Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

CĒRES PAGASTS
Talsu apriņķis

Ceres_pagasts

Brīvības pieminekļa Cēres pagasta komiteja * 09.04.1930.

Cēres Korģelciema meliorācijas sabiedrība * 11.06.1930. + 18.03.1942.

Cēres kultūras veicināšanas biedrība „Gaisma” * 08.07.1926. + 30.11.1940.

Cēres lauksaimniecības biedrība * 18.03.1937.

Cēres lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 17.01.1929. + 21.03.1935.

Cēres lopkopības pārraudzības biedrība „Straume”
                Sk. „Cēres pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Cēres 259. Mazpulks * 27.04.1934. + 1940.

Cēres mazsaimniecību veicināšanas biedrība „Palīgs” * 0.03.1925. + 03.04.1930.

Cēres pagasta aizsardžu pulciņš * 09.10.1934. + 07.07.1940.

Cēres pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 26.06.1930.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk „Cēres lopkopības pārraudzības biedrība „Straume”

Cēres pagasta piensaimnieku sabiedrība „Cerība”
                Sk. „Zentenes pagasta piensaimnieku sabiedrība „Cērība”

Cēres patērētāju biedrība
                Sk. „Zentenes Cēres patērētāju biedrība”

Cēres patērētāju biedrība „Abava” * 30.11.1920. + 17.06.1937.
                19.01.1922. pārdēvēta agrak „Cēres patērētāju biedrība „Cēre”

Cēres patērētāju biedrība „Cēre”
                Sk. „Cēres patērētāju biedrība „Abava”

Cēres piensaimnieku sabiedrība * 12.11.1925.
                04.06.1936. pievienota „Kandavas piensaimnieku sabiedrība”
                04.06.1936. pievienota „Strazdes piensaimnieku sabiedrība „Vienība”
                10.05.1938. pārdēvēta agrāk „Piensaimnieku sabiedrība „Spēks”

Cēres savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 28.07.1938. + 18.10.1940.

Cēres Vecciema meliorācijas sabiedrība * 11.06.1930.

Oktes un apkārtnes vācu lauksaimniecības biedrība * 23.08.1928.

Piensaimnieku sabiedrība „Abava” * 11.08.1912. + 1915.

Zentenes Cēres patērētāju biedrība * 01.02.1938.
10.12.1940. pārdēvēta agrāk „Cēres patērētāju biedrība”

Zentenes pagasta piensaimnieku sabiedrība „Cerība” * 08.01.1925.
                03.04.1930. pārdēvēta agrāk „Cēres pagasta piensaimnieku sabiedrība „Cerība”

Biedrību nodaļas:

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Cēres nodaļa * 27.08.1932.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Cēres nodaļa * 05.10.1924.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Cēres nodaļa * 05.09.1924.

Vācu jaunatnes biedrība * 27.02.1929. + 25.09.1940.
                31.01.1939. pārdēvēta agrāk “Verband Deutscher Jugend in Lettland”
                Okseles nodaļa * 14.0.1929.

Vācu vecāku  biedrība * 28.04.1920. + 21.03.1941.
                27.07.1921. pārdēvēta agrāk “Vācu pamatskolu un vidusskolu vecāku priekšstāvju savienība”
                12.12.1938. pārdēvēta agrāk “Vācu vecāku savienība Latvijā”
                Okseles nodaļa * 15.10.1923.

Verein der ehemaligen Angehorigen derr Baltischen Landeswer und 13. Tukumschen Infarterie Regiments “Baltischer Landeswerverein * 29.06.1921. + 13.03.1941.
                21.11.1928. pārdēvēta agrāk “13. Tukuma kājnieku pulka bijušo karavīru biedrība”
                Cēres nodaļa * 20.05.1931.

Foto no LNB krājuma.

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti