Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

BURTNIEKU PAGASTS
Valmieras apriņķis

Burtnieku_1909

Bauņu Burtnieku lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                                 27.01.1931. + 31.12.1932.

BBurtnieku atturības biedrība „Zilais Krusts” * 23.12.1913. + 1916.

Burtnieku dziedāšanas biedrība „Beverīna” * 1872. + 12.12.1940.
                17.04.1939. pārdēvēta agrāk „Burtnieku dziedāšanas biedrība „Beverīna”

Burtnieku krājaizdevu kase
                Sk. „Burtnieku krājaizdevu sabiedrība”

Burtnieku krājaizdevu sabiedrība * 05.06.1885.
                * 28.06.1923. pārdēvēta agrāk „Burtnieku krājaizdevu kase”

Burtnieku kūdras ražošanas sabiedrība * 08.05.1934. + 13.02.1940.

Burtnieku lauksaimniecības biedrība * 19.01.1937.

Burtnieku lauksaimniecības kooperatīvs * 28.06.1923.

Burtnieku lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Kalte”
                                * 04.02.1936. + 18.01.1939.

Burtnieku lauksaimniecības skolu beigušo audzēkņu biedrība * 12.09.1922. + 23.11.1939.

Burtnieku lopkopības pārraudzības biedrība * 14.05.1924. + 26.10.1939.
                26.10.1939. iekļauta „Burtnieku pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Burtnieku III lopkopības pārraudzības biedrība * 17.04.1929. + 26.10.1939.
                26.10.1939. iekļauta „Burtnieku pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Burtnieku IV lopkopības pārraudzības biedrība * 15.09.1936. + 26.10.1939.
                26.10.1939. iekļauta „Burtnieku pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Burtnieku mājturības veicināšanas biedrība * 04.07.1933. + 12.12.1940.

Burtnieku 63. Mazpulks * 06.12.1931. + 1940.

Burtnieku meliorācijas sabiedrība „Deksnis” * 27.05.1940.

Burtnieku meliorācijas sabiedrība „Rūte” * 27.02.1929.

Burtnieku pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Burtnieku pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 26.10.1939.
                26.10.1939. izveidot apvienojot:
                                „Pirmo Burtnieku lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Burtnieku lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Burtnieku III lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Burtnieku IV lopkopības pārraudzības biedrību”

Burtnieku pagasta meliorācijas sabiedrība „Briede” * 18.06.1927.

Burtnieku patērētāju biedrība * 03.03.1920.
                03.08.1938. pārdēvēta agrāk „Burtnieku patērētāju biedrība „Beverīna”

Burtnieku patērētāju biedrība „Beverīna”
                Sk. „Burtnieku patērētāju biedrība”

Burtnieku piensaimnieku sabiedrība * 14.06.1922.

Burtnieku Rencēnu meliorācijas sabiedrība * 04.09.1923. + 27.08.1930.

Burtnieku savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 24.03.1931. + 18.10.1940.
                22.04.1937. pievienota „Pirmā Burtnieku savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”
                28.09.1938. pārdēvēta agrāk „Pirmā Burtnieku savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Burtnieku savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Pirmā Burtnieku savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Jaunburtnieku Burtnieku un Valmieras pagastu meliorācijas sabiedrība „Meķena Purvs” *14.03.1927.

Labrenču savstarpīgā apdrošināšanas biedrības ugunsgrēku gadījumos * 12.12.1889. + 1916.

Lizdēnu Burtnieku meliorācijas sabiedrība * 28.07.1927.

Līzdenu savstarpīgā  apdrošināšanas biedrības ugunsgrēku gadījumos * 22.02.1890. + 1916.

Otrā Burtnieku piensaimnieku sabiedrība * 29.11.1922. + 01.01.1928.

Pils Burtnieku pagasta aizsargu nodaļa * 11.08.1919. + 1940.

Pirmā Burtnieku lopkopības pārraudzības biedrība * 10.05.1922. + 26.10.1939.
                26.10.1939. iekļauta „Burtnieku pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Pirmā Burtnieku savstarpējā palīdzības biedrība * 1876. + 03.03.1933.

Pirmā Burtnieku savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                                * 25.01.1885. [1879] + 22.04.1937.
                11.07.1923. pārdēvēta agrāk „Burtnieku savstarpīgā palīdzības
                                biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                22.04.1937. iekļauta „Burtnieku savstarpējā apdrošināšanas biedrībā”

Rūtes Dūres Zālītes savstarpīgā uguns apdrošināšanas sabiedrība * 21.05.1886. + 1916.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Burtnieku nodaļa * 11.07.1928.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Burtnieku nodaļa * 04.02.1920.

Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas dzīves veicinātāju biedrība "Par ticību un baznīcu"
                                * 27.08.1924. + 30.11.1940.
                Burtnieku nodaļa * 17.01.1928.

Latvijas zirgu audzētāju biedrība * 24.03.1920. + 03.10.1936.
                Burtnieku nodaļa * 26.02.1925.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk ” Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Burtnieku nodaļa * 22.04.1925.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Burtnieku nodaļa * 14.01.1921.

 

 
Izmainas: 06.02.2016 Kontakti