Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

 

ČAIBE Hermīne * + 21.08.1933.
                Pārdaugavas rajona kopējās slimo kases zobārste.
                25.08.1933. Meža kapos. R.
                                                                „Jaunākās Ziņas” #188. 24.08.1933.

ČAKARNS Pēteris * + 06.04.1928.
                Mūrnieka amata meistars.
                Ģertrūdes draudzes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 103. 14.04.1928.

ČAKS ŠEKMANS Dāvids * + 26.12.1925.
                Mazrūpnieku un amatnieku sabiedrības līdzdibīnātājs un padomes loceklis.
                Ģertrūdes draudzes kapos R.; dz. Karlīnes 37-1.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 294. 31.12.1925.

ČAKSTE Jānis * 14.09.1859. + 14.03.1927.
                Latvijas Valsts prezidents,
                Demokrātiska centra centrālkomitejas priekšsēdētājs,
                Studentu biedrības „Austrums“ vecbiedrs,
                Studentu biedrības „Austrums“ palīdzības biedrības biedrs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 59. 15.03.1927.

ČAKSTENIS Kārlis * + 06.11.1937.
                Vācu drāmas skatuves meistars.
                Raiņa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 255. 09.11.1937.

ČAKSTIŅŠ Fricis * 30.11.1863. + 25.10.1942.
                Drēbnieks.
                Matīsa kapos R.
                                                               „Tēvija” # 252. 30.10.1942.

ČANDERS Jānis * 65.g.v. + 26.09.1931.
                Tālbraucēju kapteinis.
                Mārtiņu kapos R.
                                                                 “Jaunākās Ziņas” # 219. 30.09.1931.

ČAPANTE Irma * + 23.06.1937.
                Raņķu pagasta pamatskolas pārzinis,
                Raņķu bibliotēkas biedrības valdes locekle,
                Raņķu aizsadžu pulciņa aizsardze,
                Raņķu krājaizdevu sabiedrības valdes locekle,
                Raņķu lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Raņķu sastapējās uguns apdrošināšanas biedrības valdes locekle.
                                                                „Brīvā zeme” # 138. 25.06.1937.

ČARIŅŠ Juris * + 12.10.1942.
                Rīgas pilsētas tvaikoņu satiksmes pensionēts mašīnists.
                Ziepniekkalna kapos R.; dz. Lestenes 3.
                                                               „Tēvija” # 240. 16.10.1942.

ČASOVŅIKOVS Vladimirs Georga d. * + 11.01.1943.
                Agronoms.
                14.01.1943. Pokrova kapos R.
                                                               „Tēvija” 13. 16.01.1943.

ČAURS Jānis * + 29.03.1937.
                Dr.,
                Pulkvedis leitnants.
                04.04.1937. Vējavas kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 71. 01.04.1937.

ČAURS Marija * + 03.04.1942.
                Namīpašniece Kr. Barona # 58.
                                                               “Tēvija” # 82. 10.04.1942.

ČELUDJAKOVS Nikolajs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1860. III 25. + 1933. VII 13. Jēkabpilī
                1886. Jēkabpils ugunsdzēsēju biedrības ugunsdzēsējs,
                1920. Goda biedrs,
                1933. VII 16. apbedīts: Jēkabpils kapos,
                Jēkabpils brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības virsnieks un bijušais priekšnieks.
                Avots:       „Jaunākās Ziņas” #153/1933.

ČERKALOVS Pēteris Mihaila d. * 53. g. v. + 08.07.1926.
                Aleksandra brīvprātīgo ugunsdzesēju biedrības mūža biedrs.
                Jāņa pareiz”Tēvija” draudzes kapos R.; dz. Vitebskas 25.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 149. 10.07.1926.

ČERKASKAJA Marija * + 1934.
                Pēterpils Marijas operas dziedātāja.
                Pokrova kapos.
                                                                „Jaunākās Ziņas” #10.13.01.1934.

ČERNEVSKIS Aleksandrs * 05.03.1889. + 19.01.1944.
                Dentaldepot meistars mehāniķis.
                                                                “Tēvija” # 21. 26.01.1944.

ČERNOVS Paulis * 38. g. v. + 23.03.1923.
                Rīgas latviešu operetes tenors.
                Pokrova kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 65. 24.03.1923.

ČERVINSKIS Mečislavs Konstantīna d. * + 17.04.1926.
                Jurists,
                Pasta telegrāfa virsvaldes svešvalodu redaktors.
                Dz. Merķeļa 17-12.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 86. 20.04.1926.

ČEVERS Silvestrs * + 23.09.1943. Lielbērzes sanatorijā
                Cand. jur.,
                Korporācijas Fraternitas Catholica vecbiedrs.
                                                               „Tēvija” # 229. 30.09.1943.

ČIKSTE Fricis * 57.g.v. + 28.04.1929.
                Firmas „Otto Švarcs” restorāna pavārs.
                Trīsvienības kapos Jelgavā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 97. 02.05.1929.

ČUGUNOVS Vasilijs * + 01.03.1939. Augšpils pag.
                Latvijas lauksaimniecības kameras loceklis.
                                                                „Brīvā Zeme” # 52. 04.03.1939.

ČUHNOVS Georgijs * 1904. V 26. + 1943. XII 08. Frontē
                Zilupes virsmežniecības bij.  jaunākais grāmatvedis.
                                                                “Tēvija” # 10. 13.01.1944.

ČUIBE Arnolds * + 27.06.1941.
                Skolu departamenta bijušais vicedirektors.
                Meža kapos.
                                                                “Tēvija” # 5. 05.07.1941.

ČUIBE Arnolds Nikolajs * + 27.06.1941.
                Izglītības ministrijas Būvniecības biroja vadītājs.
                Meža kapos R.
                                                                “Tēvija” # 5. 05.07.1941.

ČUIBE Juris * 82. g. v. + 17.08.1927.
                Bij. Ērgļu pagasta darbvedis.
                Jaunajos kapos Ērgļu pagastā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 239. 22.10.1927.

ČUIBE Otto * + 01.06.1930.
                Dzīvokļa kooperatīva „Savs stūrītis” biedrs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 127. 07.06.1930.

ČUKSTE Jānis Pētera d. * + 16.03.1929.
                Strenču brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības kolonas komandieris,
                Strenču brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības mūža biedrs un valdes loceklis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 65. 20.03.1929.

ČULKOVS Mihails * + 25.12.1941.
                Notārs.
                                                                „Tēvija” # 155. 31.12.1941.

ČURIŠKIS Mārtiņš * + 19.11.1926.
                Ilūkstes apriņķa krājaizdevu sabiedrības padomes sekretārs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 265. 24.11.1926.

 

 
Izmaiņas: 01.12.2021 Kontakti