Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

CĒSIS
*1323
Cēsu apriņķis

Cesis_1905

Astotā Cēsu bēru kase * 28.04.1914. + 1916.

Biedrība „Imantas cilts” * 24.04.1934. + 12.12.1940.

Brīvības pieminekļa Cēsu apriņķa komiteja * 06.11.1929.

Cēsu 10. aizsargu pulka sporta klubs * 19.02.1935. + 25.07.1940.

Cēsu 10. aizsargu pulks * 29.07.1919. + 1940.

Cēsu akadēmiskais klubs * 20.10.1931. + 31.12.1940.

Cēsu amatnieku biedrība * 30.05.1909. + 31.03.1936.

Cēsu amatnieku biedrība * 09.02.1937.

Cēsu amatnieku biedrības krājaizdevu sabiedrība * 14.09.1921. + 20.07.1925.

Cēsu apbedīšanas kase „Samopomošč” * 15.12.1914. + 1917.

Cēsu apriņķa latviešu skolotāju biedrība * 15.12.1931. + 23.11.1935.

Cēsu apriņķa skolotāju biedrība * 12.05.1920. + 21.09.1939.
                19.05.1931. pārdēvēta agrāk „Cēsu skolotāju arodbiedrība”
                21.09.1939. iekļauta „Latvijas skolotāju biedrībā”

Cēsu apriņķa tirgotāju un rūpnieku biedrība
                Sk. „Cēsu tirgotāju un rūpnieku biedrība”

Cēsu apriņķa valsts ierēdņu kooperatīvs * 25.08.1920. + 24.09.1935.

Cēsu apvienotā amatu meistaru brālība „Maza ģilde” * 13.07.1927. + 31.03.1936.
                06.11.1929. pārdēvēta agrāk „Cēsu apvienoto amatu meistaru brālība”

Cēsu apvienotā namsaimnieku biedrība
                Sk. „Cēsu namsaimnieku biedrība”

Cēsu apvienoto amatu meistaru brālība
                Sk. „Cēsu apvienotā amatu meistaru brālība „Maza ģilde”

Cēsu arodnieku savienība
                Sk. „Cēsu strādnieku arodbiedrība”

Cēsu biedrība „Harmonie” * + 25.11.1939.
                24.05.1922. pārreģistrēta

Cēsu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 26.10.1893.

Cēsu dzīvokļu īrnieku biedrība * 22.09.1920. + 31.12.1940.

Cēsu ebreju lasīšanas biedrība * 28.04.1914. + 1916.

Cēsu futbola klubs * 12.06.1934. + 26.04.1935.

Cēsu ģimenes sapulce * 18.06.1903. + 1916.

Cēsu ģimnāzijas 1050. Mazpulks * 10.04.1937. + 1940.

Cēsu krājaizdevu kase
                Sk. „Cēsu krājaizdevu sabiedrība „Avots”

Cēsu krājaizdevu sabiedrība * 12.08.1900.
                12.05.1926. pārdēvēta agrāk „Krājaizdevu sabiedrība pie
                                Cēsu viesīgās biedrības”

Cēsu krājaizdevu sabiedrība „Avots” *
                19.07.1923. pārreģistrēta
                24.05.1939. pārdēvēta agrāk „Cēsu krājaizdevu kase”

Cēsu labdarības biedrība * 23.10.1875. + 1916.

Cēsu latviešu skolu biedrība * 21.07.1909. + 31.12.1940.

Cēsu lielās ģildes biedrība * 11.03.1905. + 30.03.1936.
                30.04.1924. pārdēvēta agrāk „Cēsu pilsētas Lielā ģilde”

Cēsu Limbažu Siguldas arodbiedrība * 02.07.1935.

Cēsu mājlopu audzētāju biedrība * 08.12.1939.

Cēsu 571. Mazpulks * 01.02.1935. + 1940.

Cēsu I 537. Mazpulks * 14.01.1935. + 1940.

Cēsu mednieku biedrība * 24.08.1921. + 14.03.1941.
                05.05.1926. pārdēvēta agrāk „Cēsu pareizu medību un saušanas biedrība”
                17.09.1935. pievienota „Mednieku biedrība „Šalkone”

Cēsu mūzikas biedrība * 04.12.1907. + 1916.

Cēsu namsaimnieku biedrība * 20.06.1921. + 05.11.1935.
                05.11.1935. iekļauta „Cēsu apvienotā namsaimnieku biedrība”

Cēsu namsaimnieku biedrība * 05.11.1935.
                05.11.1935. izveidota apvienojot:
                                „Cēsu namsaimnieku biedrību”
                                „Cēsu nomaļnieku un apbūvnieku namsaimnieku biedrību”
                06.07.1937. pārdēvēta agrāk „Cēsu apvienotā namsaimnieku biedrība”

Cēsu namsaimnieku krājaizdevu sabiedrība * 09.04.1924.
                11.10.1939. pārdēvēta agrāk „Cēsu namu un māju īpašnieku krājaizdevu
                                sabiedrība”

Cēsu namu un māju īpašnieku krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Cēsu namsaimnieku krājaizdevu sabiedrība”

Cēsu nomaļnieku un apbūvnieku namsaimnieku biedrība * 18.08.1926. + 05.11.1935.
                05.11.1935. iekļauta „Cēsu apvienotā namsaimnieku biedrība”

Cēsu pareizticīgo draudzes brālība * 27.08.1924. + 28.06.1938.

Cēsu pareizu medību un šaušanas biedrība
                Sk. „Cēsu mednieku biedrība”

Cēsu patērētāju biedrība *
                22.03.1922. pārreģistrēta
                31.08.1934. pārdēvēta agrāk „Cēsu patērētāju biedrība pie Araižu Cēsu
                                lauksaimniecības biedrībās”
                18.05.1938. pievienota „Cēsu patērētāju kooperatīvs”

Cēsu patērētāju biedrība *
                22.03.1922. pārreģistrēta
                31.08.1934. pārdēvēta agrāk „Cēsu patērētāju biedrība pie Araižu
                               Cēsu lauksaimniecības biedrībās”
                18.05.1938. pievienota „Cēsu patērētāju kooperatīvs”

Cēsu patērētāju kooperatīvs * 16.01.1929. + 18.05.1938.
                18.05.1938. iekļauta „Cēsu patērētāju biedrībā”
               
Cēsu patrimoniālā apgabala bēru kase * 16.04.1914. + 1916.

Cēsu piensaimnieku sabiedrība * 07.07.1926.

Cēsu pilsētas krievu publiskā bibliotēka N. V. Gogoļa vārdā * 17.02.1902. [05.12.1903.]
                                + 1917.

Cēsu pilsētas Lielā ģilde
                Sk. „Cēsu lielās ģildes biedrība”

Cēsu pilsētas meliorācijas sabiedrība „Apbūvnieks” * 13.03.1930. + 17.12.1942.

Cēsu pilsētas I pamatskolas absolventu biedrība * 19.05.1931. + 28.04.1939.

Cēsu pilsētas pareizticīgo baznīcas dziedāšanas biedrība * 30.01.1904. + 1916.

Cēsu pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 25.01.1891. + 18.10.1940.
                23.08.1922. pārdēvēta agrāk „Cēsu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku
                                gadījumos”
                21.11.1933. pārdēvēta agrāk „Cēsu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                14.12.1938. pārdēvēta agrāk „Cēsu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Cēsu pulka bijušās brīvprātīgo skolnieku rotas karavīru biedrība 
                * 16.01.1929. + 12.12.1940.

Cēsu rajona rūpnieku un amatnieku biedrība * 28.01.1920. + 31.12.1940.

Cēsu riteņbraucēju biedrība * 29.07.1891. + 1916.

Cēsu sīkpilsoņu saviesīgā biedrība „Buerger Musse” * 09.03.1904. + 1916.

Cēsu skolotāju institūta 572. Mazpulks * 30.01.1935. + 1940.

Cēsu skolotāju institūta pamatskolas 1153. Mazpulks * 08.11.1939. + 1940.

Cēsu vācu sadarbības biedrība * 20.08.1927. + 24.11.1939.
                25.08.1939. pārdēvēta agrāk „Vācu baltiešu darba sabiedrība Cēsīs”

Cēsu viesīgā biedrība * 22.04.1899. + 13.08.1940.

Cēsu savstarpējā apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Cēsu pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Cēsu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Cēsu pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Cēsu skolotāju arodbiedrība
                Sk. „Cēsu apriņķa skolotāju biedrība”

Cēsu skolotāju institūta 572. Mazpulks * 30.01.1935. + 1940.

Cēsu slimo kase * 1921. + 17.06.1938.
                29.01.1924. pārdēvēta agrāk „Kopējā Cēsu slimo kase”
                17.06.1938. iekļauta „Valmieras kopējā slimo kase”

Cēsu sporta biedrība * 25.05.1927. + 12.09.1935.

Cēsu strādnieku arodbiedrība * 02.06.1920. + 31.12.1940.
                25.06.1924. pārdēvēta agrāk „Cēsu arodnieku savienība”

Cēsu strādnieku patērētāju biedrība „Ozols” * 17.09.1919. + 26.11.1935.

Cēsu tirgotāju un rūpnieku biedrība * 23.02.1937. + 31.12.1940.
                19.04.1940. pievienota „Cēsu namsaimnieku biedrība”
                19.04.1940. pārdēvēta agrāk „Cēsu apriņķa tirgotāju un rūpnieku biedrība”

Cēsu trūcīgo iedzīvotāju pabalstu un kopšanas sieviešu biedrība * + 13.05.1936.
                19.12.1923. pārreģistrēta.

Cēsu un apkārtnes cukurbiešu audzētāju biedrība * 30.05.1928. + 30.07.1930.

Cēsu un apkārtnes laukkopības pārraudzības biedrība „Lauksaimnieks”
                                * 19.03.1930. + 31.12.1940.

Cēsu un apkārtnes studentu biedrība * 27.08.1924. + 04.05.1936.

Cēsu un Cesvaines paidagoģiskās klases bijušo audzēkņu biedrība
                * 16.12.1930. + 31.12.1940.

Cēsu vācu baltiešu vēlētāju savienība * 07.11.1925. + 12.02.1935.

Cēsu vācu sadarbības biedrība „Deutsche Arbeits Gemeinschaft in Cēsīs” * + 24.11.1939.
                1939. pārdēvēta agrāk „Deutsch baltische Arbeits Gemeinschaft in Wenden”

Cēsu zivkopju biedrība * 13.01.1926. + 01.11.1934.

Ceturtā Cēsu bēru kase * 08.05.1907. + 1916.

Darba jaunatne – biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Cēsu nodaļa * 23.03.1929.

Deutsche Arbeits Gemeinschaft in Cēsīs
                Sk. „Cēsu vācu sadarbības biedrība ”

Deutsch baltische Arbeits Gemeinschaft in Wenden
                Sk. „Vācu baltiešu darba sabiedrība Cēsīs”

Desmitā Cēsu bēru kase * 15.12.1914. + 1916.

Devītā Cēsu bēru kase * 16.06.1914. + 1916.

Gaujas pietekas zvejniecības biedrība „Zvejnieks” * 17.01.1933. + 26.05.1937.

Krājaizdevu sabiedrība pie Cēsu viesīgās biedrības
                Sk. „Cēsu krājaizdevu sabiedrība”             

Kristīnes Apkalnes sieviešu ģimnāzijas bijušo audzēkņu biedrība
                * 10.02.1926. + 31.01.1940.

Mednieku biedrība „Šalkone” * 22.05.1929. + 17.09.1935.
17.09.1935. iekļauta „Cēsu mednieku biedrībā”

Miruša Alaksandra Vitkovska labdarības iestāde * + 27.11.1939.

Otrā Cēsu amatnieku bēru kase * 15.12.1914. + 1916.

Otrā Cēsu bēru kase * 12.11.1892. + 1916.

Pirmā Cēsu amatnieku pirmā kase * 15.12.1914. + 1916.

Otrā Cēsu savstarpīgā kredītbiedrība * 07.03.1913. + 1916.

Septītā Cēsu bēru kase * 26.01.1912. + 1916.

Sestā Cēsu bēru kase * 20.12.1910. + 1916.

Trešā Cēsu bēru kase * 20.09.1899. + 1916.

Verband der Deutsch baltischen Waehler
                Sk. „Vidzemes vācu baltiešu vēlētāju savienība”        

Vidzemes apgabala basketbola savienība * 04.09.1939. + 21.12.1940.

Vidzemes apgabala futbola savienība * 07.07.1926. + 23.11.1940.

Vācu baltiešu darba sabiedrība Cēsīs
Sk. „Cēsu vācu sadarbības biedrība”

Vidzemes vācu baltiešu vēlētāju savienība * 29.08.1928. + 12.02.1935.

Ziemeļlatvijas kooperatīvs * 28.01.1920. + 26.11.1935.

Biedrību nodaļas:

Agrāko naudas noguldītāju un kara izpostīto apvienība * 30.05.1931. + 30.04.1935.
                Cēsu nodaļa * 14.02.1933.

Apģērbu veidotāju biedrība * 01.10.1927. + 27.11.1936.
                Cēsu nodaļa * 10.09.1929.

Armijas sporta klubs * 14.04.1931. + 22.03.1941.
                Cēsu nodaļa * 08.05.1931.

Atbrīvotāju karavīru biedrība “Tēvija” * 09.12.1925. + 22.10.1934.
                Cēsu nodaļa * 27.02.1928.

Aviācijas veicināšanas biedrība * 17.12.1932. + 11.05.1936.
                Cēsu nodaļa * 18.04.1934.

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Cēsu nodaļa * 20.06.1927.

Darba jaunatne – biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Cēsu nodaļa * 23.03.1929.

Ebreju jaunatnes organizācija "Hathio" * 07.07.1920. + 18.08.1939.
                06.04.1921. pārdēvēta agrāk "Ebreju mācošanas jaunatnes pulciņš "Hathio"
                Cēsu nodaļa * 08.07.1921.

Izglītības kooperatīvs "Kultūras Balss" * 10.03.1920. + 17.06.1937.
                Cēsu nodaļa * 30.03.1920.

Jaunā Latvija biedrība * 15.08.1933. + 27.06.1934.
                Cēsu nodaļa * 08.02.1934.

Jaunatnes biedrība “Darbs un sports” * 10.04.1929. + 15.03.1937.
                Cēsu nodaļa * 05.08.1931.

Latviešu sieviešu palīdzības korpuss * 11.03.1927. + 14.03.1941.
                15.10.1935. pievienota “Dzelzceļniece biedrība”
                Cēsu nodaļa * 14.11.1934.

Latviešu vecāku biedrība * 27.07.1927. + 24.03.1936.
                24.03.1936. iekļauta “Latviešu vecāku un paidagogu biedrībā”
                Cēsu nodaļa * 20.04.1929.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Cēsu nodaļa * 02.08.1926.

Latvijas automobiļu īpašnieku un vadītāju biedrība * 01.03.1932. + 29.10.1936.
                Cēsu nodaļa * 09.09.1932.

Latvijas bērnu draugu biedrība * 24.01.1923.
                14.07.1936. pievienota “Liepājas bērnu draugu biedrība”
                14.07.1936. pievienota „Madonas bērnu draugu biedrība”
                Cēsu nodaļa * 11.01.1928.

Latvijas cietumu darbinieku biedrība * 03.11.1930. + 1940.
                Cēsu nodaļa * 16.03.1934.

Latvijas dzelzceļnieku savienība * 12.05.1920. + 11.10.1934.
                Cēsu nodaļa * 01.06.1920.

Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas dzīves veicinātāju biedrība
                                "Par ticību un baznīcu" * 27.08.1924. + 30.11.1940.
                Cēsu nodaļa * 10.06.1927.

Latvijas frizieru strādnieku arodu biedrība * 14.04.1920.
                17.06.1925. pārdēvēta agrāk “Rīgas profesionālā frizieru strādnieku savienība “
                Cēsu nodaļa * 03.07.1930. + 14.01.1931.

Latvijas grāmatrūpniecības arodu savienība * 05.08.1913. + 12.12.1940.
                05.03.1924. pārdēvēta agrāk "Grāmatrūpniecības arodnieciskā savienība"
                01.12.1936. pievienota “Nacionālā grāmatrūpniecības arodnieku biedrība”
                Cēsu nodaļa * 14.04.1920.

Latvijas iekšējās misijas biedrība * 14.04.1920. + 13.12.1940.
                Cēsu nodaļa * 01.10.1921.

Latvijas kara invalīdu savienība * 17.03.1920.
                Cēsu nodaļa * 03.06.1920.

Latvijas kara skolu beigušo virsnieku biedrība * 29.11.1922. + 20.11.1940.
                09.01.1929. pārdēvēta agrāk “Kara skolas beigušo kadetu savstarpējā palīdzības biedrība”
                20.01.1931. pārdēvēta agrāk “Virsnieku apvienība”
                25.08.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas kara skolu beigušo virsnieku apvienība”
                Cēsu nodaļa * 15.01.1926.

Latvijas kokstrādnieku un kalpotāju arodu biedrība * 07.11.1928. + 1938.
Cēsu nodaļa * 04.02.1931.

Latvijas lauku un mazpilsētu ārstu biedrība * 28.06.1923. + 25.09.1939.
                25.09.1939. iekļauta „Latvijas ārstu biedrībā”
                Cēsu nodaļa * 23.01.1924.

Latvijas neredzīgo biedrība * 16.06.1926.
                11.07.1940. pārdēvēta agrāk “Latvijas neredzīgo savienība”
                Cēsu nodaļa * 12.09.1927. + 04.11.1936.

Latvijas pasta, telegrāfa un telefona darbinieku arodnieciskā biedrība
                * 30.03.1920. + 04.09.1935.
                19.03.1924. pārdēvēta agrāk "Latvijas pasta, telegrāfa un
                                 telefona darbinieku arodu savienība"
                Cēsu nodaļa * 27.04.1920.

Latvijas pasta telegrāfa un telefona darbinieku biedrība * 13.03.1929.
                Cēsu nodaļa * 24.02.1931.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Cēsu nodaļa * 01.12.1929.

Latvijas sargi biedrība * 03.02.1926. + 08.05.1936.
                Cēsu nodaļa * 13.02.1928.

Latvijas skautu centrālā organizācija * 06.04.1921. + 06.04.1941.
                28.05.1924. pārdēvēta agrāk "Latvijas skautu organizācija"
                17.11.1936. pievienota “Krievu tautības gaidu un skautu draugu biedrība”
                17.11.1936. pievienota “Jaunatnes audzināšanas biedrība”
                Cēsu nodaļa * 27.02.1929.

Latvijas strādnieku kopējā arodbiedrība * 04.10.1922. + 02.10.1934.
                Cēsu nodaļa * 16.10.1925. + 28.08.1928.

Latvijas tirgotāju savienība * 16.04.1912. + 09.02.1937.
                29.02.1920. pārreģistrēta agrāk „Otrā Rīgas tirgoņu biedrība”
                Cēsu  nodaļa * 19.09.1919.

Latvijas tuberkulozes apkarošanas biedrība * 09.08.1923. + 27.04.1937.
                27.04.1937. iekļauta “Veselības veicināšanas biedrībā”
                Cēsu nodaļa * 31.03.1926.

Latvijas vācu baltiešu skolotāju savienība * 09.06.1920. + 07.06.1939.
                Cēsis nodaļa * 10.09.1927.

Latvijas vācu darba ņēmēju biedrība * 10.10.1933. + 04.11.1939.
                Cēsu nodaļa * 05.04.1934.

Latvijas valsts darbinieku arodbiedrība * 11.02.1920. + 08.05.1936.
                14.12.1927. pārdēvēta agrāk “Latvijas valsts darbinieku arodnieciskā biedrība”
                Cēsu nodaļa * 04.12.1920.

Latvijas valsts karoga apvienība * 07.11.1928. + 17.06.1935.
                Cēsu nodaļa *  17.08.1929.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923.
                Cēsu 12. novads * 22.01.1925.

Latvijas vidusskolu skolotāju biedrība * 09.02.1921. + 21.09.1939.
                31.03.1936. pievienota “Otrā Latvijas vidusskolu skolotāju biedrība”
                21.09.1939. iekļauta “Latvijas skolotāju biedrībā”
                Cēsu  nodaļa * 15.09.1921.

Latvijas zirgu audzētāju biedrība * 24.03.1920. + 03.10.1936.
                Cēsu nodaļa * 24.10.1922.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Cēsu nodaļa * 23.03.1929.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Cēsu nodaļa * 14.03.1921.

Latvju nacionālais klubs * 15.11.1922. + 28.03.1928.
                Cēsu nodaļa * 10.11.1923.

Latvju nacionālistu klubs * 25.03.1925. + 07.09.1927.
                Cēsu nodaļa * 27.04.1926.

Nacionālā Latvijas atbrīvotāju biedrība * 31.07.1929. + 25.04.1940.
                Cēsu nodaļa * 22.08.1929.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Cēsu nodaļa * 21.07.1924. + 29.11.1939.

Nacionālais centrs biedrība * 25.05.1921. + 08.02.1932.
                27.05.1925. pārdēvēta agrāk “Sabiedrība “Bezpartejiskais nacionālais centrs”
                Cēsu nodaļa * 24.07.1922.

Raiņa klubs * 17.03.1920. + 30.06.1934.
                Cēsu nodaļa * 12.07.1920.

Sporta un morāliski fiziskās audzināšanas biedrība „Tēvijas sargs”
                                * 12.01.1927. + 30.01.1934.
                Cēsu nodaļa * 03.05.1933.

Strādnieku atturības biedrība * 20.03.1929. + 25.07.1931.
                Cēsu nodaļa * 03.06.1931.

Strādnieku sporta savienība * 08.06.1921. + 18.01.1926.
                Cēsu nodaļa * 11.01.1923.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Cēsu nodaļa * 15.06.1925.

Šoseju un zemes ceļu departamenta darbinieku biedrība * 12.05.1931.
                Cēsu nodaļa * 10.09.1931.

Tirdzniecības un sabiedrisko iestāžu darbinieku arodbiedrība * 21.11.1928. + 13.12.1937.
                Cēsu nodaļa * 02.02.1929.

Vācu vecāku  biedrība * 28.04.1920. + 21.03.1941.
                27.07.1921. pārdēvēta agrāk “Vācu pamatskolu un vidusskolu
                                vecāku priekšstāvu savienība”
                12.12.1938. pārdēvēta agrāk “Vācu vecāku savienība Latvijā”
                Cēsu nodaļa * 15.10.1923.

Verein der ehemaligen Angehorigen derr Baltischen Landeswer und
                                13. Tukumschen Infarterie Regiments “Baltischer
                                Landeswerverein * 29.06.1921. + 13.03.1941.
                21.11.1928. pārdēvēta agrāk “13. Tukuma kājnieku pulka bijušo
                                karavīru biedrība”
                Cēsu nodaļa * 07.05.1932. + 02.05.1935.

Vidzemes guberņas epileptiķu stulbeņu un vājprātīgo izmantošanas un
                                aprūpes biedrība * + 1917.
                Cēsu nodaļa * 03.06.1893.

Virsnieku ģimeņu biedrība * 24.02.1931. + 06.12.1940.
                24.01.1939. pārdēvēta agrāk “Virsnieku ģimeņu apvienība”
                Cēsu nodaļa * 21.05.1935.

Žīdu nacionālā biedrība “Trumpeldor” * 20.08.1924. + 17.07.1940.    
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju jaunatnes Latvijā
                                "Josifa Trumpeldora vārdā" nacionālā kultūrelā
                                sporta biedrība”
                Cēsu nodaļa * 05.12.1932.

Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod” * 20.04.1921. + 05.04.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Keren Hajesod Latvijā biedrība”
                Cēsu nodaļa * 29.12.1921.

Cesis_1908

Cesis_1929

Cesis_1934

 

 
Izmainas 13.10.2019 Kontakti