Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

CIECERES PAGASTS
Kuldīgas apriņķis

Brocenu_1940

Biļļu kapu sabiedrība
                Sk. „Cieceres pagasta Biļļu kapu sabiedrība”

Braku kapu biedrība * 03.03.1932. + 03.03.1941.
                24.03.1939. pārdēvēta agrāk „Cieceres pagasta Braku kapu sabiedrība”

Brocenu pagasta aizsargu nodaļa * 04.04.1919. + 07.07.1940.

Brīvības pieminekļa Brocēnu pagasta komiteja * 20.02.1930.

Brīvības pieminekļa Cieceres pagasta komiteja * 20.02.1930.

Brocēnu lopkopības pārraudzības biedrība * 08.05.1923. + 11.05.1940.
                11.05.1940. iekļauta „Cieceres lauksaimniecības biedrībā”

Brocēnu mednieku biedrība * 15.01.1929. + 26.05.1941.
                06.08.1938. pārdēvēta agrāk „Brocēnu mednieku biedrība „Caune”

Brocēnu pagasta Leibu kapu sabiedrība
                Sk. „Leibu kapu biedrība”

Brocēnu savstarpējā apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Cieceres savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

 Brocēnu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Cieceres savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Cieceres izglītības biedrība „Vienība” * 19.12.1921. + 22.08.1938.
                22.08.1938. iekļauta „Cieceres lauksaimniecības biedrībā”

Cieceres lauksaimniecības biedrība * 21.07.1937.
                22.08.1938. pievienota „Cieceres izglītības biedrība „Vienība”
                11.05.1940. pievienota „Brocēnu lopkopības pārraudzības biedrība”
                11.05.1940. pievienota „Cieceres lopkopības pārraudzības biedrība”

Cieceres lopkopības pārraudzības biedrība * 25.09.1924. + 11.05.1940.
                11.05.1940. iekļauta „Cieceres lauksaimniecības biedrībā”

Cieceres 820. Mazpulks * 12.10.1935. + 1940.

Cieceres pagasta aizsargu nodaļa * 04.04.1919. + 07.07.1940.

Cieceres pagasta Biļļu kapu sabiedrība * 06.10.1931. + 10.03.1941.
                30.11.1938. pārdēvēta agrāk „Biļļu kapu sabiedrība”

Cieceres pagasta Braku kapu sabiedrība
                Sk. „Braku kapu biedrība”

Cieceres sprta biedrība * 16.03.1933. + 05.05.1937.

Cieceres savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 16.05.1929. + 18.10.1940.
                21.12.1933. pārdēvēta agrāk „Brocēnu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                15.12.1938. pārdēvēta agrāk „Brocēnu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Cieceres Tautas nama biedrība
                Sk. „Cieceres Vienības nama biedrība”

Cieceres Vienības nama biedrība * 25.08.1927. + 14.11.1940.
                13.04.1940. pārdēvēta agrāk „Cieceres Tautas nama biedrība”

Leibu kapu biedrība * 18.06.1931. + 04.02.1941.
                30.03.1939. pārdēvēta agrāk „Brocēnu pagasta Leibu kapu sabiedrība”

Lemzeres meliorācijas sabiedrība * 27.01.1928.

Saldus Brocēnu meliorācijas sabiedrība „Gaisma” * 07.10.1929.

Saldus Brocēnu un Remtes pagastu meliorācijas sabiedrība „Saldus Ildzenes ezeri” * 23.12.1926.

Saldus divgadīgas Lauksaimniecības skolas bijušo audzēkņu biedrība * 02.08.1927. + 31.12.1940.

Biedrību nodaļas:

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Cieceres nodaļa * 11.03.1925. + 04.12.1931.

 

 
Izmainas 04.04.2016 Kontakti