopkopības pārraudzības biedrība „Ausma II” * 28.06.1926.

Bukaišu lopkopības pārraudzības biedrība „Rīts” * 26.04.1926. + 17.03.1941.

Bukaišu 319. Mazpulks * 28.03.1934. + 1940.

Bukaišu mednieku biedrība * 23.09.1926. + 25.02.1941.
                03.04.1939. pārd. agrāk „Sniķeres Bukaišu un apkārtnes mednieku biedrība „Lapsa”

Bukaišu meliorācijas sabiedrība „Svēpaine” * 31.03.1928.

Bukaišu patērētāju biedrība „Arājs” * 03.02.1920.

Bukaišu piensaimnieku sabiedrība * 20.11.1922.
                01.09.1938. pārdēvēta agrāk „Bukaišu piensaimnieku sabiedrība „Avots”

Bukaišu piensaimnieku sabiedrība „Avots”
                Sk. „Bukaišu piensaimnieku sabiedrība”

Bukaišu sadraudzīgā biedrība * 27.03.1908. + 02.05.1931.
                12.01.1924. pārdēvēta agrāk „Fokkengofskoje obščestvenoje sobranije”

Bukaišu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 20.02.1922. + 18.10.1940.
                07.02.1939. pārdēvēta agrāk „Bukaišu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Bukaišu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Bukaišu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Bukaišu un laukkopības pārraudzības biedrība * 08.12.1930. + 23.03.1936.

Fokkengofskoje obščestvenoje sobranije
                Sk. „Bukaišu sadraudzīgā biedrība”

Sniķeres Bukaišu un apkārtnes mednieku biedrība „Lapsa”
                Sk. „Bukaišu mednieku biedrība”

Biedrības nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Bukaišu Mežmuižas nodaļa * 20.08.1928.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Bukaišu nodaļa * 31.07.1928.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Bukaišu nodaļa * 03.02.1922.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Bukaišu nodaļa * 08.08.1928.

 

 
Izmainas: 05.11.2015 Kontakti