Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

BUNKAS PAGASTS
Liepājas apriņķis

Bunkas_1935

Brīvības pieminekļa Bunkas pagasta komiteja * 19.01.1930.

Bunkas izglītības biedrība * 13.12.1927. + 17.07.1936.

Bunkas lauksaimniecības biedrība * 31.07.1930.

Bunkas lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Bunkas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Bunkas 896. mazpulks * 15.03.1936. + 1940.

Bunkas meliorācijas sabiedrība „Izriede” * 12.04.1930. + 18.03.1942.

Bunkas Ordangas Izriedes pagasta aizsargu nodaļa * 30.03.1919. + 1940.

Bunkas Ordangas Izriedes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                                * 23.01.1923. + 16.10.1930.

Bunkas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.12.1936.
                24.01.1939. pārdēvēta agrāk  „Bunkas lopkopības pārraudzības biedrība”

Bunkas piensaimnieku sabiedrība * 17.10.1922.

Bunkas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 06.10.1938. + 18.10.1940.

Bunkas un Priekules meliorācijas sabiedrība „Lašupe” * 15.02.1929.

Durbes un Bunkas pagastu meliorācijas sabiedrība „Saukums” * 31.07.1935.

Biedrību nodaļas:

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk “Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Bunkas nodaļa * 22.04.1925.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Bunkas Ordangas Izrendas nodaļa * 03.08.1920.

 

 
Izmainas: 14.02.2016 Kontakti