Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

CERAUKSTES PAGASTS
Bauskas apriņķis

Ceraukstes_pagasts

Bauskas Ceraukstes piensaimnieku sabiedrība „Piensaimnieks”
                Sk. „Bauskas piensaimnieku sabiedrība”

Bauskas piensaimnieku sabiedrība * 02.10.1922.
                26.06.1930. pārdēvēta agrāk „Bauskas un apkārtnes lauksaimnieku kopmoderniecības sabiedrība”
                29.11.1938. pārdēvēta agrāk „Bauskas Ceraukstes piensaimnieku s-ba „Piensaimnieks”

Bauskas un apkārtnes lauksaimnieku kopmoderniecības sabiedrība
                Sk. „Bauskas piensaimnieku sabiedrība”

Brīvības pieminekļa Ceraukstes pagasta komiteja * 28.12.1929.

Ceraukstes Birzgaļu meliorācijas sabiedrība „Liekna” * 28.01.1929.

Ceraukstes Griķu 290. Mazpulks * 29.02.1933. + 1940.

Ceraukstes izglītības biedrība „Austra”
                Sk. „Ceraukstes saviesīga biedrība”

Ceraukstes jaunatnes pašizglītības biedrība * 31.03.1927. + 21.09.1933.

Ceraukstes krājaizdevu sabiedrība * 31.07.1924. + 19.02.1931.

Ceraukstes lauksaimniecības biedrība * 26.07.1923. + 10.02.1938.

Ceraukstes lopkopības pārraudzības biedrība * 10.12.1923. + 23.11.1940.

Ceraukstes II lopkopības pārraudzības biedrība * 14.05.1928. + 23.11.1940.

Ceraukstes lopkopības pārraudzības biedrība „Labklājiba” * 13.10.1930. + 30.11.1939.
                04.04.1936. pievienota „Ceraukstes lopkopības pārraudzības biedrība „Vienība”
                30.11.1939. iekļauta „Ceraukstes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Ceraukstes III lopkopības pārraudzības biedrība „Nākotne” * 26.02.1931. + 23.11.1940.

Ceraukstes lopkopības pārraudzības biedrība „Vienība” * 5.06.1930. + 04.04.1936.
                04.04.1936. iekļauta „Ceraukstes lopkopības pārraudzības biedrība „Labklājiba”
                06.08.1938. iekļauta „Ceraukstes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Ceraukstes mājturības veicināšanas biedrība * 07.08.1924. + 06.08.1938.
                06.08.1938. iekļauta „Ceraukstes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Ceraukstes meliorācijas sabiedrība „Stabule” * 30.07.1928.

Ceraukstes Pāces 5. Mazpulks * 16.03.1930. + 1940.

Ceraukstes pagasta aizsardžu pulciņš * 06.12.1925. + 07.07.1940.

Ceraukstes pagasta aizsargu nodaļa * 16.08.1919. + 07.07.1940.

Ceraukstes pagasta lauksaimniecības biedrība * 04.02.1937.
                06.08.1938. pievienota „Ceraukstes saviesīga biedrība”
                06.08.1938. pievienota „Ceraukstes mājturības veicināšanas biedrība”
                30.11.1939. pievienota „Ceraukstes lopkopības pārraudzības biedrība „Labklājība”

Ceraukstes pagasta meliorācijas sabiedrība „Ārdze” * 08.09.1928.

Ceraukstes pagasta meliorācijas sabiedrība „Kāpu grāvis’ * 11.04.1927.

Ceraukstes pagasta meliorācijas sabiedrība „Kamardes purva Grāvis” * + 29.11.1937.

Ceraukstes pagasta meliorācijas sabiedrība „Rūķis” * 26.09.1928.

Ceraukstes pagasta meliorācijas sabiedrība „Saule” * 20.02.1930. + 29.04.1941.

Ceraukstes Paņemunes meliorācijas sabiedrība „Liekna” * 16.09.1929. + 18.03.1942.

Ceraukstes piensaimnieku sabiedrība * 29.01.1923. + 19.01.1931.

Ceraukstes saviesīga biedrība * 20.03.1909. + 06.08.1938.
                04.05.1912. pārdēvēta agrāk „Ceraukstes izglītības biedrība „Austra”
                06.08.1938. iekļauta „Ceraukstes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Ceraukstes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 1900. + 18.10.1940.
                14.02.1939. pārdēvēta agrāk „Ceraukstes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Ceraukstes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Ceraukstes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Īslīcas augšgala un Mačuves meliorācijas sabiedrība * 23.08.1929.

Pāces piensaimnieku sabiedrība * 04.05.1925. + 25.06.1931.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Ceraukstes nodaļa * 24.07.1928.

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Ceraukstes nodaļa * 06.05.1931.

Latvju nacionālistu klubs * 25.03.1925. + 07.09.1927.
Ceraukstes nodaļa * 15.12.1925.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Ceraukstes nodaļa * 16.02.1922.

Foto no LNB krājuma.

 

 
Izmainas 30.10.2015 Kontakti