Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ČABLIS Alfrēds Mārtiņa d., kapteinis.
                1897. IV 07. Bārbeles pag. + 1941. Krievijā.
                1915. VIII 31. Daugavgrīvas II bataljona brīvprātīgais,
                1915. XI 12. Tukuma latviešu strēlnieku bataljona strēlnieks,
                1916. III 12. Kijevas III praporščiku skolas junkurs,
                1916. VI 08. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VI 16. Rezerves 192. pulka virsnieks,
                1916. VII 16. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (III)
                                jaunākais virsnieks,
                1916. IX 26. Izgāja uz Tukuma latviešu strēlnieku bataljonu,
                1916. X 01. Tukuma latviešu strēlnieku bataljona Rotas (VII)
                                jaunākais virsnieks,
                1916. X 21. pulka ieroču pārzinis,
                1916. XII 23-31. Kaujas,
                1917. I 11-12. Kaujas,
                1917. II 17. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. III 04. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1917. II 01.,
                1917. VII apbalvots ar Sv. Jura ordeņa IV šķiras medali (par 1915. g. kaujam)
                1917. VIII 19.-21. kaujas pie Dragūnu muižās,
                1917. VIII 31. kaujas pie Peļņu mājām,
                1917. IX 07. paaugstināts poručiks pak. izd. 1917. VI 01.
                1917. X 01. apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti.,
                1917. XI 02. arestēts novietots pie 7.BLSP,
                1917. XII 08. sk. prombūtnē,
                1917. XII 13. ievēlēts par pulka ieroču pārzini, 
                1918. I 01. izgāja no pulkā,
                1918. Pieuralas kara apgabala štābā,
                1918. V 25. arestēts kā Čehoslovāku sacelšanas dalībnieks,
                1918. VII atbrīvots no Maskavas cietumā,
                1920. IV Sarkanā armijā, Artilērijas pārvaldes nama pārzinis,
                1921. Kaukāza frontē,
                1921. V atbrīvots kā Latvijas pavalstnieks,
                1922. I 29. Latvijā,
                1922. II 04. Aviācijas diviziona Nodaļas (IV) novērotājs,
                1922. IV 25. Galvenās artilērijas noliktavas virsnieks,
                1922. IX 30. Rēzeknes kājnieku pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1924. IX 17. beidzis Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1931. III 10. Rīgas kājnieku pulka virsnieks,
                1935. V 13. apbalvots ar triju zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3658,
                1936. XI 16. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1925. V 09.,
                1940. V 01. beidzis Rotas komandieru kursus,
                1940. IX 27. pārskaitīts uz Strēlnieku 195. pulku, rotas komandieris,
                1941. izsūtīts un miris nometnē.
                Avots:       LVVA 1477-1-124-96, 5601-1-1219.;
                                XII armijas pavēles # 806/1916., # 148/1917.;
                                Latviešu II strēlnieku brigādes pavēle # 48/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles # 203/1916.,
                                                # 277/1916.;
                                Tukuma latviešu strēlnieku bataljona pavēle # 304/1916.,
                                Tukuma latviešu strēlnieku pulka pavēles # 43/1917.,
                                                # 51/1917., # 253/1917., # 341/1917., # 339/1917.;
                                                # 321/1917.;
                                V. Eichenabuma arhīvs # 3659.

ČABLIS Kārlis Eduards Mārtiņa d., pulkvedis.
                * 1891.VI 12. Bārbeles pag. + 1976. IV 02. Ķemeros.
                1914. VII 24. Daugavgrīvas 23. Rotas karavīrs,
                1915. I 01. jaunākais apakšvirsnieks,
                1915. III 26. Pēc pārbaudījuma paaugstināts zaurjad praporščiks pakāpē,
                1915. II 29. Daugavgrīvas II bataljona adjutants,
                1915. III 26. Daugavgrīvas 23. Rotas jaunākais virsnieks,
                1915. III 29. Rotas komandiera v.i.,
                1915. IX 15. Tukuma latviešu strēlnieku bataljona adjutants,
                1915. XII 24. paaugstināts praporščiks pakāpē izd. 1915. X 22.,
                1916. III 08 kaujās pie Štralu sādžas,
                1916. VII 06.-09. kaujas pie Ķekavas,
                1916. VIII 28. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. II 22.,
                1916. VIII 31. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1916. VI 22.,
                1916. VIII 01. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1916. VIII 14. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1916. X 20. Bataljona pārformēts par pulku,
                1916. X 21. pulka adjutants,
                1916. XII 23-31. kaujas,
                1917. I 11-12. kaujas,
                1917. I 20. apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. I 18. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. 1916. XII 22.,
                1917. II 05. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. VIII 30. kaujas pie Peļņa mājām,
                1917. X 21. arestēts,
                1917. XI 11. apbalvots Sv. Jura ordeņa krustu IV šķiru # 999123.,
                1917. XII 02. apcietināts,
                1917. XII 04. izbēdzis sk. dezertieris,
                1918. II 06. sk. prombūtnē.
                1918. X 23. Kurzemē,
                1919. III 20. Sarkanās armijas III brigādes sapieru rotas komandieris,
                1919. V 29. dezertējis,
                1919 VI 25. Armijas tehniskās pārvaldes kancelejas priekšnieks,
                1921. III 01. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē ,
                1921. V 07. Tehniskās pārvaldes Administratīvas daļas priekšnieks,
                1921. X 13. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa III šķiru #1067,
                1922. II 01. Bruņošanas pārvaldes kancelejas priekšnieks,
                1923. XI 30. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi, galerija
                1924. VII 31. beidzis Vecāko virsnieku kursus,
                1928. XI 18. paaugstināts pulkvedis pakāpē izd. 1928. XI 18.,
                1933. V 09. Apgādes pārvaldes Administratīvas daļas priekšnieks,
                1934. Administratīva daļa pārdēvēta par Vispārējo daļu,
                1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordeņa III šķiru # 20 ar šķēpiem,
                1939. III 28. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941. II 11. atvaļināts Latvijas armijas likvidācijas komisijas biroja
                                saimniecības daļas loceklis.
                Avots:       LVVA 5601-1-1220.;
                                Ziemeļfrontes pavēle # 209./1915.;
                                XII armijas pavēles # 612/1916., # 70/1917.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēles # 235/1917.;
                                Tukuma latviešu strēlnieku bataljona pavēles # 3/1915., # 14/1916.,
                                Tukuma latviešu strēlnieku pulka pavēles # 262/1916.,
                                                # 266/1916., # 304/1916., # 43/1917., # 43/1917.
                                „Latviešu strēlnieks” - lpp. 448, 1063, 1072.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latviju darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 140.

ČAČS Francis Ādama d., skolotājs.
                  * 1893. VI 01. Vidsmuižas pag.; M. Māra. + 1942. VIII 22. Vjatlagā, Krievijā
                  Beidzis Rēzeknes pilsētas skolu,
                  Beidzis Irkutskas kara skolu,
                  1915/1920. Pasaules karā, rezerves virsleitnants,
                  1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                  1933. III 15. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Bataljona (III) komandieris,
                  1933. XI 15.  apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                  1941. VI 14. izsūtīts,
                  1939. V 12. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru #270,
                  Varakļānu pagasta Sondoru pamatskolas pārzinis,
                  Vidsmuižas pagasta valdes loceklis.
                  Avots:      LVVA 1640-1-357-359.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Nekropole”, 2011.

ČAKANOVSKIS Johanna, ārste.
                  * 17.05.1905. Valtaiķu pag.
                  1931. beigusi Latvijas Universitāti,
                  1932. Rēzeknes apriņķa slimnīca, ārste,
                  1932/1934. Rīgas pilsētas bērnu slimnīca, ārste,
                  1934/1936. Valsts dzelzceļu slimnīcas ārste,
                  1936. IX 12. Valsts dzelzceļu Centrālā ambulancē Rīgā, ārste,
                  1941. t. p. amatā, dz. A. Hitlera 35-8.
                  Avots:     LVVA P-1023-2-11-13.

ČAKARNIS Dāvids, ārsts.
                * 1902. VIII 26. Trikātes pag.
                1928. XII 17. beidzis Latvijas Universitāti,
                1928. XII 28. Vērgales rajona ārsts,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. V 15. Aizputes rajona ārsts,
                1934. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1936. VI 16. Aizputes VI aizsargu pulka vecākais ārsts,
                1941. t. p. amatā, dz. Aizputē, Kuldīgas 10.,
                Latvijas Sarkanā Krusta Aizputes veselības kopšanas punkta pārzinis,
                Namīpašnieks Aizpute, Kuldīgas 10.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-12., 1640-1-522-457.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

ČAKARS Anna, ārste.
                Sk. Mucenieks Anna.

ČAKSTE Andrejs, tālbraucēju kapteinis.
                * 1866. IX 17.
                1884. jūrnieku gaitās,
                1890. ieguva tālbraucēju kapteiņa diplomu Pernavā,
                K/S “Kaija” tvaikoņa “Aija” kapteinis.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 112.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-304.

ČAKSTE Irmgarde dz. Freimanis, ārste.
                * 1905.; V. Ringolds, ārsts.
                1928. beigusi Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1938. Liepājas Kurmājas pr. 22.
                Avots: “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

ČAKS ŠEKMANIS Edmunds, sabiedrisks darbinieks
               * 1892. X 10. Vircavas pag.
               1914/1917. Kavalērijas gvardes pulka instruktors,
               1917/1918. Vidzemes latviešu strēlnieku pulka instruktors,
               1919/1927. Bruņoto vilcienu pulka vecākais medicīnas feldšeris, virsseržants,
               1932. XI 10. Dzelzceļa aizsargu pulka Krustpils nodaļas priekšnieks,
               1935. II 13. apbalvots; Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes Goda zīmi #1822,
               1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
               Dzelzceļu VII  ārsta iecirkņa vecākais medicīnas feldšeris.
               Avots:       LVVA 1640-1-198-105.;
                              „Dzelzceļa aizsargu pulks” , R., 1934.;
                              „Brīvā Zeme” #73/1939.

ČAKŠA Jānis Vinca d., agronoms.
                * 1896. XII 16. Zvirgzdenes pag.; M. Sofija, S. Tatjana dz. Tizengolds.
                Beidzis Rēzeknes komercskolu,
                Beidzis Latvijas Universitāti,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. I 20. Rēzeknes XVII aizsargu pulka štāba rezerves vada komandieris,
                1939. IV 01. pulka Kulturālās nozares vadītāja palīgs,
                1939. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Latvijas lauksaimniecības kameras Rēzeknes apriņķa vecākais agronoms,
                Rēzeknes latviešu biedrības valdes loceklis,
                Namīpašnieks Rēzekne 18. februāra ielā Nr. 25.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-354.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

ČĀKURS Kārlis, skolotājs.
               1875. I 17. Rūjienā + 1936. IV 16. Rīgā
               1933. XI 13. Apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1034,
               Apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
               Dzelzceļnieku krājaizdevu sabiedrības dibinātājs,
               Vidzemes III kredītbiedrības padomes loceklis un direktors,
               Latvijas dzelzceļnieku biedrības valdes loceklis,
               Rīgas pilsētas diskonto bankas direktors,
               Kooperatīvu revīzijas savienības valdes priekšsēdētājs,
               Žurnāla Mūsu Īpašums atbildīgais redaktors,
               Rīgas namīpašnieku biedrības priekšsēdētājs,
               Latvijas namīpašnieku savienības valdes priekšsēdētājs,
               Namīpašnieks Stabu ielā 29, Rīgā.
               Avots:       „Jaunākās Ziņas” #14/1935.;
                              „Valdības Vēstnesis” #116/1936.

ČAMANIS Jāzeps Jāņa d., teoloģijas kandidāts
                * 1884. IX 01. Bebrenes pag.; M. Marija dz. Ketrans. + 1964.VI 17. Romā, Itālijā
                Beidzis: Lašu pagastskolu,
                Kauņas garīgo semināru.
                1911. ordinēts.
                1912. beidzis Pēterpils Rom. kat. garīgo akadēmiju.
                1912/1914. Daugavpils baltkrievu ģimnāzijā.
                1914/1918. Krievijas armijas kapelāns,
                1925/1927. ;žurnāla „Draugs’ redaktors,
                1932/1934. Daugavpils baltkrievu ģimnāzijas direktors,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. VI 10. Daugavpils XVIII aizsargu pulka mācītājs,
                1934/1940. Izglītības ministrijas viceministru,
                1936. VII 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa III šķiru # 1022,
                1937. V 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa II šķiru # 310,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta I šķīru,
                1940/1964. Romā, Itālijā.
                Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu.
                Avots:       LVVA 1303-2-84-1., 1640-1-528-49.;
                               „Es viņu pazīstu“, R. 1939.

ČAMANIS Silvestrs, ārsts leitnants.
                * 1908. V 11. Orenburga
                1933. beidzis Latvijas Universitāti,
                1933/1934. Valmieras kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1934. X 01.Rēzeknes kājnieku pulka jaunākais ārsts,
                1934. X 01. paaugstināts ārsts leitnants pakāpē izd. 1934. X 01.,
                1935. X 30. atvaļināts,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. VII 16. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Rotas (VIII) ārsts,
                1937. XII 03. Bataljona (II) ārsts,
                1940. Rēzeknes VI rajona ārsts,
                Avots:       LVVA 1640-1-527-354.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 1050.

ČANKA Jūlijs, amatnieks.
                * 1882. VIII 20. Liepkalnes pag.
                Podnieka amata meistars,
                Rēzeknes amatnieku biedrības revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiras # 176.
                Avots: LVVA 1303-3-19-4532.

ČANKA Marta, ārste.
                Sk. Vētra Marta.

ČAPANTS Voldemārs, ierēdnis.
                * 1904. IV 12. Zvārdes pag.
                1925/1926. Kurzemes artilērijas pulka rakstvedis,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. IV 16. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Raņķu nodaļas priekšnieks,
                1937. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Par Centību,
                Raņķu iecirkņa mežzinis.
                Avots:       LVVA1640-1-526-35.

ČAULE Jānis, būvinženieris.
                * 18881. IX 28
                1922. V 29. beidzis Latvijas Augstskolas inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

ČAURS Nadežda dz. Grigorjevs, ārste.
                * 1899. IX 25. Pleskavā
                1933. beigusi Latvijas Universitāti,
                1934/1941. Rīgas Āgenskalna rajona slimo kases ārste,
                1941. I 01. – VII 01. VATK dzemdību namu daļas inspektore.
                1941. dz. Dārtas 33 a – 7.
                Avots:       LVVA P-1023-2-1111.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

ČERCIŅŠ Voičiks , prāvests.
                * 1889. XII 13. Šķilbēnu pag.
                Beidzis Pēterpils garīgo semināru,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. XI 01. Ludzas III aizsargu pulka mācītājs,
                1939. IV 01. Rotas (II) mācītājs,
                Briģu Romas katoļu Draudzes mācītājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-10.

ČERFASS Adelheide dz. Vendels, ārste.
                * 1906.
                1930. beigusi Latvijas Universitāti, iekšķīgas slimībās,
                1938. Marijas 12.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

ČERFASS Zeliks, ārsts.
                * 1911.
                1935. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Lāčplēša 112 a.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

ČERNAJS Hugo, ārsts.
                * 1875.
                1899. beidzis Pēterpils kara medicīnas akadēmiju, acu slimības,
                1938. Daugavpilī, Viestura 5/7
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

ČERNAJS Teodors, ārsts.
                * 1868.
                1897. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1938. Liepājā, Vītolu 11.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

ČERNAJS Volfgangs, ārsts.
                * 1909.
                1933. beidzis Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimības,
                1938. Brīvības 84/86.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

ČERNAVSKIS Alberts, būvinženieris.
                * 1916. III 25. Krievijā.
                1944. VIII 16. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

ČERNAVSKIS Aleksandra dz. Mikuličs, ārste.
                Sk. Vilnis Aleksandra

ČERNAVSKIS Milda, ārste.
                Sk. Knostenbergs Milda.

ČERNAVSKIS Nikolajs, sabiedrisks darbinieks
               *1909. III 28. Krustpils pag.
               Beidzis: Jēkabpils valsts ģimnāziju,
               Beidzis: Rīgas valsts tehnikumu,
               1928/1929. Liepājas kājnieku pulka seržants,
               1928. beidzis: Virsnieku vietnieku kursus,
               1935. V 15. Dzelzceļu aizsargu pulka rezerves nodaļas vada komandieris,
               1937. Latvijas Universitātes Inženieru zinātņu fakultātes students.
               Avots:       LVVA 1640-1-198-104.;
                              „Jaunākās Ziņas’ #198/1937.

ČERŅECKIS Igors, būvinženieris.
                * 1913. I 28. Krievijā.
                1941. VII 22. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

ČERŅAKS Freda dz. Kaplans, ārste.
                * 1897.
                1924. beigusi Latvijas Universitāti, bērnu slimības,
                1938. Ausekļa 5.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

ČERNOBAJEVS Dimitrijs, inženieris.
               *1883. + 1966. X14. Rīgā
               1911. Dzelzceļu dienestā,
               1927. bijis: Latvijas dzelzceļu Remontu nodaļas vecākais inženieris.
               1927. II 01. Latvijas dzelzceļu Lokomotīvju daļas vecākais inženieris.
               1937. XI 15. Aapbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1971.;
               1937. bijis: Dzelzceļu materiālu un mašīnu direkcijas vecākais inženieris.
               Avots:       „Dzelzceļu Vēstnesis‘ #7/1927.;
                              „Jaunākās Ziņas“ #66/1936.;
                              www.nekropole.lv

ČESNO Moisejs, arhitekts.
                * 1906. VI 19.            
                1934. XII 19. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

ČEVERS Jānis, lauksaimnieks.
                * 1904. X 24. Pēterburgā
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1929. VIII 23. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Bukmuižas nodaļas priekšnieks,
                1933. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medalu Par Centību,
                1937. V 01. Rēznas nodaļas vada komandieris.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-358.

ČIGĀNS Ādams, ierēdnis.
                *1900. IX 17.
                1921/1922. Galvenās artilērijas noliktavas vecākais rakstvedis,
                1930. bijis Ludzas apriņķa I iecirkņa priekšnieks,
                1930. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 2331,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. VIII 23. Ludzas III aizsargu pulka Rotas (IV) komandieris,
                Ludzas apriņķa IV iecirkņa priekšnieks,
                Namīpašnieks Ludzā, Brīvības b. 8.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-11.

ČIKSTE Anastasija, ārste.
                Sk. Rutenfelds Anastasija.

ČIKSTE Artūrs, mācītājs.
                * 1907. IX 01. Rīgā
                1928/1929. Dobeles kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1935. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1935. IX 22. ordinēts par Grobiņas prāvesta iecirkņa vikāru,
                1935. X 01. pārskaitīts par Latgales prāvesta iecirkņa vikāru,
                1935. apstiprināts par Krāslavas, Bornes un Veclaicenes draudzes mācītāju,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935/1941. Bornes ev. lut. draudzes mācītājs,
                1938. VII 31. Daugavpils XVIII aizsargu pulka bataljona (III) mācītājs,
                1942/1944. Dignājas un Zasas ev. lut. draudzes mācītājs.               
                Avots:       LVVA 1640-1-528-50.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.
                               „Svētdienas Rīts“ # 40/1935., # 42/1935., # 43/1935.

ČIKSTE ŠIKSTĒNS Leons, ārsts.
                * 1910.
                1937. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Birzgales pag., Rīgas apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

ČIRNIEKS Augusts, amatnieks.
                * 1900. II 23.
                Frizieru amata meistars,
                1926/1944. sava darbnīca,
                Daugavpils Grīvas amatnieku biedrības dibinātājs un valdes loceklis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 216.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-512.

ČOLDERS Augusts Aleksandrs, ierēdnis.
                *1874.; S. Praskovja dz. Paškovs + 1939. IX 29. jelgavā
                1892. Beidzis: Pleskavas reālskolu,
                1898. Beidzis: Umaņas lauksaimniecības institūtu, agronoms,
                1899/1914. Muižas pārvaldnieks Ģenerāļa Skoropadskas
                                Čerņigovas guberņā,
                1914/1918. Krievijas armijas kara ierēdnis,
                1921/1923. Latvijas dzelzceļu policijā,
                1923. VII 16. Daugavpils cietuma priekšnieka palīgs,
                1924. I 21. Jelgavas cietuma priekšnieka palīgs,
                1928. II 22. Cēsu cietuma priekšnieks,
                1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2217.,
                1936/1937. Jelgavas cietuma priekšnieks,
                1937/1939. Friča Grauda nama Valdemāra ielā pārvaldnieks,
                1939. X 02. apbedīts: Jelgavas pareizticīgo kapos.
                Avots:        LVVA 1303-2-65.;
                                „Latvijas Kareivis’ #9/1936.;
                                „Valdības Vēstnesis’ #292/1937.;
                                „Jaunākās Ziņas” #222/1939.

ČOPS Ādolfs Kārļa d., mācītājs.
                * 1905. X 31. Lejasciema pag.; M. Lizete, S. Benita dz. Broziņs
                1935. III 03. ordinēts par Mazsalacas draudze mācītāja adjunktu,
                1936. XI 01. apstiprināts par Gulbenes draudzes mācītāju,
                1936/1944. Gulbenes ev. lut. draudzes mācītājs.
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. I 28. Madonas IX aizsargu pulka Bataljona (III) mācītājs,
                Lejasciema pagasta Ratnieku māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-44.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                               “Svētdienas Rīts” # 47/1936.

ČORNIJS Zinaīda, farmācijas maģistre.
                Sk. Okšis Zinaīda.

ČOŠĻA Leonhards, skolotājs.
                * 1908. VIII 22. Sakstagala pag.
                1930/1931. Bauskas kājnieku pulka seržants,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. XI 10. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Preiļu pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Preiļu pagasta Plotiņu pamatskolas pārzinis.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-51.

ČUDERIS Jānis, lauksaimnieks.
                 * 1903. II 14. Sunākstes pag.
                1923/1924. Aizputes kājnieku pulka karavīrs,
                1924/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. VII 20. Jēkabpils IV aizsargu pulka Seces nodaļas priekšnieks,
                1937. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Seces pagasta padomes loceklis,
                Seces pagasta Gailīšu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-139.

ČUGUNOVS Vasīlijs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1878. IV 10. Līnavas pag. + 1939. III 01. Augšpils pag.
                1893/1901. Augšpils pagasta Aleškova māju īpašnieks,
                1901/1939. Augšpils pagasta Bartuļu māju īpašnieks,
                1924/1927. Augšpils pagasta padomes priekšsēdētājs,
                1924. Jaunlatgales krājaizdevu sabiedrības „Dzelzs” priekšsēdētājs,
                1926. Jaunlatgales lauksaimniecības veicināšanas biedrības valdes loceklis,
                1927. Augšpils pagasta padomes loceklis,
                1928/1935. Jaunlatgales piensaimnieku sabiedrības priekšsēdētājs,
                1931/1933. Augšpils pagasta valdes priekšsēdētājs,
                1935/1939. Latvijas lauksaimniecības kameras loceklis,
                1936. IX 12. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3999.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-65.;
                               „Brīvā Zeme”’# 52/1939.

ČUIBE Arnolds Oskars Jāņa d., skolotājs.
               *1879. XII 05. Ērgļu pag.; S. Anna dz. Vitmans + 1941. VII 27. Rīgā.
               Beidzis: Katrīnas Ii pilsētas skolu Rīgā,
               Beidzis: Cēsu pedagoģiskus kursus,
               1902. Saikavas Konrada skolas skolotājs,
               1904/1906. Valmieras draudzes skolas skolotājs,
               1906/1910. Valmieras skolotāju biedrības latviešu skolas skolotājs,
               1913. beidzis: Maskavas Universitāti, eksternis, mag. math.,
               1913/1915. Sosnovicas sieviešu ģimnāziju skolotājs,
               1915/1921. Valmieras reālskolas skolotājs,
               1921/1926. Rūjienas ģimnāzijas direktors,
               1926. X 04./1939. Izglītības ministrijas vidusskolu direktora biedrs,
               1929. XI 12. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #891,
               1938. XI 17. apbalvots: Atzinības Krusta III šķiru #28,
               1939. X 01. Skolu departamenta vice direktors,
               1941. IV 14. arestēts,
               Nošauts Rīgas centrālcietumā,
               Korporācijas Fraternitas Lataviensis filistrs.
               Avots:       LVVA 1632-2-331-34.;
                              „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                              „Izglitības Mēnešraksts” #1/1942.;
                              „Trimdas Skola” #1/1954.;
                              „Universitas” #51/1983.

ČUIBEArnolds Nikolajs Arnolda d., arhitekts.
               * 1908. II 18. Valmierā + 1941. VII 27. Rīgā.
               Beidzis : Rūjienas ģimnāziju,
               1933. V 31. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti,
               1935/1940. Izglītības ministrijas Skolu departamenta būvniecības biroja vadītājs,
               1941. IV 14. arestēts,
               Nošauts Rīgas centrālcietumā.
               Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Universitas” #51/1985.

ČUIBE Leons, mācītājs.
                * 1915. VIII 30.
                1936. IV 26. ordinēts.
                1936/1940. Sv. Ģertrūdes otrās draudzes mācītāja adjunkts,
                1939. III 24. apstiprināts par Rīgas pilsētas prāvesta iecirkņa vikāru,
                1941/1944. Akadēmiskās draudzes vikārmācītājs, Kr. Barona 52-5.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                “Baznīcas kalendārs” R.,  1943.;
                                “Svētdienas Rīts” # 14/1939.

ČŪLS Alberts, lauksaimnieks.
                *1890. II 02. Lubānas pag.; S. Vera.
                1918/1920. Imantas pulkā,
                1924/1940. Lubānas pagasta „Jauncepurītes” māju īpašnieks,
                1937/1939. Lubānas pagasta lauksaimniecības biedrības revīzijas
                                komisijas priekšsēdētājs,
                Lubānas pagasta padomes priekšsēdētājs un revīzijas komisijas priekšnieks,
                Lubānas patērētāju biedrības „Vienība” valdes priekšsēdētājs,
                Lubānas centrālā piensaimnieku sabiedrības revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                Lubānas II lopkopības pārraudzības biedrības valdes priekšnieks,
                Lubānas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrībā,
                Lubānas krājaizdevu sabiedrībā.
                Avots:       LVVA 1690-1-367., 1690-1-325-9.

ČURIŠKIS Ādolfs, ārsts.
                * 1906. IV 03. Krievijā.
                1934. beidzis Latvijas Universitāti,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. VIII 29. Jēkabpils IV aizsargu pulka Rotas (V) ārsts,
                1938. bijis Rajona ārsts Viesītē, Jēkabpils apr.,
                1938. II 25. Bataljona (II) ārsts.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-138.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

ČUSKA Kārlis, ierēdnis.
                * 1896. XII 15. Sarkanmuižas pag.
                Beidzis Rīgas pilsētas amatnieku skolu.
                1922. VIII 22. Valsts krāj un kredītbankas kantorists,
                1922. XI 01. Latvijas Bankā,
                1923. VI 01. grāmatvedis,
                1925. III 16. Vecākais grāmatvedis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 99.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-266.

 

 

 
Izmainas: 22.06.2023 Kontakti