Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

CABULIS Ādolfs Eduards, rezerves leitnants.
                * 1890. XI 03. + 1960. Coburgā, Austrālijā
                Beidzis Praporščiku skolu,
                1925. Daugavpils kājnieku pulka leitnants.,
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928. II 14. Cēsu X aizsargu pulka Rotas (II) komandieris,
                1935. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941. kūduma pagasta dzimtsarakstu nodaļas vadītājs,
                Kūduma pagasta pamatskolas pārzinis.
                Kūduma krājaizdevu sabiedrības revīzijas komisijas priekšsēdētājs.
                Avots:      LVVA 1640-1-525.;
                                „Cēsu Vārds” #25/1941.;
                                „Ekonomists” #8/1940.

CABULIS Eduards Kārļa d., podporučiks.
                * 1891. I 27.
                1915. Pētrogradas II praporščiku skolas junkurs,
                1915. VIII 15. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VII 19. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (VII) jaunākais
                                virsnieks,
                1916. VII 31. Papildu (XXXVI) rotas komandieris,
                1916. VIII 03. izgāja no bataljona, Maršrotu (XXXVI) komandieris,
                1916. VIII 03. Rīgas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1916. IX 05. Mācības komandas jaunākais virsnieks,
                1916. IX 22. Kājnieku izlūku komandas priekšnieks,
                1916. XI 16. Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 24. ievainots un evakuēts,
                1916. XII 23-24. kaujas,
                1917. II 20. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa IV šķiru
                1917. III 13. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. XII 23.,
                1917. V 18. ierādies no hospitāļa,
                1917. VII 02. Rotas (I) komandiera v.i.,
                1917. VIII 02. Rotas (I) komandieris,
                1917. IX 19. kontuzēts,
                1917. IX 29. evakuēts uz hospitāli,
                1917. XI 25. bijis pulkā.
                Avots:       KVAVA 2550-1-136-1.; 2550-1-175-1202., 2550-1-160-110.;
                                XII armijas pavēle # 178/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles # 217/1916.,
                                                # 206/1916.;
                                Rīgas latviešu strēlnieku bataljona  pavēle # 267/ 1916.,
                                Rīgas latviešu strēlnieku pulka pavēles # 279./1917., # 282/1916.,
                                                # 300./1916., # 342./1916., # 362/1916.# 407./1916.,
                                                # 4/1917., # 103/1917., # 167/1917.,# 273/1917.,
                                                # 317/1917.
                                „Latviešu strēlnieks” 627, 1013, 1304, 1717. Lpp.

CALESONS Minna, ārste.
                Sk. Kacs Minna.

CĀLĪTIS Aleksandrs, būvinženieris.
                * 1898. VI 04.
                1934. V 25. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

CĀLĪTS Edvards, rakstnieks, žurnālists.
                * 1881. IV 20. Rīgā”+ 1947.
                Beidzis Ezeres ministrijas skolu,
                1898/1940 Žurnāla „Plesums” līdzstrādnieks,Laikrakstu „Dienas Lapa”,
                                „Latvijas Sarga”, „Brīvās Zemes” žurnālists,
                1904. iznāca pirmā stastu grāmata „Dzīvība”,
                1907. laikraksta „Rīta Blāzma” redaktors,
                1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis (substitūts),
                                Latviešu nacionāldemokrātu partija,
                Rakstījis par Latvijas tautu dižciltību un nacionālo stāju.
                Avots:       “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.;
                                “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                “Es viņu pazīstu”, R., 1939.

CALĪTIS Ernests, piensaimnieks. * 1864. I 25.
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1936. IX 12. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 4014,
                Priekšzīmīgs piensaimnieks,
                Rudbāržu pagasta Marenu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-97.

CALĪTS Jānis, ierēdnis.
                * 1887. VIII 03. Lažu pag.
                1920. IV 18. – 1922.XI 07. Satversmes sapulces deputāts, Latvijas
                                sociāldemokrātu strādnieku partijas mazākuma frakcija.
                Avots:       „Latvijas satversmes sapulces stenogrammas”, R., 1925.;
                                “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.

CĀLĪTIS Kārlis Petera d., praporščiks.
                * 1898. IV 13. Rembates pag.; M. Paulīne, S. Aurora dz. Landovskis.
                Beidzis Rīgas pilsētas reālskolu,
                1917. VI 01. Alekseja kara skolas junkurs,
                1917. VIII 01. Armijas apakšvirsnieks,
                1917. X 01. Beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. X 01. Alekseja kara skolas kursa virsnieka palīgs,
                1917. XI 19. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XI) jaunākais
                                virsnieks,
                1918. II 22. vācu gūstā,
                1918. XII Studentu rotas virsnieks,
                1919. III Daugavgrīvas krasta baterijas karavīrs,
                1919. V 23. dezertējis,
                1919. V 26. Rīgas jaunformējamo spēku Rotas (I) nodaļas komandieris,
                1919. Siguldas komandantūra virsnieks,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1092,
                1935/1940. Kredītbankas prokūrists.
                Avots:       LVVA 5601-2-342.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latviešu strēlnieks” #12/12. Lpp.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 4215.

CATIS Rahile dz. Blūms, ārste.
                * 1893.     
                1925. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Skaistkalnē, Bauskas apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938

CAUCIS Gothards Ādolfs Pētera d., pašvaldību darbinieks.
               *1889. Iv 13. Vaives pag.; S. Ella dz. Gūtmanis.+ 1964. IV 16. Oaklandē, ASV
               Beidzis: Rozbeķu ministrijas skolu,
               1918. Stalbes pagasta darbvedis,
               1928. IV 26. Valmieras apriņķa valdes priekšsēdētājs,
               1930. XI 08. Talsu apriņķa valdes priekšsēdētājs,
               1934. III 08. Bauskas apriņķa valdes priekšsēdētājs,
               1934. VII 20. Valmieru apriņķa lauku pašvaldību vecākais,
               1935. VII 12./1940. Iekšlietu ministrijas Pašvaldības departamenta vice direktors,
               1938. XI 17. Apbalvots: Atzinības Krusta III šķiru #19,
               Avots:       „es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Jaunākās Ziņas” #155/1935.;
                              „Laiks” #35/1964.

CAUCIS Irma, farmācijas maģistre.
                * 1909. IX 08. Krievijā.
                1940. I 13. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

CAUNA Nikolajs, ārsts.
                *1914. IV 04. Rīgā [agr. Fukss]
                1942. VI 19. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1941. dz. Brīvības g. 33/35.-2.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-2.

CAUNE Ādolfs Jēkaba d., kara laika ierēdnis.
                * 1890. XII 04. Lielezeres pag.; S. Vera dz. Agorjanovs.
                1912. X 15. Aizputes apriņķa priekšnieka kancelejas rakstvedis,
                1913. III 10. Viļņas kara apgabala pārvaldes štāba rakstvedis,
                1914. IV 30. apbalvots ar Sudraba medali Par centību,
                1915. IV 03. Starorusskas 112. Kājnieku pulka brīvprātīgais,
                1915. IX 08. ievainots,
                1915. apbalvots ar Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu,
                1915. IX 18. apbalvots ar Sv. Jura ordeņa III šķiras krustu,               
                1915. XI 06. Tukuma latviešu strēlnieku pulka kvartiemestra v.i.,
                1916. XI 15. izturējis pārbaudījumus kara laika ierēdņa pakāpes iegūšanai,
                1916. XI 22. pārdēvēts par zaurjad kara ierēdni izd. 1916. XI 18.,
                                IV kategorijas rakstvedis,
                1917. XII 13. ievēlēts par pulka saimniecības priekšnieku,
                1917. XII 28. atvaļināts,
                1918. IV 05. Tveras kara slimnīcas ekonoms,
                1920. VII 20. atvaļināts,
                1920. VIII 08. Latvijas kara slimnīcas kasieris,
                1921. III 01. atvaļināts,
                1922. VII 01. Latvijas kara slimnīcas kasieris,
                1922. IX 29. apstiprināts VI šķiras kara ierēdņa pakāpē izd. 1916. XI 18.,
                1923. VIII 15. atvaļināts,
                1938. bijis Nodokļu departamenta I šķiras grāmatvedis,
                Dzīvo M. Kalna 24/26.
                Avots:       LVVA 1515-1-146-25, 5601-1-1112.;
                                Tukuma latviešu strēlnieku pulka pavēles # 328/1916., # 341/1917.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 5657.

CAUNE Elmārs, mācītājs.
                * 1915. VIII 27. + 1983.
                1938. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1938. I 30. ordinēts par Kuldīgas prāvesta iecirkņa vikāru,
                1942. XI 15. iecelts Kandavas ev. lut. draudzes mācītāju.
                1942/1944. Kandavas draudzes mācītājs.
                Avots:       „Baznīcas kalendārs“, R.,1942.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 4/1938., # 6/1938.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.

CAUNE Jēkabs, lauksaimnieks.
                 * 1909. III 12. Rūjienas pag.
                1929/1930. Daugavpils kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. VI 13. Ķoņu pagasta nodaļas priekšnieks,
                Ķoņu pagasta Revīzijas komisijas loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-308.

CAUNE Kārlis Andža d., kapitāns   .
                * 1888. XII 25. Vecpiebalgas pag. + 1920. XII 08. Rīgā
                1911/1915. Kinburgas 7. dragūnu pulka karavīrs,
                1916. beidzis Kijevas I praporščiku skolu un paaugstināts praporščiks
                                pakāpē,
                1916. I 22. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona virsnieks,
                1916. V 27. apbalvots ar. Sv. Annas ordeņa IV šķiru,        
                1916. VII Rotas (III) komandieris,
                1916. XII 01. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. V 13.,
                1916. XII 23. kauja pie Mangaļiem,
                1917. I 17. Ievainots,
                1917. IV 03. apbalvots ar Sv. Jura ordeņa IV šķiru,
                1917. IV 29. apbalvots ar. Sv. Vladimira ordeņa IV. šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. V 05. paaugstināts poručiks pakāpē,
                1917. X 03. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. no 1917. VI 27.,
                1918. atvaļināts,
                1919. VI 22. Piebalgas VIII bataljona Rotas (I) komandieris,
                1919. VIII 08. Ventspils kājnieku pulka Rotas (IX) komandieris,
                1919. X 03. Kara skolas Rotas (II) komandieris,
                1920. XII 08. miris Rīgas kara slimnīcā,
                1920. XII 17. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru # 433,
                Apbalvots ar Sv. Jura ordeņa III un IV šķiras maedaliem,
                Apbedīts Vecpiebalgas draudzes kapos.          
                Avots:       KVKVA 400-12-27620-131., 2550-1-125-212.;
                                Ziemeļfrontes pavēle # 302/1917.;
                                XII armijas pavēle # 321/1917.;
                                Kurzemes latviešu strēlnieku pulka pavēle # 124/1917.;
                                „Latvju darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Ventspils kājnieku pulka vēsture”, R., 1936.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 4321.

CAUNE Kārlis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1906. X 30. Zaubes pag.
                1928/1929. Rīgas kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. IX 24. Rīgas V aizsargu pulka Zaubes pagasta aizsargu nodaļas
                               vada komandieris,
                1939. I 01. Zaubes pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                Bēvuļēnu pasta telefona nodaļas pārzinis,
                Zaubes pagasta Kalna Durģenu māju īpašnieks.
                Avots;       LVVA 1640-1-522-51.

CAUNE Kārlis, ārsts.
                * 1897. I 17. Tirzas pag.
                1939. beidzis Latvijas Universitāti,
                1939/1940. Tirzas pagastā, ārsts,
                1940/1941. Rīgas X ambulances ārsts.
                1941. Gaigalavā, Rēzeknes apriņķī.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-3.

CAUNE Melānija, ārste.
                * 1901.     
                1927. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Blīdenē, Tukuma apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

CAUNE Voldemārs, ierēdnis.
                * 1890. IV 26. Kalncempju pag. + 1944. II 11.
                1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis, Latvijas
                                sociāldemokrātu strādnieku partija,
                1919. Liepājas pilsētas bibliotēkas vadītājs
                1920/1923. Laikraksta „Strādnieku Avīze” līdzstrādnieks,
                1923/1934. Valsts bibliotēkas Bibliogrāfijas nodaļas vadītājs,
                1925/1926. Laikraksta „Ārpusskolas Izglītība” līdzstrādnieks,
                1927/1934. Izdevuma Valsts Bibliotēkas Biļetens redaktors,
                1934. pensionēts,
                Apbedīts Raiņa kapos Rīgā.
                Avots:       “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.;
                                “Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Tēvija” # 38/1944.;
                                „Letonika.lv”

CAUNĪTIS Kārlis Mārtiņa d., lauksaimnieks.
                * 1904. IV 08. Dreiliņu pag.; M. Marija, S. Valentīne dz. Īzaks.
                1919/1940. Aizsargu organizācijā,
                1921. Rīgas V aizsargu pulka Dreiliņu nodaļas priekšnieks,
                1925/1925. Cēsu kājnieku pulka seržants,
                1926. Rīgas V aizsargu pulka bataljona (I) Rotas (I) komandieris,
                1929. VII 17. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1934. V 15. Ar savu rotu ieņēmis Aizsargu namu,
                1934. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3477,
                1939. V 12. Apbalvots: Viestura ordeņa V šķiru #250,
                1941. VI 14.  izsūtīts, Dreiliņu pagastā Caunīšos,
                Dreiliņu lauksaimniecības biedrības priekšnieka vietnieks,
                Dreiliņu pagasta Jameks Audreju māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-53., 1640-1-823.;
                                LVA 1987-1-17463.;
                                “Es viņu pazīstu”, R., 1939.

CAUNĪTIS Marija, skolotāja.
                Sk. Tuhto Marija.

CAUNĪTIS Pēteris, skolotājs.
               *1871. V 19.
               1895. Jēkabpils pilsētas skolā iguva tautskolotāja tiesības,
               1895/1908. Vietalvas pagasta skolā,
               1908/1916. Veihana pagasta Ustnijas skolā,
               1916. Preiļu pagasta skolā,
               1929. t.p. amatā,
               1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2001.
               Avots:       LVVA 1303-2-26.

CAUZMERS Jēkabs, ārsts.
                * 1911.
                1937. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Saldū, Kuldīgas apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

CĒBERS Kārlis Kārļa d., būvinženieris.
               * 1897. V 27/VI 09. Savienas pag.; S. Alise dz. Breimanis.
                              + 1967. VII 10. Toronto, Kanādā
               Beidzis: Maskavas 1. reālskolu,
               1919/1920. Latvijas armijā, kara skolas kadets,
               1928. III 30. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti,
               1928/1935. Satiksmes ministrijas Šoseju un zemes ceļu departamenta
                              galvenais inženieris,
               1935/1938. Satiksmes ministrijas Šoseju un zemes ceļu departamenta
                              Valsts ceļu daļas vadītājs,
               1935/1940. Ogres pilsētas būvinspektors,
               1938. XI 17. apbalvots: Atzinības Krusta V šķiru #646,
               1938/1942. Satiksmes ministrijas inspektors konsultants,
               1942/1943. Satiksmes ģenerāldirekcijas  saimniecības vadītājs,
               1943/1944. Latvijas ceļu departamenta vice direktors,
               1945. Vācijā, Oldenburgas latviešu tehnikuma skolotājs,
               1949/1956. Kanādā, zelta raktuvju inženieris Kvebekas provincē,
               1956/1967. Toronto, Ontario atroceļu departamenta inženieris,
               Korporācijas Phylironia filistrs.
               Avots:       „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                              „Jaunākās Ziņas” #134/1935.;
                              „Latvija Amerikā” #61/1967.       

CĒBERS Oskars, būvinženieris.
                * 1913. VII 19. Krievijā.
                1941. VII 22. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

CĒBERS Rūta dz. Merkmanis, ārste.
                *1917. VIII 24. Tirzas pag.
                1943. II 16. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1943. ārste Līvānos.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-10

CEIMERS Alfrēds, lauksaimnieks.
                *1890. VIII 19. Lubānas pag.; S. Klara.
                Beidzis Mūrmaņa komercskolu,
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1927/1904. Lubānas pagasta „Ošu”  māju īpašnieks,
                1937/1940. Lubānas pagasta lauksaimniecības biedrības dibinātājs
                                un valdes loceklis,
                Lubānas pagasta padomes loceklis,
                Zvidzienas piensaimnieku sabiedrībā,
                Lubānas krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētājs,
                Zvidzienas lopkopības pārraudzības biedrībā,
                Lubānas savstarpējā apdrošināšanas biedrībā,
                Lubānas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības revīzijas komisijas loceklis,
                Avots:       LVVA 1690-1-367., 1690-1-325-69.

CEIMERS Konrāds, lauksaimnieks.
                *1893. VII 27. Lubānas pag.
                1937/1938. Lubānas pagasta lauksaimniecības biedrības dibinātājs
                                un valdes loceklis,
                1937/1940. Lubānas savstarpējās apdrošināšanas biedrības priekšsēdētājs.
                Avots:       LVVA 1690-1-367., 1690-4-3052.

CEKULS Valdemārs Pētera d., ierēdnis.
               *1887. V 08. Liepas pag.; S. Alma dz. Velde + 1942. XII 24. Usoļlagā, Krievijā.
               1901. beidzis: Katrīnas II skolu Rīgā,
               1906. Sporta un atlētiskas kluba Herkules dibinātājs,
               1911. Riteņbraucēju sporta biedrības Marss aktīvists,
               1913/1917. Beidzis: Odiņa komercskolu,
               1914/1916. Pētera I reālskolas skolotājs,
               1915/1918. Salapuhavas paidagoģiskās institūta pāraugskolā,
               1918/1921. Maskavas fiziskās kultūras institūta skolotājas,
               1919/1921. Maskavas fiziskās augstākās kara skolas mācību daļas vadītājs,
               1922. IV 01./1940. Izglītības ministrijas fiziskās audzināšanas instruktors inspektors,
               1926. Latvijas Tautas Universitātes fiziskās audzināšanas institūta vadītājs,
               1926. VI 20. apbalvots: Somijas Baltas Rozes ordeņa II šķiru,
               1929. VI 29. apbalvots: Zviedrijas Karaliskās Ziemeļzvaigznes Ii klases
                              komandiera ordeņi,
               1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1954,
               1937. VI 22. apbalvots: Vācijas Olimpisko ordeņi,
               1938. XI 17. apbalvots: Atzinības Krusta IV šķiru #26,
               1941. VI 14. Deportēts, dzīvo Vīlandes 2-10,
               Latvijas Olimpiskās komitejas loceklis,
               Latvijas vingrošanas biedrības un savienības priekšnieks.
               Avots:       LVVA 16332-2-331-36.;
                              „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              www.nekropole.lv

CELINSKIS Irma, farmācijas maģistre.
                * 1906.
                1938. I 14. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte,
                1940. I 18. farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

CELINSKIS Rūdolfs, ārsts.
                * 1906. III 08. Jaunpiebalgas pag.
                1933. beidzis Latvijas Universitāti,
                1933/1941.Tilžas rajona ārsts,
                1934/1935. Valmieras kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. XII 16. Abrenes XIX aizsargu pulka Rotas (IV) ārsts,
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-9., 1640-1-528-289.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

CELJADS Gustavs, ārsts.
                * 1886.
                1915. beidzis Harkovas Universitāti,
                1938. Daugavpilī, Krāslavas 8.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

CEĻMALS Arvīds, būvinženieris.
                * 1901. II 01.
                1931. XII 18. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

CELMIŅŠ Augusts, ierēdnis.
                * 1899. VII 18. Vitrupes pag.; S. Austra Adāms.
                1923/1924. Dzelzceļu virsvaldē – ierēdnis.
                1924/1927. Rīgas kopējā slimo kasē – sekretārs,
                1927. IX 20. Valsts saimniecības departamentā – budžeta nodaļas revidents,
                1928. X 30. Tirdzniecības nodaļas revidents,
                1930. III 29. Tirdzniecības un rūpniecības departamenta – revidents,
                1930. X 17. piešķirta Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīme,
                1930. X 17. piešķirta Latvijas Republikas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas
                                medaļa,
                1931/1940. Tirdzniecības un rūpniecības departamenta – referents.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķiru # 26.
                Avots:       LVVA 1303-3-17-87.

CELMIŅŠ Eduards, skolotājs.
                * 1883. V 01.             
                1901/1902. Mazsalacas draudzes skolas skolotājs,
                1902/1903. Valkas pagasta skolā,
                1907/1909. Petrovs Porta pilsētas skolā,
                1909/1914. Slokas augstākā pirmskolā,
                1914/1915. Rīgas 4. augstākā pirmskolā,
                1915/1917. Oberplavas augstākā pirmskolā,
                1917/1918. Vilandes augstākā pirmskolā,
                1918/1920. Samāras skolās,
                1920/1940. Cēsu valsts ģimnāzijas skolotājs,
                1931. beidzis Izglītības ministrijas vidusskolu skolotāju sagatavošanas kursus,
                1938. IX 23. stādīts no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinības Krusta V šķīru.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-120.

CELMIŅŠ Feliks, ārsts.
                * 1897.
                1924. beidzis Latvijas Universitāti, nervu slimības,
                1938. Palsmanē, Valkas apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

CELMIŅŠ Fricis Ādama d., pulkvedis.
                * 1896. VIII 27. Liepājā [agrāk līdz 1932.g. Celmiņš Celms]; S. Anna dz. Rucis.
                               + 1940. VII 24. Rīgā.
                11915. Beidzis Nikolaja ģimnāziju Liepājā,
                1915. VIII 02. Latviešu strēlnieku bataljonu organizācijas komitejas brīvprātīgais,
                1915. VIII 05. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona strēlnieks,
                1915. XI 02. beidzis Mācības komandas kursu,
                1915. XII 20. jefreitors,
                1916. I 26. jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. X 20. Vitebskas savvaļnieku komandas instruktors,
                1916. XII 01. Kājnieku 56. pulka instruktors,
                1916. XII 02. Maskavas I praporščiku skolas junkurs,
                1917. IV 01. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IV 12. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,    
                1917. IV 12.- IX 14. piekomandēts Granātmetēju mācības komandai,
                               priekšnieka v.i.,
                1917. XII 11. piekomandēts pulka štābam,
                1918. III 13. atvaļināts,
                1918. XII 18. Liepājas apsardzības rotas virsnieks,
                1919. I 15. atvaļināts,
                1919. I 16. Jaunmobilizēto spēku virsnieks,
                1919. II 02. Neatkarības I rotas virsnieks,
                1919. II 28. pārdēvēts par leitnantu,
                1919. IV 01. Neatkarības I bataljona Rotas (I) virsnieks,
                1919. VII 21. Liepājas zemessargu bataljona Rotas (II) virsnieks,
                1919. IX 03. Saimniecības priekšnieka v.i.,
                1919. X 31. Liepājas kājnieku pulka adjutanta palīgs,
                1919. XI 18. Kurzemes divīzijas štāba administratīva adjutanta palīgs,
                1920. III 01. Operatīvas daļas adjutanta palīgs,
                1920. III 14. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1919. VII 09.,
                1921. IV 02. – VII 14. piekomandēts Kurzemes artilērijas pulkam, Baterijas (I)
                               jaunākais virsnieks,
`              1921. VII 11. Kurzemes divīzijas pārvaldes Saimniecības daļas sevišķu
                               uzdevumu virsnieks,
                1921. VII 29. Kurzemes divīzijas karavīru kluba pārzinis,
                1921. IX 28. Ventspils kājnieku pulka Rotas (II) vada komandieris,
                1922. IX 27. beidzis Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1922. XII 07. Jelgavas kājnieku pulka Rotas (I) vada komandieris,
                1923. apbalvots ar Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1924. V 03. Kurzemes divīzijas štāba Operatīvas nodaļas adjutants,
                1924. XII 03. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1923. VII 09.,
                1926. XI 03. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru # 1932,
                1928. XII 15. Jelgavas kājnieku pulka Ložmetēju (I) rotas komandieris,
                1929. X 17. beidzis Elektrotehniķu kursus,
                1931. II 23. Sakaru rotas komandieris,
                1931. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 2677,
                1934. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1935. IX 11. Dobeles kājnieku pulka štāba priekšnieks,
                1935. IX 11. Paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1935. IX 11.,
                1936. X 14. Armijas štāba Informācijas daļas Nodaļas (I) priekšnieks,
                1937. I 20. beidzis Augstāko kara skolas Vispārējo nodaļu,
                1937. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1965,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. IV 18. apbalvots ar Somijas baltas Rozes ordeņa III šķiru,
                1939. IV 18. apbalvots ar Polijas Polonia restituēta ordeņa IV šķiru,
                1939. VI 21. Armijas štāba Informācijas daļas priekšnieks,
                1939. XI 11. paaugstināts pulkvedis pakāpē izd. 1939. XI 11.,
                1940. II 13. apbalvots ar Igaunijas Ērgļa krusta III šķiru,
                1940. VII 24. izslēgts no sarakstiem,
                1940. VII 26. apbedīts Brāļu kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 5601-1-1134.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 116/1917.,
                                               # 278/1917., # 371/1917.;
                               „Liepājas kājnieku pulka gaitas”, R., 1926.;
                               „Jelgavas kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                               „Ventspils kājnieku pulka vēsture”, Liepājā, 1936.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               “Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.
                               “Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                               „Brīvā Zeme” #72/1939.;
                               „Jaunākās Ziņas” #167/1940.;
                               V. Eichenbauma arhīvs 33465.;
                               „www.nekropole.lv”

CELMIŅŠ Herberts, sabiedrisks darbinieks.
                * 1898. X 19. Zvārtavas pag.
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. I 13. Kuldīgas XIV aizsargu pulka adjutants,
                1919. X 03. Kurzemes papildu bataljona karavīrs,
                1920. I 07. Armijas Virspavēlnieka štāba Satiksmes pārvaldes darbvedis,
                1920. V 15. paaugstināts kara laika ierēdnis pakāpē izd. 1920. III 15.,
                1922. IV 08. apstiprināts VI šķiras kara ierēdnis pakāpē izd. 1920. IV 15,
                1922. VII 22. paaugstināts V šķiras kara ierēdnis pakāpē izd. 1921. X 15.,
                1923. VII 15. Rīgas kara slimnīcas darbvedis,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925. XI 16. paaugstināts IV šķiras kara ierēdnis pakāpē izd. 1925. X 15.,
                1926. II 16. atvaļināts,
                1927. XI 27. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Kuldīgas pilsētas nodaļas priekšnieks,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīnu 10. gadu jubilejas medalu,
                1935. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medalu Par Centību,
                1936. I 13. Bataljona [I] adjutants,
                1938. II 01.Jātnieku eskadrona rezerves vada komandieris,
                1939. V 12. apbalvots: Viestura ordeņa V šķiru #265,
                Latvijas bankas Kuldīgas nodaļas darbvedis,
                Kuldīgas pilsētas muzeja administrators,
                Kursīšu pagasta Šķūtiņu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-33., 1640-1-823.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 2843.

CELMIŅŠ Irmgarde, ārste.
                * 1901.     
                1931. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Annas pag., Valkas apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

CELMIŅŠ Jānis Pētera d., ārsts.
                * 1891. XI 04. Vitrupes pag.; M. Minna, S. Anna dz. Liepiņš.
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1928. beidzis Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Lāčplēša 52/54,
                1939. bijis Tautas labklājības ministrijas administratīvi sanitāras
                                nodaļas vadītājs,
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R, 1939.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

CELMIŅŠ Kārlis, arhitekts.
                * 1890. VII 21.           
                1931. V 28. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eienbauma arhīvs.

CELMIŅŠ Kārlis Ģederta d., podporučiks.
                * 1896. I 25.
                1915. VIII 05. Rīgas latviešu strēlnieku pulka strēlnieks,
                1916. VII 17. Oranienbaumas II praporščiku skolas junkurs,
                1916. XII 11. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1917. II 12. izgāja uz Rīgas latviešu strēlnieku pulku,
                1917. II 17. Rīgas latviešu strēlnieku pulka Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 21. kaujas pie Šmīzenu krogā,
                1917. IX 17.-28. kaujas Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1917. X 14. stādīts priekša apbalvošanai ar Sv. Annas IV šķiras ordeņi,
                1917. X 23. A. F. P. paaugstināts  podporučiks pakāpē izd. no 1917. VI 17.,
                1917. XI 19. apbalvots Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu # 986519.,
                1917. XI 23. apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķīru ar šķēpiem un banti,
                1917. XI 25. bijis pulka Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                Avots:       KVKVA 2550-1-175-1202.;
                                LVVA 5192-1-938-52.;
                               XII armijas pavēle # 1113/1916.;
                               Latviešu strēlnieku I brigādes pavēles no 22.02.1917., # 160/1917.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēle # 364/1916.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 12/1916., # 47/1917.;
                               Rīgas latviešu strēlnieku pulka pavēles # 57/1917.;
                               „Latviešu strēlnieks” - 1717, 2052 lpp.

CELMIŅŠ Mārtiņš Pētera d., mācītājs.
                * 1863. XI 22. Lubānas pag. + 1936. III 12. Lubānas pag.
                1873/1876. beidzis Lubānas draudzes skolu,
                1877/1879. beidzis Cēsu pilsētas skolu,
                1879/1884. beidzis Rīgas pilsētas ģimnāziju,
                1884/1895. beidzis Tērbatas Universitāti, kand. theol.,
                1896. XI 10. ordinēts pie Maskavas konsistorijās,
                1896/1919. Tulas, Kalugas un Vitebskas draudžu mācītājs,
                1908. XII 20. ievests par mācītāju Madlienas Meņģeles draudzē,
                1908/1911. Madlienas Meņģeles draudzes mācītājs,
                1911/1921. Vitebskas draudzes mācītājs,
                1921/1922. Vitebskas cietumā,
                1922/1923. Lubānas draudzes mācītājs,
                1923. XII 01. iecelts par Lielsalacas draudzes mācītāju,
                1923/1933. Lielsalacas draudzes mācītājs.
                Apbedīts Lubānas kapos.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-55.;               
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.
                                “Madlienas Meņģeles draudze”, Madlienā, 1938.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 13/1936.

CELMIŅŠ Reinholds, lidotājs.
                *1893. II 05. Dreiliņu pag.
                Beidzis: Amatnieku skolu, atslēdznieks,
                Beidzis: Maskavas kara aviācijas skolu,
                1914/1921. Krievijas armijā, motorists, kara lidotājs, kara invalīds,
                1931/1940. Aizsargu aviācijas vada komandieris,
                Dzīvo: L. Maskavas 140a-3.
                Avots:       LVVA 1640-1-199-2.

CELMS Eduards Zāmueļa d., skolotājs.
                * 1884. VII 05. Mežmuižas pag.; M. Anna, S. Marijas dz. Ansfelds.
                1911. ieguva skolotāja tiesības pie Liepājas “Nikolaja” ģimnāzijās,
                1911/1915. Dunalkas pagasta skolas skolotājs,
                1915/1920. Maskavas latviešu bēgļu skolas skolotājs,
                1920/1940. Vērgaļu pagasta pamatskolas pārzinis,
                1935. XI 18. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa II pakāpes goda zīmi # 3381,
                1935. XII 09. apbalvots ar Valsts statistiskās pārvaldes III pakāpes goda zīmi,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 425.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-55.;
                                “Es viņu pazīstu”, R. 1939.

CELMS Ella dz. Anševics, ārste.
                * 1903. III 20. Rīgā
                1930. beigusi Latvijas Universitāti, Bērnu slimībās.
                1930/1932. Latvijas Universitātes bērnu klīnikā volantāre,
                1931/1940. Rīgas pilsētas aizgādības pārvaldes rajona ārste,
                1931/1941. Rīgā, dz. Kr. Barona 63-4.
                1932/1941. Rīgas slimo kases rajona ārste,
                1941. Jelgavas poliklīnikas ārste,
                1941. Rīgā.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-6.
                                 „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1931.; 1939.

CELMS Gothards Teodors, būvinženieris.
                * 1886. VII 28. Vecvirslaukas pag.
                1938. V 24. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

CELMS Jānis, ierēdnis.
                *1874. III 21. Stūru [Blīdenes]  pag.; S. Johanna dz. Kops.
                1894. Beidzis: Tukuma proģimnāziju,
                Beidzis: Maskavas ārzemju korespondentu institūtu,
                1919. Zemkopības ministrijā,
                1920. tirdzniecības un rūpniecības ministrijā,
                1921. IX 12. 26. Valsts kontroles dienestā, kontroliera palīgs,
                1923. IV 14. Kontrolieris,
                1923. VI 25. Valsts papīru spiestuves revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                1923. VI 01. Valsts zemes bankas revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                1924. V 19. Revidents,
                1935. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru 31796.
                Avots:       LVVA 1303-2-83.;
                                „Es viņu pazīstu’, R., 1939.

CELMS Jānis Mārtiņa d., inženieris ķīmiķis, virsleitnants.
                * 1895. III 19. Skrīveru pag.; S. Marta dz. Baumeisters.
                                + 1960. XII 30. Portlandā, ASV
                1915. beidzis Rīgas pilsētas reālskolu,
                1916. beidzis: Kara skolu,
                916/1918. Krievijas armijā,
                1918/1920. Latvijas brīvības cīņās, Studentu rotas leitnants,
                11920. III 03. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1919. V 22.,
                1920. III 16. atvaļināts,
                1920/1940. Rīgas aizsargu pulkā,
                1926. XI 03. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru # 2014,
                1931. VIII 21. Izglītības ministrijas Kultūras fonda nodaļas vadītājs,
                1930. beidzis Latvijas Universitāti – inženieris ķīmiķis,
                1934. Latvijas Kultūras fonda nodaļas vadītājs,
                1936. I 28. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 1824,
                1936. VI 01. Mākslas un kultūras lietu pārvaldnieks,
                1938. VI 16. Skolu departamenta vicedirektors,
                1939. I 16. izglītības ministrijas pārstāvis Latvijas profesiju kameras prezidijā,
                1939. X 01. Skolu departamenta direktors,
                1939. apbalvots: Aizsargu organizācijas „Nopelnu Krustu“,
                1939. IV 26. stādīts apbalvots ar Viestura ordeņa III šķīru,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 28.,
                1941. Izglītības ģenerāldirekcijas vadītājs,
                1941/1944. Rīgas Universitātes Ķīmijas fakultātes asistents.
                1944. Vācijā,
                1946/1948. Latvijas Nacionālās Padomes prezidijas priekšsēdētājas,
                Avots:       LVVA 1303-2-366-51.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri’, R., 1995.;
                                „Jaunākās Ziņas” #183/1934.,;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4170

CELMS Jūlijs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1879. IX 29. Pedeles pag. + 1935. V 09. Rīgā
                1896/1900. Beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1900/1904. Biķeru draudzes skolas skolotājs,
                1904/1905. Rīgas II ministrijas skolas skolotājs,
                906/1907. Somijā,1907/1908. Cietumā,
                1911. laikraksta „Laika Balss” redaktors,
                1916. Krievijas armijas karavīrs,
                1917/1918. Virsnieks,
                1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis, Latvijas
                                sociāldemokrātiskā strādnieku partija,
                1918. XI 18. Piedalījies Latvijas valsts proklamēšana,
                1919/1920. Daugavpils kājnieku pulka virsleitnants,
                1920/1927. Rīgas pilsētas Diskonto bankas direktors,
                1920. IV 18. – 1922.XI 07. Satversmes sapulces deputāte, Latvijas
                                sociāldemokrātu strādnieku partija,
                1920. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru # 280,
                1922. X 07. – 1925. X 03. Saeimas I deputāts, Latvijas
                                sociāldemokrātiskā strādnieku partija,
                1922. XI 24. ievēlēts Lāčplēša kara ordeņa domē,
                1925. X 03. – 1928. X 06. Saeimas II deputāts, Latvijas
                                sociāldemokrātiskā strādnieku partija,
                1925. XI 13. ievēlēts Lāčplēša kara ordeņa domē,
                1926/1930. Latvijas Bankas padomes priekšsēdētāju,
                1928. X 06. – 1931. X 03. Saeimas III deputāts, Latvijas
                                sociāldemokrātiskā strādnieku partija,
                1928. XI 09. ievēlēts Lāčplēša kara ordeņa domē.
                1931. X 08. – 1934. V 15. Saeimas IV deputāts, Latvijas
                                sociāldemokrātu strādnieku partija,
                1931. XI 20. ievēlēts Lāčplēša kara ordeņa domē,
                1935. sodīts,
                Apbalvots ar Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu,
                Apbedīts Rīgas Brāļu kapos.
                Avots:       “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.;
                                „Latvijas satversmes sapulces stenogrammas”, R., 1925.;
                                „L.R. Saeimas stenogrammas”, R., 1922., 1925., 1928., 1931.;
                                “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                “Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Baltijas skolotāju seminārs”, R., 1940.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.

CELMS Milda, skolotāja.
                *1881. V 28. ; V. Jūlijs, bankas direktors+ 1959.
                1902. Beigusi: Jelgavas sieviešu ģimnāzijas paidagoģisko klasi,
                1902/1903. Biķeru draudzes skolu,
                1903/1906. Celmas privātskolā Rīgā,
                1907/1911. Rīgas Pārdaugavas labdarības biedrības skolā,\
                1911/1918. Celmas privātskolā Rīgā,
                1919. Rīgas pilsētas XII pamatskolas skolatāja,
                1933.  t.p. amatā,
                1933. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3093.
                Avots:       LVVA 1303-2-29.

CELMS Pēteris, sabiedrisks darbinieks.
               *1904. III 30. Iecavas pag.
               1925. III 01./1926. VIII 29. Vidzemes artilērijas pulka kaprālis,
               1930/1940. Aizsargu organizācijā,
               1930. Bauskas XIII aizsargu pulka Iecavas nodaļas priekšnieks,
               1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
               Iecavas iecirkņa vecākais policijas kārtībnieks, dz’vo, Smiltniekos,
               Iecavas kultūras veicināšanas biedrības valdes loceklis,    
               Avots:       LVVA 1640-1-191-42.;
                              „Brīvā Zeme” #73/1939.

CELMS Rūdolfs, žurnālists.
                *1894. I 09. Puzes pag. + 1984. II 10. Latvijā
                1914. Beidzis; Aviācijas kursus Pēterpuls politehniskā institūtā,
                1914/1919. Krievijas armijā, Gatčinas kara lidotāju skolā,
                1920/1923. Aviācijas diviziona seržants,
                1923. Rīgas Berlīne gaisa satiksmes lidotājs,
                1932. VI 01. Aizsargu aviācijas vada komandieris,
                1940. apcietināts, deportēts,
                Dzīvo: Marijas 55-16, Rīgā, laikraksta Segodņa žurnālists.
                Avots:       LVVA 1640-1-199-3.;
                                „Laiks’ #35/1984.

CELMS Rūdolfs, ārsts.
                * 1901. III 06. Maskavā
                1927. beidzis Latvijas Universitāti,
                1928/1941. Jelgavas lauku rajona ārsts,
                1929/1941.Slimo kases ārsts,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1929. Rīgas kājnieku pulka sanitārais virsnieka vietnieks,
                1929. II 13. paaugstināts ārsts leitnants pakāpē,
                1930. I 28. Jelgavas kājnieku pulka jaunākais ārsts,
                1931. X 06. Jelgavas XVI aizsargu pulka vecākais ārsts,
                1936. XII 16. atvaļināts, ārsts virsleitnants,
                1938. Jelgavā, Akadēmijas 19.
                1941. II 09. iecelts ar Jelgavas poliklīnikas vadītāju,
                Apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-7., 1640-1-527-56.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 3897.

CELMS Teodors Pētera d., Dr. phil., profesors.
                *1893. VI 14. Pedeles pag.; M. Liene, S. Vera dz. Vihrovs.
                1920. beidzis Maskavas Universitātes filozofijas fakultāti,
                1923. ieguva Dr. phil. grādu Freiburgas Universitātē,
                1927. Latvijas Universitātes privātdocents,
                1936. ieguva Dr. phil. grādu pie Latvijas Universitātēs,
                1936. IX 16. ievēlēts par profesoru sistemātiskā filozofijā,
                1939. V 12. Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa III šķiru # 1278.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.
                                „Students” # 2/1936.

CENA Emīlija, ārste.
                * 1889. VI 05. Kalnciema pag.     
                1918. beigusi Tērbatas Universitāti, ķirurģijā,
                1920/1926. Rīgas pilsētas bērnu slimnīcas ārste,
                1926/1936. Liepājas pilsētas slimnīcas ārste,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. IV 13. Liepājas XV aizsargu pulka Štāba bataljona Sakaru rotas ārste,
                1936/1938. Latvijas Sarkanā Krusta kaulu tuberkulozes sanatorijas ārste,
                1938. I 05. Liepājas kaulu slimību ambulances ārste,
                1938. Liepājā, Graudu 37.
                1941. t. p. amatā.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-5., 1640-1-526-202.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

CENTERŠVĒRS Mečislavs Gabrieļa d., Dr. h. c., profesors.
                *1874. VII 10. Varšavā [Centnerszwer Mieczyslaw] ; S. Franciska dz. Beks
                                + 1944. III 27. Varšavā
                1891. Beidzis: Varšavas V ģimnāziju,
                1898. beidzis: Leipcigas Universitāti, cnd. phil.,
                1898/1907. Rīgas Politehniskā institūta asistents,
                1908. docents,
                1917. profesors
                1919/1930. Latvijas Augstskolas Neorganiskās un fizikālās ķīmijas katedrā,
                1929. XI 13. Apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #465,
                1929/1939. Varšavas Universitātē,
                Krakovas zinātņu akadēmijas loceklis.
                Avots:       LVVA 1303-2-26.;
                                „Es viņu pazīstu’, R., 1939.
               

CEPLĪTIS Kārlis Jura d., ierēdnis.
                * 1883. XI 12. Kaucmīndes pag.; M. Anna, S. Zelma dz. Ratnieks.
                1898. Beidzis Bauskas pilsētas skolu,
                1910. Pasta dienestā,
                1920. XI 08. Pasta un telegrāfa dienestā, Finānču direkcijas II šķiras darbvedis,
                1921. VIII 01. I šķiras darbvedis,
                1923. X 01. Pasta telegrāfa virsvaldes vecākais sevišķu uzdevumu ierēdnis,
                1924. VI 25. vecākais grāmatvedis,
                1927. X 01. virsvalde pārdēvēta par departamentu,
                1934. V 15. Pasta krājkases Krājnoguldījumu daļas vadītājs,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķīru # 1878,
                1939. t. p. amatā.
                Avots:       LVVA 1303-2-58-1.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939

CEPURNIEKS Žanis, ierēdnis.
                * 1907. VII 01. Gaiķu pag.
                1930/1931. Smagās artilērijas pulka seržants,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. V 12. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Rotas (VII) komandieris,
                1938. XI 16. Rotas (VII) komandieris un Gaiķu aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. XI 16. Rotas (VII) komandieris,
                Kuldīgas apriņķa policijas II iecirkņa (Gaiķu pagastā) kārtībnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-32.

CERBUKS Jānis, ārsts.
                * 1901. I 17. Liezeres pag.
                1930. beidzis Latvijas Universitāti,
                1930/1932. Latvijas Universitātes ķirurģiskā klīnikas ārsts,
                1932/1934. Nīcgales rajona ārsts,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. VII 07. iecelts par Krāslavas Kaplavas rajona ārstu,
                1934. XII 20. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Bataljona (III) ārsts,
                1941. t. p. amatā, dz. Krāslavā, Rīgas 2,
                Krāslavas sanatorija pārzinis,
                Liezeres pagasta Virgataļu mājas īpašnieks.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-4., 1640-1-528-48.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

CERBULIS Voldemārs, farmaceits.
                * 1892. I 01. Smiltenes pag. + 1985. X 24. Nurošel
                1926/1940. Brīvības aptiekas īpašnieks,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. I 01. Rīgas V aizsargu pulka farmaceits,
                1939. III 20. Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939/1940. A/S „Latvijas linu un labības sabiedrības „Eksportieris” 
                               valdes loceklis,
                Latvijas tirdzniecības kameras loceklis,
                Latvijas aptiekāru biedrības valdes loceklis,
                Dzīvo Pulkveža brieža 7-36.
                Apbedīts Raiņa kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-54.;
                               „Valdības Vēstnesis” #291/1934., 247/1939.;
                               „www.nekropole.lv”

CERIŅŠ Aleksandrs Jāņa d., virsleitnants.
                * 1880. VII 14. Taurupes pag.; S. Elizabete
                Beidzis Vitebskas ģimnāziju,
                1896. IX 10. Rīgas apakšvirsnieku bataljona brīvprātīgais,
                1896. XII 25. jefreitors,
                1898. VIIII 21. jaunākais apakšvirsnieks,
                1898. IX 04. Novotoržskas 114. kājnieku pulka instruktors,
                1898. XII 05. vecākais apakšvirsnieks,
                1904. II 02. Rotas (IX) feldfēbelis,
                1907. V 01. apbalvots ar Sudraba medaļu „par Uzticību” uz Sv. Annas
                               ordeņa lentes,
                1907. VII 02. podpraporšciks,
                1910. X 01. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa medaļu nēsājamo kaklā,
                1910. XII 01.apbalvots ar Sudraba medaļu nēsājamo kaklā uz Sv. Vladimira
                               ordeņa lentes,
                1913. II 20. apbalvots ar Romanova cilts 300.gadu jubilejas medaļu,
                1916. III 01. Tiflisas praporščiku skolas junkurs,
                1916. VI 04. Rotas (I) feldfēbelis,
                1916. VII 15. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. IX 06. Bauskas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (III) jaunākais
                               virsnieks,
                1916. IX 20. Ārrindas komandas jaunākais virsnieks,
                1917. III 04. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1917. I 04.,
                1917. VII 04. Darba komandas priekšnieks,
                1917. IX 03. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1917. V 04.
                1917. X 12. Ārrindas komandas priekšnieks,
                1917. XII 30. ievēlēts par Ārštata (II) maršrotas komandas priekšnieku,
                1918. atvaļināts,
                1918. Rīgas apsardzības rotas posma komandieris,
                1919. VII Policijas skolas rezerves priekšnieks,
                1922/1931. Policijas skolas priekšnieks
                1923. skaitīt virsleitnants pakāpē izd. 1923. VII 25.,
                1923. IX atvaļināts,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1927. IV 28. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 259,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1931. XI 16. Latvijas dzelzceļu policijas Rīgas iecirkņa priekšnieks,
                1938. pensionēts,
                1941. VI 14. deportēts, dzīvo Meža 4a-7,
                Apbalvots ar Igaunijas Balta ērgļa ordeņi.
                Avots:       LVVA 3318- 2033-296.;
                               Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle # 48/1917.;         
                               Bauskas latviešu strēlnieku bataljona pavēles #249/1916., #263/1916.;
                               Bauskas latviešu strēlnieku pulka pavēles #68/1917., #287/1917.,
                                               #289/1917., #366/1917.;
                               „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Latviešu Strēlnieks”, lpp. 2186.;
                               „Policija” #10/1938.

CERIŅŠ Pāvels Dāvīda d., kapteinis.
               *1903. IX 24. Valkā; S. Ida dz. Kļaviņš
               Beidzis: Valkas vidusskolu,
               1923. IX 27. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets kandidāts,
               1924. X 01. kadets, armijas kaprālis,
               1926. III 30. kadets kaprālis,
               1926. IX 01. beidzis: paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1925. IX 01.,
               1926. IX 01. Siguldas kājnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
               1927. II 25. Instruktoru rotas jaunākais virsnieks,
               1927. XII 01. Rotas (I) jaunākais virsnieks,
               1928. V 19. vada komandieris,
               1929. XI 11. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1928. IX 01.,
               1930. V 01. Instruktoru rotas vada komandieris,
               1931. III 23. Rotas (III) vada komandieris,
               1933. VII 10. Sapieru komandas priekšnieks,
               1934. II 01. Rotas (I) vada komandieris,
               1934. XI 07. apbalvots: triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3330,
               1935. beidzis: Sapieru ķīmiskā dienesta kursus,
               1936. IX 11. Rotas komandiera palīgs,
               1939. Valkas VII aizsargu pulka Rotas (IX) komandieris,
               1939. VI 17. apbalvots: Viestura ordeņa V šķiru #321,
               1940. VIII 13. Rēzeknes kājnieku pulka rotas komandieris,
               1940. VIII 13. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1932. IX 01.,
               1940/1941. Teritoriālā XXIV strēlnieku korpusā,
               1940. IX 27. pārskatīts: Strēlnieku 227. pulka Sakaru rotas komandieris,
               1941. VI 14. Arestēts Litenes nometnē
               Avots:       LVA 688-1-1.;
                              LVVA 1639-1-743-5, 5601-1-1100.;
                              „Padomju Jaunatne” #236/1988.;
                              V. Eichenbauma arhīvs #131.

CĒRPE Kārlis, tālbraucēju kapteinis.
                *1875. IX 26. Ventspilī + 1931. I 03. Rīgā.
                Beidzis Ventspils jūrskolu,
                1897. ieguva tālbraucēja kapteiņa tiesības,
                1914/1920. Krievijas kara flotes virsnieks,
                1919/1925. Liepājas ostas priekšnieka palīgs,
                1925/1931. ledlauža „Krišjānis Valdemārs” kapteinis.
                Apbalvots ar Somijas „Baltas Rozes” ordeņi,
                 Zviedrijas „Vāzas” bruņinieku ordeņi.
                Apbedīts Jēzus draudzes kapos Rīgā.
                Avots:       „Jūrnieks“ # 1/1931.;
                                Arvja Popes arhīvs.

CĒRPS Anna, ārste.
                Sk. Alberts Anna.

CĒRPS Jānis, ārsts.
                *1900. X 15. + 1937. VI Preiļos
                Beidzis Rīgas „Millera“ reālskolu,
                1915/1920. Bēgļu gaitas Krievijā,
                1921/1922. Latvijas armijā,
                1924. beidzis Jaunatnes savienības vidusskolu,
                1924/1931. beidzis Latvijas Universitāti,
                1931/1935. Kupravas pagastā, rajona ārsts,
                1935/1937. Preiļu Sarkanā Krusta veselības kopšanas punkta vadītājs,
                1935/ 1940. Preiļu slimnīcas pārzinis un rajona ārsts,
                Preiļu aizsargu nodaļas ārsts,
                Latvijas aerokluba Preiļu nodaļas biedrs,
                Preiļu ev. lut. draudzes padomes loceklis,
                Korporācijas „Patria“ filistrs.
                Apbedīts meža kapos Rīgā.
                Avots:       „Universitas“ # 13/1937.

CĒRPS Miķelis Žanis, būvinženieris.
                * 1905. VII 26. Liepājā.
                1944. V 26. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

CĒRS Žanis Ādama d., skolotājs.
                *1881. XI 29. Lutriņu pag.; M. Ilze; S. Paulīne dz. Valdmanis.
                Beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1901/1910. Kursišu ministrijas skolas skolotājs,
                1910/1914. Rozbeķu ministrijas skolas skolotājs,
                1918/1920. Novgorodas latviešu kolonijas skolas skolotājs,
                1920/1922. Lutriņu pagasta skolas pārzinis,
                1922/1940. Saldus pilsētas ģimnāzijas skolotājs,             
                1938. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķīru # 4466.
                Avots:       LVVA 1632-2-357-43.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

CĒRUZIS Pēteris, sabiedrisks darbienieks.
                * 1899. VI 25. Raunas pag.
                1919/1921. Kara saimniecības pārvaldes vecakais rakstvedis,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā, 
                1936/1940. Talsu aizsargu pulka adjutants,
                Talsu notārs,
                Valka Raiņa 2a namīpašnieks,
                Lībagu pagasta „Makšu” māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-20.

CERVINSKIS Fricis Rūdolfs Ernesta d., pulkvedis leitnants.
                * 1895. IV 21. Ārlavas pag.; S. Katrīna dz. Semjonovs + 1941. XII 12. Astrahaņā.
                1915. V 26. Rezerves 28. Kājnieku pulka karavīrs,
                1915. IX 30. beidzis Mācības komandas kursu,
                1915. X 10. Brīvprātīgo X rotas karavīrs,
                1915. XII 01. Tukuma latviešu strēlnieku bataljona Rotas (I) nodaļas komandieris,
                1915. XII 15. Oranienbaumas II praporščiku skolas junkurs,
                1916. III 26. armijas jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. IV 07. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. IV 10. Rezerves 178. kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1916. V 06. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 04 Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1916. X 30.                Papildu Rotas (58) komandieris,
                1916. XII 05. izgāja no bataljona,
                1916. XII 08. Tukuma latviešu strēlnieku pulka Ārštata (II) marša rotas
                               jaunākais virsnieks,
                1917. XII 29. Ārštata (II) marša rotas komandieris,
                1917. V 03. Ārštata (I) marša rotas jaunākais virsnieks,
                1917. V 27. Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1917. IX 03.-04. kaujas pie M. Juglas un Ropažiem,
                1917. X 15. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1917. I 07.,
                1918. I 04. pameta pulku,
                1918. II 26. vācu gūstā,
                1919. III 22. Latvijas 16. Padomju pulka sarkanarmietis,
                1919. V 18. pameta pulku,
                1919. I 04. Latvijas I brigādes rezerves bataljona Rotas (IV) posma komandieris,
                1919. VII 03. Liepājas kara skolas Virsnieku šaušanas kursu virsnieks,
                1919. VIII 05. Latgales divīzijas papildu bataljona Rotas (II) komandieris,
                1919. XI 16. Latgales divīzijas papildu bataljons pārformēts par Aizputes
                               kājnieku pulku
                1919. XI 16. Rotas (II) komandieris,
                1919. XII 20. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1919. X 14.,
                1919. XI 04.-15. kaujas pie Liepājas,
                1921. IX 02. beidzis Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1921. X 03. beidzis Smago ložmetēju nodaļas kursu,
                1922. VI 01. Ložmetēju (I) komandas priekšnieks,
                1922. XII 01. Ložmetēju (I) komanda pārformēta par Ložmetēju rotu,
                1926. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #34,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1929. IX 23. beidzis Virsnieku ložmetēju kursus,
                1931. VI 30. apbalvots ar Lietuvas neatkarības 10.gadu jubilejas medaļu,
                1931. VIII 31. beidzis Bataljonu komandieru kursus,
                1933. XI 07. Instruktoru rotas komandieris,
                1934. IX 24. Ložmetēju (I) rotas komandieris,
                1936. X 01. Jelgavas kājnieku pulka saimniecības priekšnieks,
                1936. X 01. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. VII 26. apbalvots ar Viestura ordeņa IV šķiru #2134 ar šķēpiem,
                1940/1941. Teritoriālā XIV korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts uz Strēlnieku 195. pulku štāba priekšnieka palīgs,
                1941. V 17. apcietināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-1166.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #187/1916., #311/1916.;
                               Tukuma latviešu strēlnieku pulka pavēles #124/1917., #148/1917.,
                                               #337/1917.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               “Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                               „Latviešu Strēlnieki”, lpp. 2284.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 1052

CĒSNIEKS Visvaldis, ārsts.
                *1912. III 15. Rīgā
                1940. beidzis Latvijas Universitāti, ausu, deguna un kakla slimībās,
                1940/1941.Latvijas Universitātes ausu, deguna un kakla klīnikas asistents,
                1941. VII 21. Rīgas II poliklīnikas ārsts.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-14. 

CETLINS Vladimirs, arhitekts.
                * 1910. XII 29. Maskavā.             
                1938. V 31. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

CHAITOVS Rahile, farmācijas kandidāte.
                Sk. Haitovs  Rahile.

CHOMČEVSKIS Ludvigs, farmācijas kandidāts.
                Sk. Homčevskis Ludvigs.

CHOMČEVSKIS Zigmunds, būvinženieris.
                Sk. Homčevskis Zigmunds.

CIBIS Fricis, sabiedrisks darbinieks.
                *1903. IV 27. Rīgā
                Beidzis: V. Olava komercskolu,
                Beidzis: Fiziskās audzināšanas institūtu,
                1929. Talsu I aizsargu pulka fiziskās audzināšanas vadītājs,
                1939. V 12. Apbalvots: Atzinības Krusta V šķiru 3983,
                Talsu Lapševskas tipogrāfijas darbinieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-823.

CIELĒNS Felikss, žurnālists.
                * 1888. II 07. Ādažu pag.; S. Maijs dz. Eliass  + 1964. VII 10.
                1906/1910. Pēterburgas Universitātes tieslietu zinību students,
                1904/1905. Kaujinieku organizācijā,
                1905. notiesāts uz nāvi,
                1905/1910. nelegāli dzīvo Pēterpilī,
                1910/1917. emigrācijā, „Cīņas” līdzstrādnieks,
                1917/1918. Laikrakstu „Strādnieku Avīzes” līdzstrādnieks Valkā,
                1918. žurnālu „Laika Domas” un „Brīvā Latvija” redaktors Pēterpilī,
                1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis, Latvijas
                                sociāldemokrātiskā strādnieku partija,
                1920. IV 18. – 1922.XI 07. Satversmes sapulces deputāts, Latvijas
                                sociāldemokrātu strādnieku partija,
                1922. X07. – 1925. X 03. Saeimas I deputāts, Latvijas sociāldemokrātiskā
                                strādnieku partija,
                1923. Ārlietu ministra biedrs,
                1924. Latvijas delegācijas loceklis Tautas Savienības kongresā,
                1925. X 03. – 1928. X 06. Saeimas II deputāts, Latvijas sociāldemokrātiskā
                                strādnieku partija,
                1926. XII 17. - 1928. I 20. ārlietu ministrs,
                1928. X 06. – 1931. X 03. Saeimas III deputāts, Latvijas sociāldemokrātiskā
                                strādnieku partija,
                1931. X 08. – 1934. V 15. Saeimas IV deputāts, Latvijas sociāldemokrātu
                                strādnieku partija,
                1933/1934. Latvijas sūtnis Francijā, Spānijā un Portugālē,
                1934/1941. izslēgts no Latvijas pilsonības, trimdā Francijā,
                1941/1944. Latvijas Centrālās padomes loceklis,
                1944/1964. Zviedrijā.
                Avots:       “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.;
                                „Latvijas satversmes sapulces stenogrammas”, R., 1925.;
                                „L.R. Saeimas stenogrammas”, R., 1922., 1925., 1928., 1931.;
                                “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.

CIELĒNS Otto Pētera d., rezerves leitnants.
                * 1897. IX 29. Marsnēnu pag.; S. Anna dz. Bernhards + 1941. Babites pag.
                1918. XII 20. Atsevišķās studentu rotas virsnieka vietnieks,
                1919. V 22. paaugstināts leitnants pakāpē,
                1919. Tanka „Vidzemnieks” komandieris,
                1922. XI 11. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #1520,
                1934/1936. Iekšlietu ministrijas Administratīva departamenta vicedirektors,
                1939/1940.. A/S „Kūdra” direktora rīkotājs,
                1935. V 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1680,
                1935. XI apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940. apcietināts,
                1941. nošauts,
                1941. VII pārapbedīts Brāļu kapos Rīgā,
                Korporācijas Fraternita Lettica filistrs.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri’, R., 1995.;
                                „Jaunākās Ziņas” #163/1934.;
                                „Valdības Vēstnesis” #188/1936.

CIEMIŅŠ Jānis Jāņa d., ārsts.
                * 1906. VII 23. Zvārtavas pag.; M. Natālija; S. Emma dz. Jansons.+ 1956. ASV
                Beidzis P. Dzeņa ģimnāziju,
                1930. XII 15. beidzis Latvijas Universitāti,
                1931. Rīgas kājnieku pulka karavīrs,1931. Cēsu kājnieku pulka karavīrs,
                1932. galvenās intendantūras pārvaldes Jaunāka ārsta v.i., sanitārais
                               virsnieka vietnieks,
                1932. rezerves ārsts leitnants,
                1932/1937. Skultes rajona ārsts,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. VII 01. Rīgas V aizsargu pulka Bataljona (II) ārsts,
                1937/1944. Rīgas apriņķa ārsts,
                1938. Rīgas apriņķa ārsts, Ģertrūdes 16-7.
                1941/1944. Rīgas veselības nodaļas vadītājs,,
                1943. A. Rozenberga 3-4.
                Avots:       LVVA P1023-2-11-20, 1640-1-522-48.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „www.nekropole.lv”

CILINSKIS Jūlijs, ārsts.
               * 1898.     
               1928. beidzis Latvijas Universitāti,
               1933. Valkas VII aizsargu pulka ārsts,
               1938. Valkā, Tālavas 28.
               Avots:       LVVA 1639-1-266.;
                              “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

CILINSKIS Viktors, ārsts.
               * 1902. VI 06. Limbažu pag. + 1961. III 12. Clarindā, ASV
               1928. beidzis Latvijas Universitāti,
               1929/1930. Elejas Lielplatones rajona ārsts,
               1930/1939. Ēveles Jērcenu rajona ārsts,
               1931/1939. Valkas VII aizsargu pulka ārsts,
               1939/1940. Dzelzceļu X iecirkņa ārsts Jelgavā,
               1940. I 01. Iecelts par Dzelzceļu X iecirkņa vecāko ārstu,
               1941. t. p. amatā, dz. Jelgavā, Lietuves 18-2,
               1950. ASV,
               1955. Mental Heath Institūtā,
               1956. licenzēta praksē Ohio.
               Avots:       LVVA P-1023-2-11-18.;
                              “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                              „Latviešu ārstu un zobārstu apvienības apkārtraksts” #71/1961.

CILLINBERGS Otilija dz. Pauls, ārste.
                * 1879. XII 11. Zaļenieku pag.      
                1911. Beigusi Bērnes Universitāti,
                1912. beigusi Harkovas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1913/1915. Maskavas Universitātē,
                1915/1917. Tverā bēgļu ārste,
                1917/1920. Rīgas Amerikas Sarkanā Krusta bērnu ambulances ārsts,
                1922/1930. Rīgas slimo kases ārste,
                1930/1939. Slampes rajona ārste,
                1940/1944. Vildogas pagasta ārste.
                Avots:       LVVA P1023-2-11-19.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

CIMBULS Hilda, ārste.
                Sk. Eikens Hilda.

CIMDIŅŠ Aleksandrs, jurists.
                *1905. XII 29./1906. I 11. Lugas apr., Krievijā + 1968. VI 30. Sakramento, ASV
                1917/1921. Bulak Balahoviča jātnieku pulka ziņnesis,
                1924. Beidzis; Bērzaines valsts vidusskolu,
                1924. Tilžas pagasta valdē,
                1925. Balvu iecirkņa tiesnesis,
                1927/1940. Finansu ministrijas Nodokļu departamenta Tirdzniecības rūpniecības
                                nodaļas referents un Nodaļas [II] inspektora palīgs,,
                1925/1938. Beidzis: Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1940. Dzīvo: Zaubes 1-3.,
                1943/1944. Volhovas kaujās, ievainots pie Holmās,
                1944. beidzis: Bolderājas virsnieku kursus,
                1945. Vācijā, Memeingenas nometnē,
                1950. ASV.,
                Korporācijas Konkordija Valdemārija dibinātājs un filistrs,
                Daugavas Vanagu apvienības revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                Avots:       „Valsts adresu kalendārs”, R., 1940.;
                                „Latvijas Universitātes absolventi juristi’, R., 1999.;
                                „Students” #80/1939.;
                                „laiks” #54/1968.

CIMDIŅŠ Alfrēds, mācītājs.
                * 1910. III 19. Smiltenes pag.
                1936. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1936. VII 12. ordinēts par Rīgas pilsētas prāvesta iecirkņa vikāru,
                1936. XI 01. apstiprināts par Gulbenes draudzes mācītāju,
                1936/1943. Vecgulbenes ev. lut. draudzes mācītājs,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. VII 21. Madonas IX aizsargu pulka Rotas (VII) mācītājs,
                1943. VI 01. atņemtas Vecgulbenes draudzes mācītāja tiesības,
                Blomu pagasta Mežrūpes māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-41.;
                               „Baznīcas kalendārs“, 1942.:
                               “Svētdienas Rīts” # 30/1936., # 47/1936.;
                               “Baznīcas Ziņas” # 24/1943.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.

CIMŽE Jānis Andreja d., kara laika ierēdnis.
                * 1894. VII 28. Ādažu pag. [Ivans]
                1915. X 14. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona Rotas (II) strēlniek,
                1915. XI 08. Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona strēlnieks
                 1916. I 17. štāba jaunākais rakstvedis,
                1916. IX 23. Vidzemes latviešu strēlnieku bataljons pārformēts par pulku,
                1916. X 01. pulka vecākais rakstvedis,
                1917. V 13. izturējis pārbaudījumu uz kara laika ierēdnis pakāpi,
                1917. XI 30. Saimniecības daļas darbvedis,
                1917. XI 30. pārdēvēts kara laika ierēdnis pakāpē,
                1917. XII pulka ieroču pārzinis,
                1918. III 17. atvaļināts,
                1918. XI 20. Omskas apgabala inženieru noliktavas darbvedis,
                1919. XII 20. Armijas V Kājnieku inspektora darbvedis,
                1920. V 31. Rezerves 4. pulka darbvedis,
                1920. VIII 01. Armijas V Tehniskās apgādes daļas darbvedis,
                1921. II 01. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 3318-2-62-235.;
                               KVKVA 2550—125-224.;
                               Vidzemes latviešu strēlnieku pulka pavēle #386/1917.

CINIS Augusts Mārtiņa d., virsleitnants.
                * 1876. I 15. Valmieras apr. [Zinis]; S. Adeline dz. Ungers
                1899. I 20. Beidzis Maskavas Ķeizariskas konservatorijas Vispārējas
                               izglītības klases,
                1899. IV 14. Šliseburgas 15. Kājnieku pulka brīvprātīgais,
                1900. X 03. Jaunākais apakšvirsnieks,
                1901. X 01. Vecākais apakšvirsnieks,
                1901. XII 15. Feldfēbelis,
                1904. XII 13. Rezerves 21. Kājnieku bataljona instruktors,
                1905. VII 31. izturējis pārbaudījumu uz praporščiks pakāpi
                               pie 24. kājnieku divīzijas,
                1905. X 26. Paaugstināts rezerves praporščiks pakāpē,
                1905. X 26. Svirskas 199. rezerves pulka virsnieks,
                1905. XI 22. Atvaļināts,
                1912. V 16. Apmācības pie Somijas strēlnieku pulka,
                1914. VII 26. Sibīrijas 9. strēlnieku pulka virsnieks,
                1914. VIII 01. Sibīrijas 3. strēlnieku pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1914. VIII 21. ievainots Varšavas guberņā,
                1914. IX 18. Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1914. X 20. Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1914. XI 27. apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem,
                1914. XII 28. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem,
                1915. II 12. Petrogradas 134. Aizmugures izdalīšanas evakuācijas punkta
                               Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1915. III 06. Adjutants,
                1915. III 25. Rotas (III) komandieris,
                1915. VII 18. Rotas (I) komandiera palīgs,
                1916. IV 12. Sibīrijas 3. strēlnieku pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 23. Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
               
                1916. V 02. Rotas (III) komandieris,
                1916. VII 23. ievainots,
                1916. IX 23.Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1916. X 27. Rotas (II) komandieris,
                1916. XI 20. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1915. VII 19.,
                1916. XI 26. apbalvots Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem.,
                1916. XI 26. apbalvots Sv. Annas ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1917. V 05. Rotas (IX) jaunākais virsnieks,
                1918. I 13. atvaļināts,
                1919. I 09. Studentu rotas ieroču pārzinis,
                1919. IV 01. Studentu rota pārformēta par bataljonu,
                1919. IV 01. Saimniecības komandas priekšnieks,
                1919. VIII 21. Studentu bataljons – iekļauts Jelgavas kājnieku pulka,
                1919. VIII 21. Saimniecības rotas komandieris,
                1920. VI 26. Atvaļināts,
                1928. XI 17. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #818,
                Avots:       LVVA 5197-1-937-774, 5601-1-1184.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #277/1916., #307/1916.,
                                               #357/1916.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #1/1916., #10/1917.,
                                               #74/1917.,#88/1917., #141/1917.;
                                               V. eichenbauma arhīvs #4656.

CINIS Augusts, skolotājs.
                * 1889. VII 20.
                1909/1910. Madlienas ev. lut. draudzes skolas skolotājs,
                1911. ieguvis skolotāju tiesības pie Pēterpils mācības apgabalā,
                1911/1912. Ērģemes pagasta pamatskolas skolotājs,
                1912/1914. Stalbes pagasta pamatskolas skolotājs,
                1918/1940. Stalbes pagasta pamatskolas pārzinis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru, # 416.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-35.

CINIS Augusts, būvinženieris.
                * 1908. VIII 26. Dikļu pag.
                1942. VI 27. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

CINIS Austra Anna, farmācijas maģistre.
                Sk. Ozols Ausma.

CINIS Jānis, rūpnieks.
                * 1887. III 15. Pāles pag.
                1914/1918. Krievijas armijas štābs kapitāns,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. VII 13. Aizputes VI aizsargu pulka Štāba rotas vada komandieris,
                1939. VI 08. Saimniecības priekšnieks,
                Rudbāržu pagasta Revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                Rudbāržu medību biedrības priekšnieks,
                Lejas Kurzemes melnraibo sugas lopu biedrības priekšnieks,
                Rudbāržu ūdensdzirnavu īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-457.

CINOVSKIS Elizabete Oskara m., farmaceita palīgs.
                Sk. Vītands Elizabete.

CINOVSKIS Teodors Jānis Jāņa d., sabiedrisks darbinieks
               *1901. III 21. Mežotnes pag. + 1943. III 03. Jagodnija ciemā, Krievijā
               1921/1923. Jelgavas kājnieku pulka rakstvedis,
               1927/1940. Aizsargu organizācijā,
               1927/1913.. Svitenes nodaļas priekšnieks,
               1929. VII 03. apbalvots: Aizsargu organizācijas medaļu „Par Centību”,
               1931. IX 10. Bauskas XIII aizsargu pulka Bataljona (I) adjutants,
               1941. VI 14. deportēts,
               Rundāles patērētāju biedrības grāmatvedis,
               Pilsrundāles piensaimnieku sabiedrības padomes loceklis,
               Jausvirlaukas piensaimnieku sabiedrības padomes loceklis,
               Jaunsaimniecība Svitenes pagastā.
               Avots:       LVVA 1640-1-191.;
                              „Aizsargs’ #8/1927.;
                              www.doc.mod.gov.lv.

CĪPURS Pēteris Jēkaba d., kara laika ierēdnis.
                * 1892. V 26. Jaunpiebalgas pag. + 1943. II 01. Jaunpiebalgā
                1914/1915. Besarābijas 1. Kājnieku pulka karavīrs,
                1915/1916. Kara satiksmes būvju ceļu daļas vadītājs, kara laika ierēdnis,
                1919. VII 17./1921.III 01. Rēzeknes kājnieku pulka karavīrs, Vecpiebalgas
                                komandantūras darbvedis,
                1920/1940. Aizsargu organizācijā,
                1922. XI 11. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #1482,
                1935. I 15. Cēsu X aizsargu pulka Jaunpiebalgas pagasta aizsargu
                                nodaļas priekšnieks,
                1935. XI 13 apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1943. II 14. apbedīts Jaunpiebalgas kapos.
                Jaunpiebalgas pagasta valdes loceklis,
                Jaunpiebalgas piensaimnieku sabiedrības valdes loceklis,
                Jaunpiebalgas krājaizdevu sabiedrības revīzijas komisijas loceklis,
                Jaunpiebalgas pagasta Kalna Seviķu māju īpašnieks,
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                „Cēsu Vēstis” #7/1943.;
                                „Lāčplēsis’ #1/1922.;
                                „Latvijas Kareivis” #261/1935.

CIRINSKIS Erna, ārste.
                Sk. Rubinovičs Erna.

CIRIS Atis jāņa d., skolotājs.
               *1884. I 28./II 10. Virķēnu pag.; S. Anna dz. Dīnsbergs
                              + 1972. VI 06. Fond du Lack, ASV
               1899/1900. Jaun Ātes pagasta skolas skolotājs,
               1906/1912. Beidzis: Tērbatas Universitāti, cand. math.,
               1912. Rīgas Pētera I reālskolas skolotājs,
               1913/1920. Skolotājs ģimnāzijā,
               1922/1922. Rīgas pilsētas II vidusskolā,
               1922/1925. Cēsu pilsētas neoģimnāzijāas inspektors,
               1924. III 01. Bērzaines vidusskolas direktora,
               1925. VIII 01. Mazsalacas vidusskolas skolotājs,
               1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV  šķiru 3467.,
               1950. ASV, g
               Korporācijas Lettonija filistrs.
               Avots:       LVVA 1632-2-346,
                              „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Laiks’ #54/1972.

CIRTELS Sora, farmācijas kandidāte.
                * 1902. I 10.
                1929. I 16. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

CĪRULIS Ansis Ādama d., gleznotājs.
                *1883. II 25. Majoros; M. Līza dz. Skrickis, S. Sofija dz. Veiss.
                Beidzis Majoru elementārskolu,
                1907. izstādēs,
                1922/1938.dz. Tērbatas 7-7.
                Avots:       LVVA 2942-1-13734.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

CĪRULIS Andrejs Jēkaba d., veterinārārsts leitnants.
               *1885. IX 26. Vesienas pag.; S. Lilija dz. Toms
               1907. Beidzis: Rīgas garīgo semināru,
               1907/1909. Skolotājs Jelgavā,
               Beidzis: Tērbatas veterināro institūtu,
               1914/1918. Krievijas armijā,
               1921/1923. Zemkopības ministrijas Rēzeknes rajona veterinārārsts,
               1923/1940. Zemkopības ministrijas Bauskas rajona un pilsētas veterinārārsts,
               1934. VI 06. Bauskas XIII aizsargu pulka veterinārārsts,
               1935. VII 25. Bauskas XIII aizsargu pulka vecākais veterinārārsts,
               1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
               1939. V 12. apbalvots: Atzinības Krusta IV šķīru #274,
               Avots:       LVVA 1640-1-807-3.;
                              „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Aizsargu Organizācijas Dzīve” #30/1935.;
                              „Brīvā Zeme” #73/1939.;
                              „Bauskas Vēstnesis” #12/1940.

CĪRULIS Arvīds Jāņa d., inženieris ķīmiķis.
                * 1904. VIII 07. Lazdonas pag.; M. Ieva, S.Milda dz. Dreimanis, farmaceite.
                               + 1975. VII 08.
                Beidzis Lazdonas vidusskolu,
                1924/1931. Beidzis Latvijas Universitāti, inženieris ķīmiķis,
                1930/1934. Ķīmijas profesora Dr. Fišera subasistents,
                1934/1938. Ķīmijas profesora Dr. M. Straumaņa asistents,
                1938. vecākais asistents,
                1943. II 10. ieguva Dr. chem grādu pie Rīgas Universitātes.
                Avots;       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Tēvija” # 38/1943.

CĪRULIS Eduards Dāvida d., Dr. med. vet. h. c.
                *1872. III 29. Jēkabnieku pag.; M. Anna dz. Kalniņš; S. Alise dz. Hiršs.
                                + 1940. I 21. Taurkalnes pag.
                1895. beidzis Jelgavas klasisko ģimnāziju,
                1895/1899. beidzis Tērbatas veterināro institūtu,
                1899/1901. veterinārārsts Bauskā,
                1901/1903. Krievijas armijā, veterinārārsts,
                1904/1905. Krievu Japānu karā,
                1905/1912. pilsētas un apriņķa veterinārārsts Bauskā,
                1914/1918. Krievijas armijā,
                1918/1920. Denikina armijā Krimā,
                1920/1922. Latvijas veterinārās pārvaldes priekšnieka palīgs,
                1922/1937. Latvijas veterināras pārvaldes priekšnieks,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķīru # 567,
                1933. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķīru # 803,
                1937. pensionēts.
                Latvijas Universitātes mācības spēks.
                Apbalvots ar Beļģijas Kroņa ordeņa IV šķīru.
                Korporācijas „Latvia’s“ filistrs,
                Veterinārārstu biedrības dibinātājs.
                Apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R. 1939.
                                „Universitas“ # 6/1940.
                                „Jaunākās Ziņas“ # 18/1940.

CĪRULIS Bērtulis Kriša d., tiesnesis.
                * 1880. IV 24. Saukas pag.; M. Māra, S. Ksenija dz. Vītoliņš.
                                + 30.06.1937. Daugavpilī
                1905. Beidzis Liepājas Nikolaja ģimnāziju, eksternis,
                1907. beidzis: Pēterburgas ģimnāziju, eksternis,
                1913. Beidzis Maskavas Universitāti,
                1913. zvērināta advokāta Sīmaņa palīgs Liepājā,
                1914/1915. Moģiļevas 396. Kājnieku družīnas jefreitors,
                1915. VII 01. beidzis: Kijevas I praporščiku skolu,
                1915/1918. virsnieks,
                1919/1920. Donas kazaku zemes kooperatīvas jurists,
                1920. X 22. Latgales apgabaltiesas miertiesnesis
                1921. I 14. Latgales apgabaltiesas loceklis,
                1921. Daugavpils latviešu biedrības dibinātājs,
                1921. V 31. Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja biedrs,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 630,
                1928/1931. Daugavpils XVIII aizsargu pulkā,
                1930. X 14./1935. III 18. Rīgas apgabaltiesas III civīlnodaļas vadītājs,
                1933. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa III šķiru #800.,
                1935. V 01./1937. Liepājas apgabaltiesas priekšsēdētājs,
                Sarkana Krusta Daugavpils nodaļā,
                Rīgas latviešu biedrībā,
                Latvijas tiesnešu biedrības līdzdibinātājs,
                Aizsargu aviācijas Liepājas eskadriļas priekšnieks,
                Latvijas Aerokluba Liepājas nodaļas priekšnieks,
                Liepājas latviešu biedrībā,
                Latvijas sporta biedrībā,
                Korporācijas Fratenitas Lettica’s filistrs,
                Apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 1303-2-65-154.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas Tiesneši’, R., 2017.;
                                „Brīvā Zeme” # 143. 01.07.1937.

CĪRULIS Edgars, būvinženieris.
                * 1912. VI 08. Rīgā.
                1943. VI 18. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

CĪRULISIndriķis Pētera d., skolotājs.
                * 1860. X 28. Drustu pag. + 1945. Rīgā.
                1878/1881. beidzis: Tērbatas 1. vācu skolotāju semināru,
                1881/1889. skolotājs un mājskolotājs laukos,
                1889. Torņakalna pilsētas meiteņu skolas pārzinis,
                1895/1914. Rīgas Latviešu biedrības Rakstu komisijas loceklis,
                1911/1914. Rīgas pilsētas savienoto elementārskolas skolotājs,
                                Lavīzes- Dārtas ielā,
                1914/1915. Rīgas pilsētas savienoto elementārskolas pārzinis, Bruņinieku 24a,
                1915/1918. Latviešu bēgļu komitejās sekretārs Tērbatā,
                1918/1932. Rīgas pilsētas 8. pamatskolas pārzinis,
                1926. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #145,
                1930. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1064,
                1932. pensionēts,
                Rīgas latviešu labdarības biedrība biedrs.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Jaunākās Ziņas” #261/1932.;
                                www.lgdb.lnb.lv

CĪRULIS Jānis Jāna d., būvinženieris.
                * 1880. IV 09. Lutriņu pag.; M. Anna, S. Anna dz. Kopmanis.
                Beidzis Rīgas apriņķa ģimnāziju,
                1900/1912. beidzis Rīgas politehnikumu,
                1914/1917. Krievijas armijas Inženieru pārvaldes virsnieks,
                1933. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 1464.,
                1933/1938. Rēzeknes ev. lut. Baznīcas būvētājs,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. III 09. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Ozolaines nodaļas
                               vada komandieris,
                1939. bijis Rēzeknes valsts arodskolas un tehnikuma direktors,
                1939. bijis Rēzeknes pilsētas būvinspektors,
                1939. bijis Rēzeknes latviešu Tautas pils nama valdes priekšsēdētājs,
                Bijis Latvijas dzelzceļu tiltu projektētājs,
                Rēzeknes filistru seniors,
                Korporācijas Selonija filistrs,
                Apbalvots ar Sv. Annas II un III šķiras ordeņiem
                Apbalvots ar Sv. Staņislava II un III šķiras ordeņiem.
                Avots:       LVA 1640-1-527-351.;
                               „Album Academicum”, R., 1912.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

CĪRULIS Jānis, ārsts.
                * 1891. X 08. Rīgā; S. Leonella dz. Feldmanis, ārste.
                1904/1909. beidzis Rīgas III pilsētas skolu.
                1918/1936. Valsts dzelzceļa telegrāfists,
                1937. beidzis Latvijas Universitāti,
                1937/1938. privātpraksē, dz. Brīvzemnieka 6 –4.
                1938. Meņģeles rajona ārsts,
                1939/1940. Ogres pilsētas un Ikšķiles Lielvārdes rajona ārsts,
                1940/1941. Dzelzceļu Rīgas Valkas līnijas iecirkņa ārsts.
                1941. rezervē, dz. Volguntes 33.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-1.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

CĪRULIS Jūlijs Jāņa d., leitnants.
                * 1896. VII 24. Ērģemes pag.
                1915. IX 30. Rezerves 172.kājnieku pulka karavīrs,
                1916. VI 06. beidzis Mācības komandu,
                1916. VII 17. Oranienbaumas I praporščiku skolas junkurs,
                1916. XI 09. jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. XI 18. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. XII 12. Rezerves 172.kājnieku pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1917. IV 11. Rotas (V) komandieris,
                1917. VII 05. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XI) jaunākais virsnieks,
                1917. VII 15. izgāja uz Bauskas latviešu strēlnieku pulku,
                1917. VII 20. Bauskas latviešu strēlnieku pulka ārštata ( I) maršrotas
                               jaunākais virssnieks,
                1917. VII 26. Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1917. VII 27. kaujas,
                1917. XI 06. izgāja no pulkā,
                1919. II 21. Latvijas XI strēlnieku pulka Rotas (VI) vada komandieris,
                1919. VI 01. Saimniecības komandas vecākais,
                1919. VI 19. Latvijas I divīzijas Mantas noliktavas pārziņa rakstvedis,
                1920. IV 15. darbveža palīgs,
                1920. X03. Bauskas latviešu strēlnieku padomju pulka Rotas (IX) komandieris,
                1920. XI 15. Rotas (II) komandieris,
                1920. XII 18. Kājnieku 466. pulka rezervē,
                1921. V 10. Melitopoles 59. Komandieru sagatavošanas kursu Rotas komandieris,
                1922. II 06. Kursu Bataljona komandieris un Mācības priekšnieks,
                1922. III 01. kā Latvijas pavalstnieks reevakuēts,
                1922. VI 12. ieskaitīts rezerves leitnanta pakāpē,
                Dzīvo Ropažu pagasta Cīruļu vasarnīcā.
                Avots:       LVVA 5601-1-1197.;
                               Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle # 153/1917.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 206/1917., # 217/1917.;
                               Bauskas latviešu strēlnieku pulka pavēles # 205/1917., # 208/1917.

CĪRULIS Kārlis Pētera d., amatnieks.
                * 1878. IX 04. Pociema pag.; M. Līze, S. Klara dz. Ulmanis.
                Daiļkrāsotāju amata meistars,
                Rīgas amatnieku biedrības dibinātājs un daiļkrāsotāju sekcijas vecākais,
                Krājaizdevu sabiedrības “Amats” priekšsēdētājs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 187.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-454.;
                                „Es viņu pazīstu”, R. 1939.

CĪRULIS Kārlis Mārtiņa d., ierēdnis.
                * 1881. IV 09. Vainižu pag.; M Trīne, S. Anna dz. Jākobsons.
                Beidzis Rozbeķu ministrijas skolu.
                1898/1911. Vecsalacas pagasta rakstvedis,
                1907/1911. Vacsalacas pagasta krājaizdevu sabiedrības grāmatvedis,
                1915/1917. Viskrievijas zemstes savienība darbvedis Maskavā,
                1919. IX 01. Valsts kases Limbažu nodaļas grāmatvedis,
                1919/1940. Limbažu savstarpējās apdrošināšanas biedrības priekšnieks,
                1920. I 01. iec. par. Valsts kases Limbažu nodaļas priekšnieku,
                1922. XI 01. Latvijas bankas Limbažu nodaļas priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķiru # 34,
                1939. t. p. amata.
                Avots:       LVVA 1303-3-17-120.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

CĪRULIS Kārlis Jura d., virsleitnants.
                * 1892. XII 09. Gatartas pag.; M. Marija, S. Marija dz. Kaiva.
                1909/1913. Beidzis Valmieras skolotāju semināru,
                1913. X 21. Sibīrijas 18. strēlnieku pulka karavīrs,
                1915. VII 01. Tiflisas kara skolas junkurs,
                1916. II 01. beidzis un paaugstināts praporščika pakāpē,
                1916. II 04. Rezerves 220. kājnieku bataljona jaunākais virsnieks,
                1916. XII 16. A. P. paaugstināts podporučika pakāpē izd. no 1915. X 01.,
                1917. I 06. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. III 29. beidzis praporščiku sagatavošanas kursus pie 48. kājnieku
                                rezerves brigādes,
                1917. XII 01. Strādnieku (XIII) rotas komandieris,
                1917. XII Karsas 2. kājnieku pulka rotas komandieris,
                1919. VII 14. Cēsu kājnieku pulka Rotas (X) jaunākais virsnieks,
                1919. VII 16. Rotas (VIII- skolnieku) komandieris,
                1919. X 23. vada komandieris,
                1919. XI 08. Rīgas kājnieku pulka virs štatā,
                1919. XII 05. beidzis Artilērijas virsnieku kursus,
                1919. XII 10. Bruņotā I diviziona Bruņotā (II) vilciena baterijas
                                jaunākais virsnieks,
                1920. III 31. Vilciens pārvietots uz Bruņoto divizionu,
                1920. IV 04. vecākais virsnieks,
                1920. V 28. Bruņotā (I) vilciena baterijas jaunākais virsnieks,
                1920. VII 16. piekomandēts Iekšlietu ministrijai,
                1921. VII 01. atvaļināts,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. IV 01. Rīgas aizsargu pulka Sakaru bataljona Rotas (II) komandieris,
                1938. XII 03. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķiru # 4503,
                1939. bijis Rīgas papildu VI skolas pārzinis,
                Dz. Ventspils 9-2.,
                Lutriņu pagasta Vārpas māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-55, 5601-1-1198.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 11/1917.,
                                                # 90/1917., # 98/1917.; # 382/1917.;
                                „Valmieras skolotāju seminārs”, R., 1936.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 1058.

CĪRULIS Kristaps, skolotājs.
                * 1845. Jaunplatones pag. [ Kroņa Vircavas] + 1940. V 11. Rīgā
                1862/1866. beidzis: Irlavas skolotāju semināru,
                1858/1862. Zaļas muižas pagasta skolas skolotājs,
                1866/1869. Bērzmuižas palīgskolotājs,
                1869/1913.. skolas pārzinis,
                1935. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1756,
                1940. V 23. apbedīts Lielajos kapos Rīgā, Jēzus draudzes nodalījumā,
                Kārļa Ulmaņa pirmais skolotājs.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Brīvā Zeme” #111/1940.

CĪRULIS Leonilla dz. Feldmanis, ārste.
                * 1901. III 11. Rīgā; V. Jānis, ārsts.
                1931. beigusi Latvijas Universitāti, bērnu slimības,
                1932/1941. Rīgas pilsētas bērnu slimnīcas asistente.
                1941. t.p. amatā, dz. Jelgavas g. 45.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-17.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

CĪRULIS Milda dz. Dreimanis, farmācijas maģistre.
                * 1913. VIII 15. Vilzēnu pag.; V. Arvīds, inženieris ķīmiķis.
                1941. IX 02. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

CĪRULIS Pēteris, skolotājs.
               *1863. VII 08. + 1935. III 26. Rīgā
               1885. Beidzis: Tērbatas skolotāju semināru,
               1885/1887. Cēsu Jāņa pagasta skolā,
               1887/1889. Majoru Dubultu labdarības biedrības skolā,
               1889/1915. Rīgas pilsētas amatnieku skolā,
               1915/1918. Limbažu latvju bēgļu patversmes skolā,
               1918. Rīgas pilsētas 24.pamatskolas skolotājs,
               1929. t.p. amatā,
               1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2002,
               1935. III 30. apbedīts: Lielajos kapos, Jāņa draudzes nodalījumā.
               Avots:       LVVA 1303-2-26.
                              „Jaunākās Ziņas” 75/1935.

CĪRULIS Pēteris, ierēdnis.
                * 1884. VIII 23. Majoros; S. Zelma dz. Grabe.
                1902. beidzis Rīgas amatnieku skolu.
                1914. VII 19. Viļņas kara apgabala intendantūrā ierēdnis,
                1918. III 17. atvaļināts,
                1920. X 04. Tirdzniecības un rūpniecības ministrija muitas nodaļas darbvedis,
                1921. IV 01. grāmatvedis,
                1921. IX 16. Finansu ministrijas Muitas departamentā grāmatvedis,
                1923. V 01. iec. par vecāko grāmatvedi,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 35.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-45.

CĪRULIS Velta, veterinārārste.
                * 1905. XI 13. Platones pag.
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. VI 30. Rīgas V aizsargu pulka bataljona (I) veterinārārste,
                Zemkopības ministrijas veterināras pārvaldes Bakteriologs,
                Blaumaņa 8-9.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-47.

CĪRULIS Voldemārs, ārsts.
                * 1901. V 05. Saukas pag. + 1987. XI 07. Melburnā, Austrālijā
                1919/1920. Valmieras kājnieku pulka karavīrs,
                1928/1929. Rīgas kājnieku pulka kaprālis, sanitārais virsnieka vietnieks,
                1929. II 13. Paaugstināts ārsts leitnants pakāpē,            
                1927. beidzis Latvijas Universitāti,
                1927/1934. Meņģeles rajona ārsts,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. XI 21. Rīgas V aizsargu pulka Rotas (X) ārsts,
                1933/1941. Madlienas rajona ārsts,
                1941. t.p. amatā, dz. Madlienā, ārstu mājā,
                Atviešu virsnieku savienības Melburnā biedrs.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-16, 1640-1-522-52.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.;
                               V. Eichenbauma arhīvs #5723.;
                               ‘www.nekropole.lv’

CĪRULIS Zelmārs Jānis Jēkaba d., mācītājs.
                * 1905. V 29. Lubejas pag.; M. Līna dz. Kabruks.+ 1972.
                1926/1931. beidzis Latvijas Universitāti, cand. theol.,
                1932. I 17. ordinēts,
                1932. I 24. Sunākstes draudzes mācītājs,
                1932/1949. Sēlpils un Sunākstes ev. lut. draudzes mācītājs,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. VI 27. Jēkabpils IV aizsargu pulka mācītājs,
                1939. Bataljona (II) mācītājs.
                1949. izsūtīts.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-405., 1640-1-521-136.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.

CISUMAIS Ādolfs Hermaņa d., podporučiks.
                * 1891.
                1916. IX 27. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 12. beidzis sagatavošanas kursus pie 48. Kājnieku rezerves brigādes,
                1916. XII 20. Bataljons pārdēvēts par pulku,
                1917. II 01. izgāja no pulka, Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1917. II 08. Bauskas latviešu strēlnieku pulka,
                19 17. VIII 28. praporščiks paaugstināts  podporučika pakāpē izd. no 1916. II 14.,
                1918. atvaļināts sapieru komandas priekšnieks,
                1919. reģistrēts Valmierā.
                Avots:       LVVA 5434-1-75-514.;
                                XII armijas pavēle # 189/1917.;   
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle # 186/1917.;         
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēle # 279/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 12/1916., # 290/1916.,
                                                # 34/1917.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku pulka pavēle # 41/1917.

s

CITRONS Pēteris, dzelzceļnieks.
                *1880. XI 28. Valmierā
                1896. V 01. Dzelzceļa dienestā, Valmieras stacijas telegrāfists,
                1915/1918. Valkas ekspluatācijas nodaļas kustības rīkotājs,
                1919. VIII 03. Latvijas dzelzceļu Kustības nodaļas priekšnieka palīgs,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1927. IV 28. apbalvots; Trīs Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #267,
                1940. bijis: Rīgas preču stacijas priekšnieks,
                Apbalvots: Zviedrijas Vazas bruņinieka krustu I šķiru,
                Latvijas dzelzceļnieku biedrības dibinātājs, centrālās valdes loceklis,
                Dzelzceļnieku krājaizdevu sabiedrības dibinātājs,
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Dzelzceļnieks” #17/1931.;
                                „Jaunākās Ziņas” #99/1936.

CIVIANS Berta dz. Treivas, ārste.
                * 1885.
                1916. beigusi Tērbatas Universitāti, acu slimībās,
                1938. Marijas 49.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

CIVIANS Haims Zalamana d., ārsts.
                * 1884. III 12. Bauskā  [arī Civjans]; S. Berta dz. Treivas, ārste
                1913. IX 13. beidzis Tērbatas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1914. III 04. Mortīru artilērijas XX diviziona brīvprātīgais,
                1914. VI 04. jaunākais ārsts,
                1914. VII 20. vecākais ārsts,
                1914. IX 16. Vācu gūstā,
                1918. VI 267. atbrīvots,
                1919. II 06. Rīgas pilsētas II slimnīcas infekcijas nodaļas ordinators,
                1919. VII 20. Rīgas pilsētas II slimnīcas infekcijas nodaļas vadītājs,
                1920. I 30. Bolvu viļakas rajona līpigo slimību apkarošanas nodaļas vadītājs,
                1920/. XI 12. atvaļināts,
                1923. XI 09. apstiprināts ārsts virsleitnants pakāpē,
                1938. Marijas 49.
                Avots:       LVVA 3318-1-2038-1.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

CIZAREVIČS Ansis, lauksaimnieks.
                * 1878. VIII 08. Salgales pag.
                Cukurbiešu audzētājs Salgales pagasta „Diduļos“,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 80.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-224.

CIZAREVIČS Edvards, Dr. art. ing. h. c., profesors.
                *1868. XI 11. Emburgas pag. + 1936. IX 13. Rīgā.
                1888. beidzis Jelgavas reālskolu,
                1888/1894. beidzis Rīgas politehnisko institūtu, inženieris mehāniķis,
                1894/1922. Krievijas dzelzceļa dienestā,
                1894/1895. Mašīnu iecirkņa priekšnieka palīgs Birzulā,
                1895/1896. Sapieru 11. Pulkā, Odesā, paaugstināts rezerves praporščika pakāpē,
                1898/1905. Mašīnu iecirkņa priekšnieks Deboļcevā,
                1905/1906. Jekaterinoslavā,
                1907/1913. Nikolaja dzelzceļā,
                1913/1918. Sevišķu uzdevumu inženieris Maskavas Kazaņas dzelzceļā,
                1918/1922. Krievijas dzelzceļu augstākās komitejas loceklis
                1921/1922. Maskavas tehniskā augstskolas ārštata docents,
                1922. Latvijas Universitātes ārštata docents,
                1923. docents,
                1927. vecākais docents,
                1929. IX 21. ieguva Dr. art. ing. h. c. grādu,
                1930. III 09. ievēlēts par profesoru,
                1931. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķīru # 628.
                Korporācijas „Seloni’a” filistrs.
                Apbedīts Torņakalna kapos.
                Avots:       „Students” # 1/1936.;
                                „Universitas” # 10/1936.

CIZAREVIČS Jēkabs, Dr. ing., profesors.
                *1868. XI 11. Salgales pag.          
                1888. beidzis Jelgavas reālskolu,
                1895. beidzis Rīgas politehnisko institūtu, būvinženieris,
                1895/1896. Krievijā pie kara ceļu būvēm,
                1896/1897. Krievijas armijā, rezerves praporščiks,
                1898 VIII 25. Dienvidrīta dzelzceļa iecirkņa priekšnieks,
                1901. V 01. Katrīnas dzelzceļa sevišķu uzdevumu inženieris,
                1913. IV 13. Katrīnas dzelzceļa Ceļa nodaļas priekšnieks,
                1920/1922. Jekaterinoslavļas politehniskā institūta docents,
                1920. I 28. Ceļa nozares tehniskais direktors,
                1922. IV 01. Latvijas Universitātes inženieru zinātņu fakultātes
                                vecākais docents,
                1931. XII 18. ievēlēts par profesoru,
                1934. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķīru # 892,
                1938. ārštata profesors.
                Korporācijas „Selonija“ filistrs.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Students“ # 5/1938.;
                                „Universitas“ # 17/1938.

CUKURS Matīss, būvinženieris.
                * 1878. VII 11.
                1922. XII 23. beidzis Latvijas Augstskolas inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

CUKURS Pauls Ēriks Reiņa d., ārsts.
               * 1896. I 25. Mazsalacā; S. Elza dz. Mednis. + 1971. VI 22. Losandželosā, ASV
               1916. Beidzis: Nikolaja ģimnāziju Tērbatā,
               Beidzis Latvijas konservatoriju, pianists,
               1919/1921. Valmieras kājnieku pulka karavīrs,
               1926. beidzis Latvijas Universitāti,
               1926. Palsmanes rajona ārsts,
               1932/1940. Aizsargu organizācijā,
               1932/1935. Valkas VII aizsargu pulka ārsts,
               1935. Rīgas pilsētas tiesu ārsts,
               1937. V 01. Rīgas V aizsargu pulka Štāba rotas ārsts,
               1938. Kr. Barona 37-11,
               1944. Vācijā,Augsburgā,
               1950. ASV, Ziemeļdakotā,
               1952. Dienviddakotā,
               1967. pensionēts, Losandželosā.
               Korporācijas Lettonia filistrs.
               Avots:       LVVA 1639-1-266., 1640-1-522-49.;
                              „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.
                              „Laiks” #52/1971.;
                              „Latviešu ārstu un zobārstu apvienības apkārtraksts” #100/1971.

CUKURS Reinis Jēkaba d., skolotājs.
               *1866. II 04. Veļķu pag.; S. Hedviga dz. Hincenbergs. + 1946. VI 20. Mazsalacā
               Beidzis: Vecpiebalgas draudzes skolu,
               1887. beidzi: Valkas skolotāju semināru,
               1887/1905.. Mazsalacas draudzes skolā,
               1905/1915. Emigrācijā, Šveicē Cīrihē,
               1920/1923. Valsts Jelgavas skolotāju semināra dibinātājs un vadītājs,
               11923/1927. Valsts Jelgavas skolotāju institūta inspektors,
               1926. XI 18. Apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #126,
               Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Jaunākās Ziņas” #26/1936.;
                              „Trimdas Skola” #9/1956.

CUKURS Roberts, ārsts.
                *1905. IV 30. Cirgaļu pag.
                1938. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1938/1939. Valsts darbinieku sanatorija Vaiņodē,
                1939/1944. Taurkalnes rajona ārsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-11-21.

CUNABELS Jānis Miķeļa d. d., lauksaimnieks.
               *1877. Lielvārdes pag.; S. Agate dz. Flanders + 1936. I 02. Lielvārdes pag.
               Lauksaimnieks Lielvārdes un Turkalnes Ludiķos pagastos.
               Sabiedrisks darbinieks,
               Suntažu Ikšķiles Turkalnes meliorācijas sabiedrības biedrs.
               Koku un skārdu trauku tirgotājs: Rīgā, Nēģu 16.
               Avots:       „Ugunsdzēsējs’ #6/1933.;
                              „Jaunākās Ziņas” #5/1936.;
                              „Valdības Vēstnesis” #101/1936.

CUNSKIS Leopolds, ārsts.
                * 1917. I 18. Balvu pag.
                1943. II 15. beidzis Latvijas Universitāti,
                1943. dz. Sparģeļu 10-25.            
                Avots:        LVVA P-1023-2-11-15.

CVI Jāzeps, ārsts.
                * 1890.
                1916. beidzis Tērbatas Universitāti, ādas un veneriskās slimībās,
                1938. Stabu 52.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

CVI Miķelis, būvinženieris.
                * 1903. XII 14.
                1933. I 13. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

 

 
Izmainas: 14.07.2023 Kontakti