Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

CIBLAS PAGASTS
Ludzas apriņķis
[līdz 01.09.1925. Eversmuižas]

Cibalas_1922

Brīvības pieminekļa Ciblas pagasta komiteja * 12.02.1930.

Ciblas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 20.01.1934.

Ciblas I Centība 146. Mazpulks * 1933. + 1940.

Ciblas izglītības biedrība „Gaisma” *07.01.1927. + 11.02.1936.

Ciblas lauksaimniecības biedrība * 09.12.1937.

Ciblas lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Ciblas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Ciblas I 146. Mazpulks Centība * 12.05.1933. + 10.09.1937.
                01.02.1938. atjaunota darbība,
                01.02.1938. pievienots „Ozupines 775. Mazpulks”

Ciblas II 776. Mazpulks * 04.04.1935. + 1940.

Ciblas meliorācijas sabiedrība * 20.09.1928. + 18.03.1943.

Ciblas meliorācijas sabiedrība „Gaisma” *09.12.1929. + 02.03.1939.

Ciblas meliorācijas sabiedrība „Purviņi” * 06.04.1934.

Ciblas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 10.04.1926.
                28.10.1938. pārdēvēta agrāk „Ciblas lopkopības pārraudzības biedrība”

Ciblas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 29.10.1938. + 18.10.1940.

Eversmuižas krājaizdevu sabiedrība * 15.02.1924. + 09.08.1935.
09.08.1935. iekļauta „Ludzas krājaizdevu sabiedrībā „Kopdarbība”

Eversmuižas lauksaimniecības biedrība „Apvienība” * 21.03.1923. + 31.12.1937.

Eversmuižas patērētāju biedrība „Skudra” * + 27.11.1929.

Eversmuižas piensaimnieku sabiedrība * 13.03.1929. + 14.01.1939.

Franopoles 277. Mazpulks * 24.03.1934. + 1940.

Franopoles lauksaimniecības biedrība „Kultūra” * 31.03.1924. + 21.01.1941.

Istalsnas dārzkopības biškopības pārraudzības biedrība * 30.01.1930. + 04.01.1938.

Istalsnas izglītības biedrība * 10.04.1926. + 28.08.1940.

Istalsnas 484. Mazpulks * 10.11.1934. + 1940.

Ludzas apriņķa meliorācijas sabiedrība „Istalsna” * + 31.12.1942.

Meliorācijas sabiedrība „Barbrada” * 08.03.1937. + 31.12.1942.

Meliorācijas sabiedrība „Činkuri” * 19.05.1930.

Ozupines 775. Mazpulks * 06.04.1935. + 01.02.1938.
                01.02.1938. iekļauts „Ciblas I 146. Mazpulkā” Centība”

Pumpuru krājaizdevu sabiedrība * 10.10.1928. + 17.12.1932.

Pumpuru piensaimnieku sabiedrība * 13.09.1929. + 26.06.1935.

Zabolotjes izglītības biedrība * 25.07.1930. + 03.11.1939.

Biedrību nodaļas:

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 25.09.1924. Rēzeknē + 30.09.1940.
                01.07.1940. pievienota „Bēržu latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas
                               biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicināšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu muzikāla biedrība „Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība „Atmoda”
                Aizpūres nodaļa * 27.01.1934.
                Eversmuižas nodaļa * 13.07.1928.
                Istalsnas nodaļa * 19.03.1929.

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti