Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

CODES PAGASTS
Bausakas apriņķis

Codes_pagasts

Bauskas Jumpravmuižas lopkopības pārraudzības biedrība * 20.02.1930. + 02.04.1936.
                02.04.1936. iekļauta „Bauskas lopkopības pārraudzības biedrībā”

Brīvības pieminekļa Codes pagasta komiteja * 28.12.1929.

Codes azsardžu pulciņš * 1929. + 1940.

Codes aizsargu nodaļa * 17.08.1919. + 1940.

Codes dārzkopības pārraudzības biedrība * 18.08.1932. + 23.11.1940.

Codes Iecavas lopkopības pārraudzības biedrība * 06.11.1933. + 26.07.1939.
                26.07.1939. iekļauta „Codes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Codes izglītības biedrība * 08.01.1909. + 1915.

Codes krājaizdevu sabiedrība * 1911.

Codes lauksaimniecības biedrība * 15.04.1937.

Codes lauksaimniecības biedrība „Asnis” * 07.05.1928. + 24.07.1930.

Codes lopkopības pārraudzības biedrība * 12.12.1927. + 26.07.1939.
                26.07.1939. iekļauta „Codes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Codes 294. Mazpulks * 17.02.1933. + 1940.

Codes meliorācijas sabiedrība „Doles strauts * 15.05.1928.

Codes Mežotnes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 02.12.1929.

Codes Mežotnes krājaizdevu kase
                Sk. „Codes Mežotnes krājaizdevu sabiedrība”

Codes Mežotnes krājaizdevu sabiedrība * 04.09.1882.
                29.10.1923. pārdēvēta agrāk „Codes Mežotnes krājaizdevu kase”

Codes Mežotnes lauksaimnieku meliorācijas sabiedrība „Cēde” * 19.01.1931.

Codes Mežotnes piensaimnieku sabiedrība „Nākotne”
                Sk. „Piensaimnieku sabiedrība „Code Mežotne”

Codes Mežotnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Mežotnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Codes Mežotnes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Mežotnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Codes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 26.07.1939.
                26.07.1939. izveidota apvienojot:
                                „Codes Iecavas lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Codes lopkopības pārraudzības biedrību”

Codes pagasta meliorācijas sabiedrība „Garozas augšgals” * 22.01.1932.

Codes patērētāju biedrība * 26.01.1921. + 18.06.1933.

Codes piensaimnieku sabiedrība * 15.02.1926.

Codes sporta biedrība * 28.09.1931. + 23.11.1940.

Codes un Bauskas pagastu lauksaimnieku meliorācijas sabiedrība
                                „Zizmas strauts” * 27.01.1928.

Iecavas Codes meliorācijas sabiedrība „Istruma augšgals” * 09.11.1928.

Lauksaimniecības biedrība „Garoza” * 14.04.1921. + 08.02.1938.
08.02.1938. iekļauta „Mežotnes lauksaimniecības biedrībā”

Lopkopības I pārraudzības biedrība pie lauksaimniecības biedrības „Garoza” * 24.09.1925. +03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Mežotnes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Meliorācijas sabiedrība „Cerības” * 06.08.1928.

Mežotnes Codes meliorācijas sabiedrība „Malais” * 02.04.1930.

Mežotnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 12.02.1923. + 18.10.1940.
                20.03.1933. pārdēvēta agrāk „Codes Mežotnes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                22.09.1938. pārdēvēta agrāk „Codes Mežotnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Piensaimnieku sabiedrība „Code Mežotne” * 24.09.1923. + 08.09.1933.
                30.03.1925. pārdēvēta agrāk „Codes Mežotnes piensaimnieku sabiedrība „Nākotne”

Biedrību nodaļas:

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Codes nodaļa * 26.09.1930.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Codes nodaļa * 08.06.1927. + 03.04.1933.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Codes nodaļa * 12.02.1926.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Codes nodaļa * 24.04.1922. + 15.10.1935.

Sporta biedrība “Krauze” * 09.02.1921. + 12.11.1935.
12.11.1935. iekļauta „Latvijas arodu organizācijā “Sports”
                Codes nodaļa * 15.12.1925.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Codes nodaļa * 14.07.1928.

Foto no LNB krājuma.

 

 
Izmainas 30.10.2015 Kontakti