Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

CĒSU PAGASTS
Cēsu apriņķis

Cesu_1925

Araišu lopkopības pārraudzības biedrība * + 14.01.1936.
                14.01.1936. iekļauta „Drabešu II lopkopības pārraudzības biedrībā”

Araišu mednieku biedrība * 22.12.1938.
                22.12.1938. izveidota apvienojot:
                                „Cēsu pagasta un apkārtnes mednieku biedrību „Briedis”
                                „Cēsu pagasta un apkārtnes mednieku biedrību „Rubenis”
                                „Ieriķu un apkārtnes mednieku biedrību „Mednis”
Araižu Cēsu bēru kase * 16.06.1914. + 1916.

Araižu Cēsu lauksaimniecības biedrība * 23.11.1900. + 1916.

Brīvības pieminekļa Cēsu pagasta komiteja * 01.02.1930.

Brīvības pieminekļa Līvu pagasta komiteja * 16.03.1930.

Araižu Cēsu lauksaimniecības biedrība *
                22.03.1922. pārdēvēta agrāk „Cēsu patērētāju biedrība pie Araižu Cēsu lauksaimniecības biedrības”

Araižu Cēsu lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Cēsu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Cēsu Līvu pagastu meliorācijas sabiedrība * 23.08.1929.

Cēsu pagasta izglītības biedrība * 07.12.1927. + 18.09.1939.
                18.09.1938. iekļauta „Cēsu pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Cēsu pagasta lauksaimniecības biedrība * 12.01.1937.
                18.09.1939. pievienota „Cēsu pagasta izglītības biedrība”
                18.09.1939. pievienota „Cēsu pirmā dārzkopības pārraudzības biedrība”

Cēsu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 18.10.1922.
                28.10.1938. pārdēvēta agrāk „Araižu Cēsu lopkopības pārraudzības biedrība”

Cēsu pagasta 569. Mazpulks * 25.01.1935. + 1940.

Cēsu pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Cēsu pagasta un apkārtnes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Cēsu pagasta un apkārtnes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 27.09.1884. + 11.01.1939.
                06.06.1923. pārdēvēta agrāk „Cēsu Pils savstarpīgā palīdzības biedrība uguns skādes atgadījumos”
                06.02.1934. pārdēvēta agrāk „Cēsu pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                11.01.1939. iekļauta „Cēsu savstarpējā apdrošināšanas biedrībā”

Cēsu pagasta un apkārtnes mednieku biedrība „Briedis” * + 22.12.1938.
                22.12.1938. iekļauta „Araišu mednieku biedrībā”

Cēsu pagasta un apkārtnes mednieku biedrība „Rubenis” * 05.02.1930. + 22.12.1938.
                22.12.1938. iekļauta „Araišu mednieku biedrībā”

Cēsu patērētāju biedrība pie Araižu Cēsu lauksaimniecības biedrības
                Sk. „Araižu Cēsu lauksaimniecības biedrība”

Cēsu pils pagasta aizsargu nodaļa * 15.081919. + 07.07.1940.

Cēsu Pils savstarpīgā palīdzības biedrība uguns skādes atgadījumos
                Sk. „Cēsu pagasta un apkārtnes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Cēsu pirmā dārzkopības pārraudzības biedrība * 04.02.1925. + 18.09.1939.
                18.09.1938. iekļauta „Cēsu pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Cēsu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 11.01.1939. + 18.10.1940.
                11.01.1939. izveidota apvienojot:
                                „Cēsu pagasta un apkārtnes savstarpējo uguns apdrošināšanas biedrību”
                                „Līvu savstarpējo uguns apdrošināšanas biedrību”

Dukuru Annas muižas meliorācijas sabiedrība * 28.12.1928. + 17.12.1942.

Līvu izglītības biedrība * 26.08.1913. + 1916.

Līvu pagasta aizsargu nodaļa * 12.08.1919. + 07.07.1940.

Līvu savstarpējo uguns apdrošināšanas biedrība * 05.03.1924. + 11.01.1939.
                11.01.1939. iekļauta „Cēsu savstarpējā apdrošināšanas biedrībā”

Pīls Cēsu bēru kase * 26.08.1913. + 1916.

Biedrību nodaļas:

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Cēsu nodaļa * 07.02.1933.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Līvu nodaļa * 27.03.1922.

Berzaines_1913

Livu_1902

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti