Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

CESVAINES PAGASTS
Madonas apriņķis

Cesvaines_1905

Apvienota Cesvaines Grašu Kārzdabas kultūras veicināšanas biedrība * 13.04.1921.

Brīvības pieminekļa Cesvaines pagasta komitēja * 10.02.1930.

Cēsu un Cesvaines paidagoģiskās klases bijušo audzēkņu biedrība *16.12.1930.+31.12.1940.

Cesvaines Alkšņu „Čonku” purva meliorācijas sabiedrība * 15.12.1926.

Cesvaines apkārtnes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Arkls” * 20.120.1926. + 30.07.1930.

Cesvaines ģimnāzijas absolventu biedrība * 10.01.1933. + 2.11.1936.

Cesvaines Grašu Kārzdabas Oļu Patkules pašvaldību veselības aizsardzības savienība * +18.02.1941.

Cesvaines krāj un aizdevu kase *04.06.1889. + 16.02.1894.

Cesvaines krājaizdevu sabiedrība  * 1910.
                18.02.1936. pievienota „Krājaizdevu sabiedrība „Virāne”
                29.03.1938. pārdēvēta agrāk „Cesvaines lauksaimniecības biedrības krājaizdevu sabiedrība”

Cesvaines Kraukļu lauksaimniecības kooperatīvs
                Sk. „Kraukļu patērētāju biedrība”

Cesvaines lauksaimniecības biedrība
                Sk. „Kraukļu patērētāju biedrība”

Cesvaines lauksaimniecības biedrība * 02.03.1937.
                31.05.1938. pievienota „Cesvaines un apkārtnes mājturības veicināšanas biedrība”

Cesvaines kultūras biedrība * 1921.+ 16.02.1940.

Cesvaines lauksaimniecības biedrības krājaizdevu sabiedrība
                Sk.” Cesvaines krājaizdevu sabiedrība”

Cesvaines lopkopības pārraudzības biedrību „Darbs” * 17.04.1929. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Cesvaines pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Cēsvaines lopkopības pārraudzības biedrību „Rīts” * 05.10.1927. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Cesvaines pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Cesvaines IV lopkopības pārraudzības biedrība * + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Kraukļu pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Cesvaines 474. Mazpulks pirmais * 07.11.1934. + 1940.

Cesvaines 925. Mazpulks ģimnāzijas * 12.10.1936. + 1940.

Cesvaines mednieku biedrība * 15.09.1926. + 18.03.1941.
                13.08.1938. pārdēvēta agrāk „Cesvaines un apkārtnes pareizu vadību biedrība”

Cesvaines meliorācijas sabiedrība * 25.03.1925. + 18.12.1929.

Cesvaines meliorācijas sabiedrība „Rīdzes pļavas” * 30.10.1928.

Cesvaines pagasta aizsargu nodaļa * 26.09.1919. + 07.07.1940.

Cesvaines pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Otro Cesvaines lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Trešo Cesvaines lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Cesvaines lopkopības pārraudzības biedrību „Darbs”
                                „Cesvaines lopkopības pārraudzības biedrību „Rīts”

Cesvaines pagasta meliorācijas sabiedrība „Dārziņu purvs” * 13.09.1932.

Cesvaines patērētāju biedrība * 13.04.1921. + 16.11.1931.

Cesvaines patērētāju biedrība * 01.02.1938.

Cesvaines piensaimnieku sabiedrība * 26.04.1922.[1912]

Cesvaines pirmā lopkopības pārraudzības biedrība * 19.12.1923. + 03.06.1939.
                20.04.1937. pievienota „Kraukļu III lopkopības pārraudzības biedrība”
                03.06.1939. iekļauta „Kraukļu pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Cesvaines rajona lauksaimniecības arodbiedrība * 24.08.1927. + 02.01.1941.

Cesvaines rajona mājlopu audzētāju biedrība * 27.08.1930.
                16.10.1939. pārdēvēta agrāk „Kraukļu Cesvaines apkārtnes brūno lopu audzēšanas biedrība”

Cesvaines saviesīgā biedrība * 18.03.1909. + 1916.

Cesvaines savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 12.10.1883. + 18.10.1940.
                21.11.1923. pārdēvēta agrāk „Cesvaines savstarpīgā ugunsgrēku gadījumu palīdzības biedrība”
                09.11.1938. pārdēvēta agrāk „Cesvaines savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Cesvaines savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Cesvaines savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Cesvaines savstarpīgā ugunsgrēku gadījumu palīdzības biedrība
                Sk. „Cesvaines savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Cesvaines sugas lopu audzētāju biedrība * 22.04.1925. + 20.04.1940.

Cesvaines ugunsdzēsēju biedrība * 03.03.1933.

Cesvaines un apkārtnes mājturības veicināšanas biedrība * 06.02.1934. + 31.05.1938.
                31.05.1938. iekļauta „Cesvaines lauksaimniecības biedrībā”

Cesvaines un apkārtnes pareizu madību biedrība
                Sk. „Cesvaines mednieku biedrība”

Cesvaines vidusskolas skolotāju savienība * 14.02.1920. + 24.09.1921.

Dravnieku meliorācijas sabiedrība * 11.04.1927.

Grašu Cesvaines ražotāju un patērētāju kooperatīvs * 12.01.1921.
                23.08.1923. pārdēvēts agrāk „Grašu kooperatīvs”

Kraukļu Cesvaines apkārtnes brūno lopu audzēšanas biedrība
                Sk. „Cesvaines rajona mājlopu audzētāju biedrība”

Kraukļu patērētāju biedrība * 20.01.1899.
                21.04.1936. pārdēvēta agrāk „Cesvaines lauksaimniecības biedrība”
                06.07.1938. pārdēvēta agrāk „Cesvaines Kraukļu lauksaimniecības kooperatīvs”

Meliorācijas sabiedrība „Skuķu purvs’ * 26.06.1928. + 18.03.1942.

Otrā Cesvaines lopkopības pārraudzības biedrību * 15.04.1924. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Cesvaines pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Rakstnieka A. Saulieša piemiņas fonds * 30.04.1924. + 08.06.1939.

Trešā Cēsvaines lopkopības pārraudzības biedrību * 15.04.1924. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Cesvaines pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Cesvaines nodaļa * 02.07.1928.

Latvijas dabas zinātņu mīļotāju biedrība * 21.03.1923. + 05.04.1941.
                13.05.1925. pārdēvēta agrāk “Latvijas dabas zinātņu biedrība”
                Cesvaines nodaļa * 18.12.1925.

Latvijas evanģēliskās luteriskās baznīcas dzīves veicinātāju biedrība "Par ticību un baznīcu" * 27.08.1924. + 30.11.1940.
                Cesvaines nodaļa * 27.07.1926. + 25.04.1936.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Cesvaines nodaļa * 04.12.1929.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Cesvaines 9. novads *11.03.1924.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Cesvaines nodaļa * 10.04.1931.

Latvju nacionālistu klubs * 25.03.1925. + 07.09.1927.
                Cesvaines Patkules nodaļa * 16.03.1926.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Cesvaines nodaļa * 01.11.1928.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Cesvaines nodaļa * 25.11.1925.

Nacionālais centrs biedrība * 25.05.1921. + 08.02.1932.
                27.05.1925. pārdēvēta agrāk “Sabiedrība “Bezpartejiskais nacionālais centrs”
                Cesvaines nodaļa * 10.12.1924.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Cesvaines nodaļas * 29.07.1926.

Cesvaines_1929

 

 
Izmainas 18.11.2015 Kontakti