Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

CĪRAVAS PAGASTS
Aizputes apriņķis
[Aizputes novads]

Ciravas_1910

Brīvības pieminekļa Cīravas pagasta komiteja * 15.01.1930. + 26.05.1937.

Cīravas biškopības biedrība * 16.03.1922. + 31.05.1938.
                31.05.11938. iekļauta „Cīravas lauksaimniecības biedrībā”

Cīravas Dunalkas lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Cīravas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”
               
Cīravas izglītības biedrība „Saulgrieze” * 01.11.1919. + 20.11.1940.

Cīravas kooperatīvs
                Sk. „Cīravas patērētāju biedrība”

Cīravas krājaizdevu sabiedrība * 12.02.1924.

Cīravas lauksaimniecības biedrība * 17.10.1922.
                31.05.1938. pievienota „Cīravas biškopības biedrība”

Cīravas lopkopības pārraudzības biedrība * 1926. + 06.02.1936.
                06.02.1936. iekļauta „Cīravas Dunalkas lopkopības pārraudzības biedrībā”

Cīravas mednieku biedrība * 17.11.1925. + 18.03.1941.

Cīravas meliorācijas sabiedrība * 17.01.1930.

Cīravas meliorācijas sabiedrība „Plūdonis” * 3.01.1934.

Cīravas meža skolas abzolventu biedrība
                Sk. „Cīravas un Vijciema meža skolu absolventu biedrība”

Cīravas pagasta aizsargu nodaļa * 30.03.1919. + 07.07.1940.

Cīravas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 06.02.1936.
                06.02.1936. izveidota apvienojot:
                                „Cīravas lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „ Dunalkas lopkopības pārraudzības biedrību „Rosība”
                03.01.1939. pārdēvēta agrāk „Cīravas Dunalkas lopkopības pārraudzības biedrība”

Cīravas paterētāju biedrība * 21.04.1920.
                25.10.1934. pārdēvētā agrāk „Cīravas strādnieku kooperatīvs „Arodnieks”
                19.05.1938. pārdēvēta agrāk „Cīravas kooperatīvs”

Cīravas piensaimnieku sabiedrība * 06.02.1923. + 21.05.1931.

Cīravas piensaimnieku sabiedrība * 08.12.1932. + 01.07.1937.

Cīravas piensaimnieku sabiedrība „Piensaimnieks” * 07.11.1929. + 21.05.1931.

Cīravas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 13.03.1930. + 18.10.1940.
                06.10.1938. pārdēvēta agrāk „Cīravas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Cīravas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Cīravas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Cīravas strādnieku kooperatīvs „Arodnieks”
                Sk. „Cīravas patērētāju biedrība”

Cīravas un Vijciema meža skolu absolventu biedrība * 11.11.1926. + 02.11.1936.
                03.02.1931. pārdēvēta agrāk „Cīravas meža skolas abzolventu biedrība”

Dzērves Cīravas 492. Mazpulks * 24.11.1934. + 1940.

Upsēdes piensaimnieku sabiedrība * 08.12.1932. + 01.07.1937.

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Cīravas nodaļa * 10.02.1922.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
27.08.1935. iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
Cīravas nodaļa * 21.11.1931.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Cīravas nodaļa * 21.08.1920. + 26.02.1931.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Cīravas nodaļas * 05.10.1925.

Ciravas_1925

 
Izmainas 12.11.2015 Kontakti