Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

CIRGAĻU PAGASTS
Valkas apriņķis
[līdz 01.09.1925. Aumeisteru]

Cirgalu_1912

Aumeisteru biškopības biedrība * 1920. + 17.11.1939.

Aumeisteru izglītības biedrība „Strādnieks” * 14.09.1921. + 18.03.1928.

Aumeisteru lauksaimniecības biedrība * 25.04.1923. + 14.06.1939.

Aumeisteru lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Grauds”
                Sk. „Cirgaļu mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Aumeisteru lopkopības pārraudzības biedrība „Vija”
                Sk. „Cirgaļu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Aumeistaru pagasta aizsargu nodaļa * 13.09.1919. + 1940.

Aumeisteru patērētāju biedrība
                Sk. „Cirgaļu patērētāju biedrība”

Aumeisteru patērētāju biedrība „Spēks” * 02.11.1921. + 01.02.1938.

Aumeisteru piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Cirgaļu piensaimnieku sabiedrība”

Aumeisteru savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Cirgaļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Aumeisteru savstarpīgā palīdzības biedrības ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Cirgaļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Aumeisteru Zvārtavas lauksaimnieku krājaizdevu sabiedrība * 1925.
                22.01.1930. pārdēvēta agrāk „Aumeisteru Zvārtavas mazsaimnieku krājaizdevu sabiedrība”

Aumeisteru Zvārtavas mazsaimnieku krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Aumeisteru Zvārtavas lauksaimnieku krājaizdevu sabiedrība”

Cirgaļu Bilskas pagastu piensaimnieku sabiedrība „Pubuļi” * 19.03.1930. + 23.03.1941.

Cirgaļu Gaujas piensaimnieku sabiedrība * 30.04.1930. + 27.03.1929.

Cirgaļu lauksaimniecības biedrība * 19.07.1938.

Cirgaļu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Vārpa” * 19.08.1925. + 30.07.1930.

Cirgaļu mašīnu koplietošanas sabiedrība * 13.07.1922.
                29.03.1939. pārdēvēta agrāk „Aumeisteru lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Grauds”

Cirgaļu 378. Mazpulks * 13.06.1934. + 1940.

Cirgaļu meliorācijas sabiedrība „Mēmupe” * 16.11.1927.

Cirgaļu nacionālās jaunatnes biedrība * 20.09.1932. + 13.04.1940.

Cirgaļu pagasta lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Kalnāji”
                Sk. „Cirgaļu Priežkalna mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Cirgaļu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.10.1923.
                03.01.1939. pārdēvēta agrāk „Aumeisteru lopkopības pārraudzības biedrība „Vija”

Cirgaļu pagasta meliorācijas sabiedrība „Avoti” * 30.03.1933.

Cirgaļu pagasta meliorācijas sabiedrība „Gauja” * 15.05.1930.

Cirgaļu pagasta meliorācijas sabiedrība „Taurišu purvs” * 04.09.1930. + 08.07.1942

Cirgaļu patērētāju biedrība * 19.12.1919.
                01.03.1938. pārdēvēta agrāk „Aumeisteru patērētāju biedrība”

Cirgaļu piensaimnieku sabiedrība * 21.06.1922.
                20.07.1938. pārdēvēta agrāk „Aumeisteru piensaimnieku sabiedrība”

Cirgaļu Priežkalna mašīnu koplietošanas sabiedrība * 19.06.1929.
                17.05.1939. pārdēvēta agrāk „Cirgaļu pagasta lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Kalnāji”

Cirgaļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 23.12.1892. + 18.10.1940.
                23.01.1924. pārdēvēta agrāk „Aumeisteru savstarpīgā palīdzības biedrības
                                ugunsgrēku gadījumos”
                14.09.1938. pārdēvēta agrāk „Aumeisteru savstarpējā uguns pdrošināšanas
                                biedrība”

Cirgaļu Smiltenes Bilskas meliorācijas sabiedrība „Nākotne’” * 20.04.1926.

Meliorācijas sabiedrība „Milnupe” * 08.09.1928.

Meliorācijas sabiedrība „Vija” * 08.09.1928.

Nekultivēto jaunsaimniecību lauksaimniecības mašinu koplietošanas biedrība * 28.11.1928. +29.11.1937.

Smiltenes krājaizdevu sabiedrība * 31.05.1885.
                28.04.1936. pievienota „Blomu krājaizdevu sabiedrība”
                28.05.1936. pārdēvēta agrāk „Smiltenes Palsmanes Aumeistaru Gaujienas krājaizdevu kase”
                28.09.1938. pievienota „Smiltenes namīpašnieku krājaizdevu sabiedrība”

Smiltenes Palsmanes Aumeistaru Gaujienas lauksaimniecības biedrība * 23.03.1884.

Smiltenes Palsmanes Aumeistaru Gaujienas krājaizdevu kase
                Sk. „Smiltenes krājaizdevu sabiedrība”

Zaķu piensaimnieku sabiedrība * 05.04.1922. + 26.05.1937.

Zvārtavas Cirgaļu lopkopības pārraudzības biedrība * 03.09.1930. + 06.10.1936.
                06.10.1936. iekļauta „Zvārtavas lopkopības pārraudzības biedrībā”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Cirgaļu nodaļa * 22.07.1930.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Cirgaļu nodaļa * 21.12.1926.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk” Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Aumeisteru nodaļa * 22.04.1925.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Aumeistera  nodaļa * 16.07.1920. + 15.10.1935.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Cirgaļu nodaļa * 24.07.1929.

 

 
Izmainas 31.01.2016 Kontakti