Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

DADZIS Jānis * + 28.05.1928.
                Jaunkalsnavas pasta telefona kantora priekšnieks,
                Nacionālās Latvijas atvaļināto karavīru biedrības Jaunkalsnavas
                                nodaļas valdes priekšsēdētāja biedrs.
                Bij. Latvijas armijas virsnieks.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 119. 31.05.1928.

DADZIS Krišs * 32. g. v. + 10.04.1916. Maskavā
                Rīgas apavu arodnieciskās biedrības priekšnieks.
                Ev. lut. ”Tēvija” kapos Maskavā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 110. 20.04.1916.

DAIGA Jānis * + 31.12.1941.
                Skolotājs.
                Rūjienas Bērtuļu kapos.
                                                                „Tēvija” # 2. 03.01.1942.

DAKSTIŅŠ Žanis * + 10.12.1936.
                Kalnciema pagasta pamatskolas bij. skolotājs,
                Vircavas pamatskolas pārzinis,
                Kalnciema izglītības biedrības „Rīts” valdes loceklis,
                Vircavas 30. Mazpulka vadītājs.
                                                                „Zemgales Balss” # 283. 12.12.1936.

DALBIŅŠ Juris * 73.g.v. + 01.10.1942.
                Būvuzņēmējs.
                06.10.1942. Ikšķiles kapos.
                                                               „Tēvija” # 229. 03.10.1942.

DALDERS Elza Alīda dz. Muižulis * + 29.10.1939.
                Pēterupes draudzes sieviešu komitejas darbiniece.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 248 01.11.1939.

DALDERS Jūlijs Aleksandrs * + 31.08.1939. Pēterupē
                Tirgotājs.
                Pēterupes kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 198. 02.09.1939.

DĀLE Jānis Andreja d. * 07.06.1868. + 21.11.1942.
                Bauskas pareizticīgo draudzes virspriesteris.
                Debesbraukšanas kapos R.
                                                               „Tēvija” # 273. 24.11.1942.

DALŠTROMS Kārlis * 04.09.1899. + 03.06.1944.
                Gostiņu pilsētas vecākais.
                                                                „Tēvija” # 131. 06.06.1944.

DĀLVICS Bruno * 29.09.1882. + 25.05.1937.
                Inženieris.
                Lielajos kapos R., dz. Blaumaņa 8-8.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 114. 26.05.1937.

DAMANIS Mārtiņš * 10.09.1878. + 25.04.1943.
                Suntažu pagasta Odiņu māju īpašnieks.
                                                               „Tēvija” # 100. 29.04.1943.

DAMAROVSKIS Heinrihs Nikolajs * 04.12.1863. v. s. + 26.12.1924.
                Zvejnieku saimnieks.
                Mārtiņa kapos R.; dz. Balastdambī 18.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 294. 29.12.1924.

DAMBEKALNS Jānis Sīmaņa d. * 88. g. v. + 18.01.1925.
                Namīpašnieks.
                Bolderājas kapos; dz. Kalēju 7, Bolderājā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 18. 23.01.1925.

DAMBEKALNS SKUJENIEKS Biruta * + 08.08.1931.
                Mākslas akadēmijas audzēkne,
                Latvijas jahtkluba biedrene.
                Meža kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 176. 11.08.1931.

DAMBENIECE Eiženija dz. Krūmiņš * 23.02.1907. + 20.05.1944.
                Dr.
                Meža kapos R.
                                                                „Tēvija” # 121. 24.05.1944.

DAMBENIEKS Arvīds * 23.g.v. + 12.02.1929.
                Jelgavas II valsts vidusskolas abiturientu biedrības biedrs.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 40. 18.12.1929.

DAMBERGS Kārlis * 76.g.v. + 12.12.1942.
                Drēbnieka amatas meistars
                Meža kapos R., Doma draudzes nodalījumā; dz. Ģertrūdes 42.
                                                               „Tēvija” # 292. 16.12.1942.

DAMBERGS Krišjānis * 31.03.1871. + 26.06.1939.
                Spirta rūpnieks,
                A/ S „Spirta rūpnieks“ vadītājs.
                Tukuma kapos; dz. Aristida Briana 5, R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 140. 27.06.1939.

DAMBERGS Milda * 12.06.1898. + 14.12.1941.
                Saldus pilsētas slimnīcas ārste.
                                                                „Tēvija” # 151. 24.12.1941.

DAMBIS Jānis * + 16.04.1943.
                Kapteinis.
                Meža kapos R.
                                                               „Tēvija” # 94. 20.04.1943.

DAMBIS Matīs * + 04.04.1926.
                Tukuma latviešu palīdzības biedrības goda biedrs un revīzijas
                                komisijas priekšsēdētājs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” 77. 09.04.1926.

DĀME Pēteris Jāņa d. * + 17.05.1923.
                Rīgas centrālcietuma priekšnieks.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 107. 19.05.1923.

DAMME Teodors * + 1941.
                Bij. Kundziņsalas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības dibinātājs.
                06.04.1941. Trīsvienības kapos R.; dz. Ziemeļu 11.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 83. 05.04.1941.

DAMSONS Vasilijs * 63. g. v. + 03.01.1926.
                Zemkopības departamenta darbinieks.
                Pokrova kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 3. 05.01.1926.

DANBERGS Artūrs * 31.01.1910. + 31.12.1942.
                Ventspils apriņķa kārtības policijas II iecirkņa virskārtibnieks,
                Rendas mežniecības bij. darbinieks,
                Popes kapos, dz. Popes pag. „Teteru” mājā.
                                                                “Ventas Balss” # 1. 05.01.1943.

DANCIS Ādams * + 28.05.1939.
                Drēbnieku meistars.
                Raiņa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 121. 02.06.1939.

DANCIS Ernests * + 28.03.1930.
                Tirgotājs Skrīveros.
                Lielajos kapos R., Jāņa draudzes nodalījumā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 74. 31.03.1930.

DANČAUSKIS Jānis Jāņa d. * 54. g. v. + 09.12.1930.
                Advokāts.
                21.12.1930. Drustu kapos; dz. Drustu pag., Ķelpos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 281. 11.12.1930.

DANČAUSKIS Olga * + 11.07.1930.
                Dr.
                Debesbraukšanas kapos R.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 153. 12.07.1930.

DANDERS Alfrēds * + 03.12.1936.
                Aviācijas pulka lidotājs seržants.
                08.12.1936. Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 278. 07.12.1936.

DAŅILEVSKIS Nikolajs * + 04.01.1943.
                Valkas ambulances ārsts.
                Lugažu kapos.
                                                               „Tēvija” # 7. 09.01.1943.

DANIŠEVSKIS Rūdolfs * 09.08.1868. + 22.02.1931.
                Daugavpils muitas revidents,
                Selonijas filistrs.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 189. 26.08.1931.

DANKERS Johanna * + 06.01.1932.
                Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils nodaļas dāmu komitejas priekšniece.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 6. 09.01.1932.

DANNE Kārlis * + 08.04.1939.
                Mākslinieks gleznotājs.
                Latvijas Mākslas akadēmijas audzēkņu biedrības „Vienotne“ biedrs,
                „Zaļā Zeme“ vecdraugs un dibinātājs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 84. 15.04.1939.

DANNEBERGS Pēteris * 47. g. v. + 19.07.1925. Berlīnē
                Konsuls,
                Firmas „P. Dannebergs“ šefs,
                Nopelniem bagātais reiders,
                Latvijas jahtkluba dibinātājs un valdes loceklis,
                Latvijas tirgotāju savienības galvenās valdes loceklis,
                Spedicijas un transporta A/S „Teka“ dibinātājs un revīzijas komisijas loceklis,
                Rīgas biržas vecākais un komitejas loceklis,
                A/S „Lateksim“ valdes loceklis,
                Latvijas tirdzniecības un rūpniecības bankas valdes loceklis,
                Latvijas kuģu īpašnieku savienības priekšnieka biedrs,
                Apdrošināšanas un transporta A?S „Latvijas Lloids“ valdes loceklis,
                Rīgas ostas kuģniecības biedrības valdes loceklis,
                A/S „J. Taube“ valdes loceklis,
                A/S „Valters un Rapa“ revīzijas komisijas loceklis,
                Tvaikoņu „Biruta“, „Velta“ un velkoņu „Kaija“ un „Akots“ līdzīpašnieks.
                25.07.1925. Jāņa draudzes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 158. 21.07.1925.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 161. 24.07.1925.

DANNENBERGS Žanis * 91. g. v. + 29.12.1938. Kandavā
                Kandavas sēravotu dibinātājs un direktors.
                Kandavas kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 2. 03.01.1939.

DANNENVALDS Nikolajs * 27.03.1878. + 25.05.1927.
                Restorāna „Automat“ īpašnieks.
                Matīsa kapos R.; dz. Šķūņu 19.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 117. 27.05.1927.

DANSONS Teodors * + 19.07.1930.
                Firmas B. un J. Šmuljan K/S virsbrāķeris.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 160. 21.07.1930.

DARGEVICS Kārlis * + 19.02.1931.
                Vadakstes pagasta Virpartu Lukužu māju īpašnieks.
                Priedulas kapos.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 42. 21.02.1931.

DARKEVICS Roberts * 18.06.1882. + 17.009.1943.
                Vecauces draudzes priekšnieka palīgs,
                Vecauces pagasta Aņģu māju īpašnieks.
                Vecauces draudzes Peļķu kapos.
                                                               „Tēvija” # 225. 25.09.1943.

DARTAU Guido Hugo Kristaps * 76. g. v. + 04.07.1925.
                Bij. Īstenais valsts padomnieks,
                Bij. muižu taksators,
                Bij. Domeņu valdes priekšnieka palīgs.
                Pētera draudzes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 146. 07.07.1925.

DĀRZNIEKS Artūrs * 23.04.1865. + 04.04.1937.
                Izmeklēšanas bij. tiesnesis.
                Lielajos kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 76. 07.04.1937.

DĀRZNIEKS Jēkabs Anša d. * + 24.06.1927.
                Latvijas tirgotāju savienības gaļas tirgotāju sekcijas biedrs,
                Bij. Tautas Padomes un Satversmes sapulces loceklis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 139. 28.06.1927.

DĀRZNIEKS Pēteris * + 15.10.1932.
                Sudrabkalis.
                Meža kapos Rīgā.
                                                               “Jaunākās Ziņas” # 237. 19.10.1932.

DĀRZNIEKS Reinis * 74.g.v. + 05.04.1942. Cirstos
                Cirstu pagasta Lejasraunu māju īpašnieks.
                                                               “Tēvija” # 85. 14.04.1942.

DAUBERGS Jāzeps * + 17.06.1930. Daugavpilī
                Latvijas dzelzceļi lokomotīvju vadītāju biedrības biedrs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 135. 19.06.1930.

DAUDIŠS Klimans * + 21.10.1943.
                Ludzas apriņķa palīgpolicijas lietu kārtotājs,
                Latviešu policijas virsleitnants,
                Ludzas aizsargu III pulka adjutants.
                                                               „Tēvija” # 260. 05.11.1943.

DAUGE Aleksandrs * + 11.03.1937.
                Dr. h. c.,
                Latvijas Universitātes filoloģijas un filozofijas fakultātes profesors,
                Latvijas Tautas Universitātes lektors un valdes loceklis,
                Latvijas Jaunatne redaktors,
                Latvijas jaunatnes sarkanā Krusta valdes loceklis,
                Latvijas nacionālās jaunatnes savienības goda biedrs,
                Rīgas latviešu biedrības runas vīrs,
                Korporācijas Fratenitas Livonica filistrs.
                Lielajos kapos; dz. Strēlnieku 4.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 58. 12.03.1937.
                                                                „Brīvā Zeme” # 57. 12.03.1937.

DAUGE Pauls * + 30.12.1921.
                Inženieris ķīmiķis,
                Latvijas augstskolas ķīmijas fakultātes vecākais asistents.
                Pētera draudzes kapos R.; dz. L. Ņevas 26.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 1. 02.01.1922.

DAUGE Pauls * + 21.03.1932.
                Cēsu kājnieku pulka virsleitnants.
                                                               “Jaunākās Ziņas” # 67. 23.03.1932.

DAUĢIS Kārlis * + 02.03.1937.
                Jaunlatgales apriņķa policijas darbvedis.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 52. 05.03.1937.

DAUGULIS Augusts * + 06.11.1939. Pāles pag.
                Vārnas aptiekārs.
                Sv. Katrīnas draudzes kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 254. 08.11.1939.

DAUGULIS Rihards * 52. g. v. + 14.02.1926.
                Koku šķirotājs.
                Trīsvienības kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 39. 18.02.1926.

DAUGULIS Vilhelms * + 22.10.1930.
                Inženieris ķīmiķis.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 242. 24.10.1930.

DAUKŠA Vladislavs * + 15.10.1930.
                Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja biedrs.
                Pokrova kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 238. 20.10.1930.

DAUVARTS Anna * + 06.04.1935.
                Cand. rer. nat.
                Latvijas Universitātes matēmatikas un dabas zinātņu fakultātes vecākā docente,
                Latvijas bioloģijas biedrības valdes locekle,
                Latvijas akadēmiski izglītoto sieviešu apvienības biedrene.
                11.04.1935. Meža kapos R.
                                                                „Jaunākās Ziņas” #82. 08.04.1935.
                                                                „Jaunākās Ziņas” #83. 09.04.1935.
                                                                „Jaunākās Ziņas” #84. 10.04.1935.

DĀVIS Andrejs *05.07.1877. Vestienas pag. + 08.12.1933.
                Rīgas pilsētas XXXIV pamatskolas priekšnieka palīgs,
                Rīgas skolotāju arodbiedrības biedrs.
                13.12.1933. Raiņa kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 278. 09.12.1933.

DĀVIS Jānis * + 12.11.1937.
                Liedes krājaizdevu sabiedrības padomes priekšsēdētājs un dibinātājs,
                Vecpiebalgas meliorācijas sabiedrības „Skujupe“ valdes priekšsēdētājs
                                un dibinātājs.
                                                                „Brīvā Zeme” # 266. 23.11.1937.

DĀVIS Pēteris * + 08.05.1941. Babītē
                Siguldas kājnieku pulka kapteinis.
                Piņķu kapos.
                                                                „Tēvija” # 44. 20.08.1941.

DAVIS Vilis * 09.02.1851. + 04.07.1932.
                Pensionēts skolotājs.
                Meža kapos Rīgā.
                                                               “Jaunākās Ziņas” # 146. 05.07.1932.

DĀZARTS Jānis * + 12.11.1928.
                Raņķu virsmežniecības darbvedis grāmatvedis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 261. 16.11.1928.

DEDUSOVA Akvilina * + 04.11.1930.
                Rīgas pilsētas sociālas apgādības nodaļas bērnu patversmes
                                Maskavas 112 pārziņe.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 252. 06.11.1930.

DEGIMUSS Mintauts * + 22.08.1944.
                Latviešu kara lidotājs,
                Liepājas valsts tehnikuma absolvents.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 200. 27.08.1944.

DEĢIS Fricis * + 09.09.1931.
                Auces pilsētas pamatskolas padomes loceklis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 205. 14.09.1931.

DEĢIS Jānis * + 11.10.1937.
                Krimūnu piensaimnieku sabiedrības dibinātājs un revīzijas komisijas loceklis,
                Krimūnu krājaizdevu sabiedrības padomes priekšsēdētājs,
                Krimūnu bibliotēkas biedrības goda biedrs.
                                                                „Zemgales Balss” # 232. 13.10.1937.

DEGLAVS Augusts * + 03.04.1922.
                Rakstnieks,
                Vislatvijas I pretalkohola kongresa komitejas loceklis,
                Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības biedrs.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 77. 05.04.1922.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 78. 06.04.1922.

DEGLAVS Augusts * + 03.04.1922.
                Rakstnieks,
                Vislatvijas I pretalkohola kongresa komitejas loceklis,
                Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības biedrs.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 77. 05.04.1922.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 78. 06.04.1922.

DEGLAVS Viktors * + 18.07.1941.
                Pulkvedis leitnants.
                23.07.1941. Brāļu kapos Rīgā.
                                                                “Tēvija” # 17. 19.07.1941.
                                                                “Tēvija” # 18. 20.07.1941.
                                                                “Tēvija” # 21. 24.07.1941.

DEIČMANIS Jānis * + 08.01.1935.
               Kokrūpnieks,
               Rīgas I galdnieku un krēslinieku sabiedrības Asociacija biedrs.
               13.01.1935. Lielajos kapos R.; Jēzus draudzes nodalījumā.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #10. 12.01.1935.

DEIČS Pēteris * 03.10.1872. + 04.02.1944.
                Rīgas pilsētas tirdzniecības valdes pensionēts ierēdnis.
                Meža kapos.
                                                                “Tēvija” # 34. 10.02.1944.

DĒĶENS Kārlis * 28.06.1866. Jaungulbenes pag. + 10.06.1942. Zaļenieku pag.
                Skolotājs un sabiedrisks darbinieks,
                Bijušais Susējas pagasta skolas skolotājs.
                Raiņa kapos R.
                                                               „Tēvija” # 135. 13.06.1942.

DEKERS Nikolajs * + 06.11.1931.
                Virsleitnants,
                Lidotājs novērotājs.
                10.11.1931. Brāļu kapos Rīgā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 252. 09.11.1931.

DEKMEIERS Pēteris * + 02.04.1930. Rīgā
                Latvijas bankas Valmieras nodaļas grāmatvedis,
                Latvijas bankas darbinieku pašpalīdzības biedrības biedrs.
                Trikātas kapos; dz. Trikātas pag. Ratniekos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 78. 04.04.1930.

DĒLIŅŠ Kārlis * + 23.02.1925.
                Naudītes pagasts Braņķu māju saimnieks.
                01.03.1925. Bērzes kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 46. 26.02.1925.

DELLE Jānis * + 25.08.1935.
               Rīgas pilsētas lombarda vērtētājs.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #195. 29.08.1935.

DELLE Jūlijs * + 19.11.1941. Dikļos.
                Ārsts,
                Dikļu sanatorija direktors.
                Trīsvienības draudzes kapos R.
                                                                „Tēvija” # 127. 26.11.1941.

DĒLSNERS Anna dz. Robergs * 53. g. v. + 18.11.1924.
                Dipl. vecmāte.
                Mārtiņa kapos R.; dz. Slokas 29.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 265. 21.11.1924.

DĒLSNERS Vilhelms * + 27.01.1939.
                Koktēlnieks.
                Mārtiņa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 24. 30.01.1939.

DELVIKS Jānis * 59.g.v. + 24.09.1932.
                Vidzemes latviešu strēlnieku pulka strēlnieks.
                27.09.1932. Garnizona kapos Rīgā.
                                                               “Jaunākās Ziņas” # 217. 25.09.1932.


DEMANTS Augusts * 30.04.1878. + 23.07.1939.
                Būvuznēmējs,
                Namīpašnieks Vilandes # 20.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 165. 26.07.1939.

DEMANTS Ernests * + 25.04.1923.
                Būvuzņēmējs.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 88. 25.04.1923.

DEMME Rihards * 04.02.1890. + 31.10.1935.
               Virsleitnants.
               04.11.1935. Liepājas vecos kapos; dz. Pētera 14, Liepājā.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #250. 02.11.1935.

DENFFERS Ida * 10.04.1853. + 09.10.1936.
                Ķeizariskās mūzikas skolas bij. inspektrise,
                Mūzikas skolas „I. Denffer” vadītāja.
                                                                „Zemgales Balss” # 233. 13.10.1936.

DENISOVS Vorfolomejs * 64.g.v. + 09.12.1942.
                Pleskavas skolotāju semināra bijušais audzēknis, skolotājs.
                Vecticībnieku kapos R.
                                                               „Tēvija” # 289. 12.12.1942.

DENTELERS Ervīns * 26.08.1901. + 24.07.1939.
                A/S „Lignum“ kontrolieris,
                5. Aizsargu pulka Bolderājas nodaļas grupas komandieris.
                Mārtiņa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 165. 26.07.1939.

DĒRINGERS Vilibalds * + 27.01.1939.
                Tektilrūpniecibas A/S „Rīgas manufaktūra“ direktors.
                Doma kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 23. 28.01.1939.

DERKEVICS Elvīra * + 09.05.1943.
                Skolotāja.
                Krustpils kapos.
                                                               „Tēvija” # 111. 13.05.1943.

DĒRUMS Aleksandrs * + 19.09.1927. Liepājā
                Zemūdeņu diviziona vaktsleitnants.
                24.09.1927. Brāļu kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 213. 22.09.1927.

DEUBNER Vilhelms * + 29.07.1932.
                Ķīmiskās farmaceitiskās A/S „Zaga” inženieris.
                                                               “Jaunākās Ziņas” # 170. 02.08.1932.

DĪBIETIS Feliks * 1915. Liepājā + 24.06.1943. Austrumu frontē
                Leitnants,
                Bijušas korporācijas Vendia filistrs.
                26.06.1943. brāļu kapos Austrumu frontē.
                                                               „Tēvija” # 156. 07.07.1943.
                                                              „Tēvija” # 159. 10.07.1943.

DICKALS Konrāds * + 1941. Limbažos
                Siguldas kājnieku pulka kaprālis, partizāns.
                Cesvaines kapos.
                                                                „Tēvija” # 105. 30.10.1941.

DICKALS Roberts * + 25.09.1931.
                Rīgas pasažieru stacijas preču kasieris.
                                                                 “Jaunākās Ziņas” # 217. 28.09.1931.

DIDRIHSONS Didrihs * 04.12.1853. + 25.04.1928.
                Namīpašnieks L. Maskavas 197.
                Lielajos kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 93. 26.04.1928.

DIDRICHSENS M. *26.02.1870. +n08.04.1936.
                Provizors.
                14.04.1936. Pokrova kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” #83. 11.04.1936.

DIENSTMANS Eduards * + 27.05.1944. Pozenē
                Miesnieka amata meistars.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 129. 04.06.1944.

DIESLERS Ernests * 57. g. v. + 09.09.1926.
                Maiznieka meistars.
                Lielajos kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 204. 13.09.1926.

DIKMANIS Pēteris * + 02.03.1930.
                Namīpašnieks Matīsa 70, Rīgā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 54. 06.03.1930.

DIMZE Voldemārs * + 22.04.1942. Tērvetes pag.
                Novērotājs lidotājs Kapteinis,
                Aizsargu aviācijas pulka komandiera bij. palīgs,
                Ostland Film G. m. b. H. Riga nozares inspektors.
                25.04.1942. Brāļu kapos Rīgā.
                                                               “Kurzemes Vārds” # 95. 25.04.1942.
                                                               “Tēvija” # 94. 24.04.1942.
                                                               “Tēvija” # 96. 27.04.1942.

DINBERGS Alfrēds * + 13.09.1941.
                Latvijas dzelzceļu transporta strādnieku arodbiedrības vadītājs.
                Meža kapos R.
                                                                „Tēvija” # 67. 16.09.1941.

DIRBE Kārlis * + 19.07.1925.
                Slokas pilsētas valdes sekretāra palīgs,
                Slokas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības valdes loceklis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 158. 21.07.1925.

DĪRIĶIS Kārlis * + 09.10.1923.
                Stud. chem.,
                Latvijas Universitātes sabiedrības „Zemgalija“ biedrs,
                Latvijas Universitātes padomes grāmatnīcas dibinātājs,
                Ķīmijas fakultātes studentu savienības biedrs.
                Mārtiņa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 225. 09.10.1923.

DIRVEIKS Kārlis * + 15.01.1932.
                Rīgas pilsētas Ikšķiles mežniecības Sēlekas apgaitas mežsargs.
                Ikšķiles kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 13. 18.01.1932.

DISTERLO  Balduins * 1869. Rīgā + 12.05.1937.
                Senators.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 106. 13.05.1937.

DIŠLERS Teodors * + 28.02.1932.
                Tālbraucēju kapteinis.
                03.03.1932. Lielajos kapos R., Doma draudzes nodalījumā.
                                                               “Jaunākās Ziņas” # 50. 03.03.1932.

DMITRIJEVS Vasilijs * + 05.03.1931.
                Jaunlatgales pastmeistara palīgs,
                Palīdzības biedrības „Pasts’ biedrs.
                Mērdzenes kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 53. 07.03.1931.

DOBKEVIČS Jāzeps * 02.08.1863. + 16.11.1936.
                Firmas „Chaar & Gaviezel“ šefs,
                Namīpašnieks Tilta 12.
                Lielajos kapos R.; dz. Baznīcas 19.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 262. 17.11.1936.

DOBRĀJS Jānis * + 14.03.1938. Rīgā
                Cand. math.,
                Daugavpils I valsts ģimnāzijas skolotājs
                18.03.1938. Vestienas kapos, dz. „Tožos” Vestienas pagastā.
                                                                „Brīvā Zeme” # 62. 17.03.1938.

DOHRMANIS Eižens * 10.07.1869. + 13.06.1932.
                Aptiekārs, provizors.
                15.06.1932. Mārtiņa kapos.
                                                               “Jaunākās Ziņas” # 132. 15.06.1932.

DOKTENIEKS Otto * + 18.12.1924.
                Firmas „K. Kronenbeg“ velkoņa „Kodimo“ mašīnists.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 292. 23.12.1924.

DOKTERS Oskars * + 19.10.1928.
                Valsts ierēdņu darbvežu biedrības valdes loceklis,
                Valsts ierēdņu darbvežu krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis.
                Meža kapos R.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 239. 20.10.1928.

DOKTORS Jānis * 71.g.v. + 28.02.1932.
                Grāmatu tirgotājs.
                Lielajos kapos R., Ģertrūdes draudzes nodalījumā.
                                                               “Jaunākās Ziņas” # 50. 03.03.1932.

DOLFIJS Kārlis * + 04.12.1931.
                Zemkopības ministrijas Vērtēšanas daļas vecākais taksators.
                Ķempju kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 276. 08.12.1931.

DOĻĢIS Teodors * 39. g. v. + 19.01.1927.
                C/S „Konzums“ eksportkautuves darbinieks,
                Rīgas patērētāju biedrības „Brīvība“ dibinātājs un bij. valdes priekšsēdētājs.
                Ģertrūdes draudzes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 17. 22.01.1927.

DOLMANIS Kārlis * + 05.04.1943.
                Dzelzceļa kārtības dienesta Jelgavas iecirkņa uzraugs Priekulē.
                Priekules kapos.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 84. 09.04.1943.

DOLMANIS Pēteris * + 29.10.1936.
                Provizors.
                Madonas kapos, dz. Tirgus 3, Madonā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 248. 30.10.1936.

DOLPHJ Gustavs * + 03.05.1916. R.
                Suntažu muižas pārvaldnieks.
                Ķempju kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 126. 06.05.1916.

DOMANTS Georgs Ludvigs * + 16.01.1932.
                A/S „Feniks” atslēdznieku meistars.
                Meža kapos R.; dz. Valču 3.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 13. 18.01.1932.

DOMBROVSKIS Artūrs * 28.03.1889. + 23.08.1943.
                Bijušais Pieminekļu valdes darbinieks,
                Namu pārvaldnieks Skolas # 11, Rīgā.
                Torņakalna kapos R.
                                                               „Tēvija” # 198. 25.08.1943.

DOMBROVSKIS Augusts * 28.07.1845. + 20.11.1927.
                Biedrības „Ziemeļblazma” dibinātājs un goda priekšsēdētājs,
                Neatkarīgo mākslinieku vienības goda biedrs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 258. 15.11.1927.

DOMBROVSKIS Herberts * 25.08.1903. + 14.11.1937.
                Stud. jur.
                Latvia’s savietis.
                Lielajos kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 261. 16.11.1937.

DOMBROVSKIS Hugo * + 1941. Baltezerā
                Politiskās pārvaldes bijušais izmeklēšanas ierēdnis.
                23.07.1941. Ādažu pagasta kapos.
                                                                „Tēvija” # 29. 02.08.1941.

DOMBROVSKIS Jānis * 51. g. v. + 17.06.1925.
                Lēdmanes pagasta Ķiceru māju saimnieks.
                21.06.1925. Lielvārdes kapos R.; dz. Lobes krogā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 135. 20.06.1925.

DOMBROVSKIS Jānis * + 13.11.1927.
                Latvijas mūzikas veicināšanas biedrības goda biedrs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 258. 15.11.1927.

DOMBROVSKIS Jēkabs * + 27.08.1935.
               Atvaļināts kapteinis,
               Zemgales latviešu strēlnieku pulka Rotas VII komandieris.
               01.09.1935. Brāļu kapos R.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #196. 30.08.1935.

DOMBROVSKIS Johans Fridriha d. * + 1924.
                Daiļkrāsotāju meistars.
                Jāņa draudzes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 79. 04.04.1924.

DOMMERTS Mārtiņš * + 16.10.1921.
                Rīgas apavu rūpnieku sabiedrības biedrs,
                Latvijas apavu rūpnieku kooperatīva „Rūpnieks“ biedrs.
                Jēzus draudzes kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 240. 21.10.1921.

DOMMERS Jānis * + 31.12.1935.
               Duntes piensaimnieku sabiedrības Avots valdes loceklis.
                                                            „Jaunākās Ziņas” # 1. 02.01.1936.

DOMNIEKS Pēteris * + 09.02.1937.
                Pastendes pagasta darbvedis,
                Pastendes savstarpējās uguns apdrošināšanas biedrības valdes loceklis,
                Meliorācijas sabiedrības „Dzelme” valdes loceklis,
                Latvijas pagastu darbvežu biedrības biedrs.
                                                                „Brīvā Zeme” # 33. 10.02.1937.

DOMŠEITS Roberts * 73. g. v. + 22.01.1940.
                Skulptors.
                Lielajos kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 21. 26.01.1940.

DONATHS Eduards * + 06.09.1935.
               Firmas Paul Boehm krāsns podiņu, krītu ģipša fabrikas prokūrists.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #204. 09.09.1935.

DONIŅŠ Kristaps * 05.08.1892. + 10.01.1942.
                Rīgas raugu un liķieru fabrikas vecākais mašīnmeistars,
                Rīgas pilsētas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības V kolonnas kārtībnieks,
                Palīdzības biedrības „Draugs” bij. Rīgas meistaru palīdzības biedrības biedrs.
                Lielajos kapos R.
                                                                „Tēvija” # 13. 16.01.1942.

DONIS Artūrs * + 23.02.1938.
                Kapteinis leitnants,
                Kalpaka bataljona Atsevišķās jātnieku nodaļas virsnieks.
                                                                „Brīvā Zeme” # 47. 26.02.1938.

DONIS Ieva * + 30.04.1944.
                Ulmales pagasta Baltas muižas māju īpašniece.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 103. 04.05.1944.

DORNA Mārtiņš * + 31.05.1922.
                Rīgas ormaņu palīdzības biedrības biedrs.
                Debesbraukšanas kapos R.; dz. L. Kalna 6.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 123. 03.06.1922.

DRAPČE Jānis * + 25.11.1923.
                Koku apstrādāšanas fabrikas „J. Drapče & J. Briedis“ līdzīpašnieks,
                Sabiedrības „Fotos“ biedrs dibinātājs.
                Matīsa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 266. 27.11.1923.

DRAUDIŅŠ Pēteris * 37. g. v. + 03.01.1917.
                Skultes krājaizdevu sabiedrības dibinātājs un kasieris.
                Skultes kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 42. 11.02.1917.

DRAULE Anna dz. Venters 8 88.g.v. + 28.10.1942.
                Trikātas pagasta Naudītes māju īpašniece.
                Trikātas draudzes kapos.
                                                               „Tēvija” # 255. 03.11.1942.

DRAVANTS Andrejs * + 24.03.1928.
                Latvijas tirdznieku savienības biedrs.
                Matīsa kapos, Pāvila dr. nod.; dz. Stabu 49a-12.
                                                                „Patstāvība” # 8. 18.02.1928.

DRAVNIEKS Arvīds * 46.g. v. + 21.01.1944.
                Kalncempju pagasta revīzijas komisijas un pagasta tiesas loceklis.
                Kalncempju pag. Ezeriņu kapos; dz. „Mūrniekos.
                                                                “Tēvija” # 26. 01.02.1944.

DRAVNIEKS Jānis Paulis * + 15.01.1925.
                „Jaunāko ziņu“ tehniskais redaktors.
                Pāvila kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 11. 15.01.1925.

DRAVNIEKS Jānis * + 24.04.1938.
                Zalves pagasta padomes loceklis.
                                                                „Jēkabpils Vēstnesis” # 17. 28.04.1938.

DRAVNIEKS Jēkabs * + 20.12.1927.
                Valodnieks.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 291. 24.12.1927.

DRAVNIEKS Maksis * + 07.03.1943.
                Cīravas virsmežniecības Dunalkas mežniecības jaunākais grāmatvedis.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 61. 13.03.1943.

DRAVNIEKS Milda * + 21.02.1944.
                Skolotāja.
                Sātu draudzes kapos.
                                                                “Tēvija” # 56. 07.03.1944.

DRAZNIEKS Otto * 09.10.1898. Liepājā + 14.12.1937.
                Vīru seksteta „Latvju Dziedoņi“ dziedonis baritons.
                Matīsa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 287. 17.12.1937.

DREIBERĢIS Jānis * 1854. Dundagas pag. + 06.11.1932.
                Rīgas skolotāju arodbiedrības goda biedrs,
                Latvijas skolotāju savienības līdzdibinātājs,
                Latvijas skolotāju slimo kases līdzdibinātājs,
                Latvijas skolotāju krājaizdevu sabiedrības līdzdibinātājs,
                Latvijas skolotāju kooperatīva līdzdibinātājs.
                11.11.1932. Meža kapos Rīgā.
                                                               „Jaunākās Ziņas” #252. 07.11.1932.

DREIFELDS Jānis * + 26.05.1926.
                Latviju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības biedrs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 115. 28.05.1926.

DREIJERS Krists * + 1941. Baltezerā
                Lāčplēša kara ordeņa kavalieris,
                Madonas aizsargu pulka diviziona komandieris.
                23.07.1941. Piņķu draudzes kapos.
                                                                „Tēvija” # 31. 05.08.1941.

DREIMANIS Aleksandrs * + 12.05.1916.
                Locis.
                Mārtiņa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 135. 15.05.1916.

DREIMANIS Andžs * 20.01.1865. + 06.04.1937.
                Jumurdas krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētājs.
                                                                „Brīva Zeme” # 83. 15.04.1937.

DREIMANIS Anna * + 03.08.1939.
                Cand. Phil.
                Turaidas kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 175. 07.08.1939.

DREIMANIS Fricis * 57. g. v. + 10.07.1924.
                Tālbraucēju kapteinis,
                Muitas arteļa biedrs,
                Rīgas transporta un staueru sabiedrības valdes loceklis.
                Bulduru kapos; dz. Parka 6, Edinburgā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 154. 12.07.1924.

DREIMANIS Indriķis * + 19.03.1928.
                Skolotājs.
                Rubenes kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 67. 22.03.1928.

DREIMANIS Jānis Anša d. * 56. g. v. + 15.03.1924.
                Galdnieku meistars.
                Meža kapos R.; dz. Bruņinieku 81.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 65. 19.03.1924.

DREIMANIS Jānis * 71.g. v. + 02.02.1944.
                Vīpes pagasta „Dreimaņu” māju īpašnieks.
                09.02.1944. Deļdruvas kapos.
                                                                “Tēvija” # 32. 08.02.1944.

DREIMANIS Kārlis * + 05.11.1924.
                Ogres miesta aizsargu nodaļas aizsargs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 255. 08.11.1924.

DREIMANIS Pēteris * 77.g.v. + 25.08.1935. Valmierā.
               A/S Bekona eksports lopkautuves Valmierā vecākais veterinārārsts
               Latvijas veterinārārstu biedrības biedrs.
               30.08.1935. Meža kapos R.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #194. 28.08.1935.

DREJERS Teodors * + 02.12.1920.
                Armijas saimniecības pārvaldes sedlinieku darbnīcas noliktavas pārzinis,
                Bij. Baltijas vagonu fabrikas sedlinieku meistars.
                Jēkaba draudzes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 273. 04.12.1920.

DREIJS Roberts * + 12.02.1924.
                Nacionālas darba savienības transporta kooperatīva darbinieks un biedrs.
                Braslas kapos R.; dz. L. Lāču 13.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 38. 15.02.1924.

DREIMANIS Jānis * + 20.07.1943.
                Grobiņas pagasta policijas virskārtibnieks.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 170. 24.07.1943.

DREIMANIS Kārlis * 66.g.v. + 04.02.1935.
               Izmeklēšanas tiesnesis,
               Namīpašnieks Indriķa 18, R.,
               Lutera baznīcas priekšnieks,
               Tebronia’s filistrs.
               07.02.935. Torņakalna kapos R.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #32. 07.02.1935.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #31. 06.02.1935.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #34. 09.02.1935.

DREJA Tenis * + 09.11.1941. Ādažu pag.
                Rīgas I būvkantora mūrniek meistars un būvdarbu vadītājs.
                Matīsa kapos R., pavīla draudzes nodalījumā.
                                                                „Tēvija” # 115. 12.11.1941.

DRENGERS Mateuss Teofils * + 10.01.1941.
                Podnieks.
                Miķeļa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 22. 25.01.1941.

DRESSLERS Kārlis * 82. g. v. + 06.12.1923.
                Līgatnes papīru fabrikas ierēdnis.
                Līgatnes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 275. 07.12.1923.

DRĒVIŅŠ Jūlijs Aleksandrs * + 28.04.1943.
                Ropažu pagasta Ozolplepju māju īpašnieks.
                Ropažu kapos.
                                                               „Tēvija” # 100. 29.04.1943.

DRILLIS Otto * + 18.01.1933.
                Maiznieka aroda meistars.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 15. 19.01.1933.

DRONE Vilhelms * 83.g.v. + 18.02.1931.
                Bijušais Raunas Mārtiņa skolas skolotājs.
                Raunas kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 41. 20.02.1931.

DROSMANIS Alberts * + 16.04.1939.
                Kara Ministrijas mantu darbnīcas meistars.
                Lielajos kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 89. 21.04.1939.

DROSTELS Alfrēds * + 01.03.1944.
                Ivandes pagasta sekretārs,
                Ivandes lauksaimniecības biedrība,
                Ivandes pagasta savstarpējās apdrošināšanas biedrība
                Ivandes mašīnu koplietošanas biedrība,
                Kuldīgas patērētāju biedrība „Darbs”.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 60. 11.03.1944.

DRUBIŅŠ Artūrs * 23.g.v. + 19.04.1942.
                VEF Ķīmiķis tehniķis,
                Rīgas valsts tehnikuma ķīmijas nodaļas 1933. g. absolvents.
                Raiņa kapos R., Augšamcelšanas draudzes nodalījumā.
                                                               “Tēvija” # 94. 24.04.1942.

DRUKEVIČS DRUKE Arnolds * 20.03.1892. + 1943.
                Auto tanku pulka kapteinis,
                Bauskas apriņķa agronomu biroja darbinieks.
                21.11.1943. Bauskas kapos.
                                                               „Tēvija” # 273. 20.11.1943.

DRŪMAIS BUDIŅŠ Eduards * 36.g.v. + 18.07.1932.
                Mākslinieks,
                Demokrātiskā centra biedrs.
                Meža kapos Rīgā.
                                                               “Jaunākās Ziņas” # 161. 22.07.1932.

DRUSKA Hugo * + 24.06.1942.
                Frizieris.
                                                               „Tēvija” # 146. 27.06.1942.

DRUSTS Otto * 28.01.1897. +22.12.1933.
                Krāslavas pilsētas galva.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 292. 29.12.1933.

DRUVĀJS Pāvils * 15.04.1916. + 25.03.1944. Austrumu frontē
                Latviešu policijas bataljona leitnants,
                Stud. jur.
                05.04.1944. Bukaišu pag. Priežu kapos.
                                                                „Tēvija” # 94. 22.04.1944.

DRUVIŅŠ Jānis * + 01.12.1939.
                Rīgas galvenā telefona kantora II šķ. tehniķis.
                Meža kapos R. Ģertrūdes draudzes nod.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 277. 06.12.1939.

DUBAUS Roberts Rihards * 38. g. v. + 26.02.1926.
                Kartupeļu miltu rūpnieks.
                Dikļu  kapos; dz. „Dubavos“ Dikļu pag.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 47. 01.03.1926.

DUBELTS Jānis * + 01.02.1926.
                Rīgas Jūrmalas ugunsdzēsēju biedrības mūža biedrs.
                Dubultu kapos; Telegrāfa ielā, Dubultos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 35. 13.02.1926.

DUBINSKIS Boriss + 01.02.1040.
                Dr.
                Dz. Kr. Barona 36.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 27.02.02.1940.

DUBURS Jēkabs * + 04.06.1916. Somijā
                Mākslinieks,
                Latviešu skatuves darbinieku biedrības priekšnieks,
                Latviešu dramatisko kursu dibinātājs un direktors.
                14.10.1916. Lielajos kapos R., Ģertrūdes draudzes nod.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 279. 07.10.1916.

DUCENS Alīne  Marija Sofija dz. Spreilis * 14.07.1869.  + 07.08.1935.
               Namīpašniece: Mednieku 4 un Valdemāra 25. R.,
               09.08.1935. Jēkaba draudzes kapos R.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #177. 08.08.1935.

DUCENS Andžs Antons * 11.05.1862. + 04.02.1933.
                Valdemāra # 25. un Mednieku # 4. namīpašnieks.
                Jēkaba kapos R.; dz. Mednieku 4-3.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 29. 06.02.1933.

DUCENS Edgars * + 10.04.1928.
                Stud. med.,
                Cēsu un apkārtnes studentu biedrības dibinātājs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 82. 13.04.1928.

DUCENS Jānis * + 07.10.1925.
                Cand. jur.,
                Saeimas deputāts,
                Latviešu zemnieku savienības saeimas frakcijas loceklis,
                Latviešu zemnieku savienības biedrs,
                Latvijas brīvības cīnītāju „Daugavas sargi“ biedrības biedrs,
                Studentu biedrības „Austrums“ vecbiedru palīdzības biedrības biedrs,
                Bij. Jaunpiebalgas draudzes skolas skolotājs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 226. 08.10.1925.

DUCENS Kārlis * + 28.01.1942.
                Ikšķiles muižas bijušais nomnieks.
                Ikšķiles kapos; dz. Ikšķiles pagasta Pūpolos.
                                                               „Tēvija” # 28. 03.02.1942.

DŪCIS Jānis * + 30.07.1930.
                Latvijas dzelzceļu lokomotīvju vadītāju biedrības biedrs.
                Matīsa kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 170. 01.08.1930.

DUCMANIS Hermanis Pētera d. * + 18.08.1922.
                Dzelzceļa policijas uzraugs.
                Jāņa draudzes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 185. 28.08.1922.

DŪDA Mārtiņš * 1871. + 04.05.1930.
                Rīgas pilsētas tvaikoņu satiksmes darbnīcu mašīnists.
                Torņakalna kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 101. 07.05.1930.

DUDDE Jānis * + 11.05.1930.
                Pulkvedis leitnants,
                Intendantūras Galvenās mantu noliktavas priekšnieks,
                Namīpašnieks Tvaika 34, Rīgā.
                Brāļu kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 105. 12.05.1930.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 106. 13.05.1930.

DUKĀTS Pēteris * + 17.07.1943.
                Maltas rajona veterinārārsts.
                22.07.1943. Raunas kapos.
                                                               „Tēvija” # 172. 26.07.1943.

DUKATS Vilhelms * 19. g. v. + 22.09.1926.
                Stud. inž.,
                Gaujas pētītāju grupas biedrs.
                Doma draudzes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 215. 25.09.1926.

DUKULS Marija dz. Bērs * + 14.07.1924. Liejasciemā
                Muitas departamenta darbiniece.
                Jāņa draudzes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 159. 18.07.1924.

DUKURS Arnolds * + 14.08.1923.
                Dzelzceļu virsvaldes eksploatacijas direktora palīgs komerclietas.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 180. 17.08.1923.

DUKURS Viktors * + 25.02.1942.
                Dikļu sanatorija grāmatvedis.
                                                               „Tēvija” # 59. 12.03.1942.

DULBE Aleksandrs * 28.08.1880. Jaunpiebalgas pag. + 02.05.1931.
                Zvērināts advokāts,
                Selonijas filistrs.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 97. 04.05.1931.

DULBE Pēteris * + 11.03.1940.
                Liepājas drāšu fabrikas grāmatvedis.
                                                               „Brīvā Zeme” # 61. 14.03.1940.

DŪMIŅŠ Jānis Ludvigs * + 10.01.1938.
                Latvijas neredzīgo institūta saimniecības vadītājs.
                                                                „Brīvā Zeme” # 7. 11.01.1938.

DŪMIŅŠ Jānis * + 29.06.1942.
                Nodokļu departamenta pensionēts ierēdnis.
                Meža kapos R.
                                                               „Tēvija” # 149. 01.07.1942.

DŪMS Visvaldis * 28.02.1892. Vietalvas pag. + 12.01.1940.
                Lāčplēša kara ordeņa kavalieris,
                Pulkvedis,
                Armijas štāba priekšnieka palīgs,
                Bij. Latgales artilērijas pulka komandieris,
                Dzīvokļu kooperatīva „Savs stūrīts“ biedrs.
                16.01.1940. Brāļu kapos R.
                                                                “Brīvā zeme” #11. 15.01.1940.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 10. 13.01.1940.

DUMPIS Krišs * 27.05.1868. + 04.04.1940.
                Remtes ev. lut. draudzes priekšnieks,
                Remtes pagasta padomes loceklis,
                Remtes lauksaimniecības biedrības biedrs,
                Remtes krājaizdevu sabiedrības biedrs,
                Remtes savstarpējās apdrošināšanas biedrības biedrs,
                Remtes pagasta Lejas Grāvnieku māju īpašnieks.
                                                               „Brīvā Zeme” # 81. 11.04.1940.

DUNDURS Eduards * + 07.02.1935.
               Students chem.,
               Selonijas kommiltonis.
               09.02.1935. Meža kapos, Selonijas nodalījumā; dz. Stendera 5, R.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #34. 09.02.1935.

DUNDURS Edvards * 07.06.1891. + 07.02.1935.
               Muitas departamenta direktors.
               10.02.1935. Meža kapos, Selonijas nodalījumā.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #34. 09.02.1935.

DUNDURS Jānis Pētera d. * + 06.06.1926.
                Iecavas virsmežzinis,
                Latvijas mežkopju savienības biedrs.
                Iecavas kapos.
                                                                Jaunākās Ziņas” # 124. 08.06.1926.

DUNDURS Jānis * + 25.02.1940.
                Vitrupes pagasta Jaunmelbāržu māju īpašnieks.
                Viļķenes pareizticīgo kapos.
                                                               „Brīvā Zeme” # 48. 28.02.1940.

DUNKE Oskars * + 09.11.1942.
                Farmācijas pārvaldes II ārstniecības līdzekļu lieltirgotavas grāmatvedis.
                                                               „Tēvija” # 264. 13.11.1942.

DUNKELS Rudolfs * +15.12.1933.
                Latvijas I gumijas fabrikas Varonis valdes locekļa kandidāts.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 285. 18.12.1933.

DUNKERS Mārtiņš * 25.09.1914. + 25.08.1944. Liepājā
                Liepājas policijas I iecirkņa kārtībnieks.
                Vērgaļu draudzes kapos, dz. „Zemlutos”, Vērgaļu pag.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 201. 28.08.1944.

DUNKULS Jndriķis * + 08.05.1923.
                Rīgas Ziemeļu krājaizdevu sabiedrības padomes loceklis un biedrs dibinātājs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 101. 12.05.1923.

DUŠELIS Mārtiņš * 12.02.1893. Babītes pag. + 29.10.1936.
                A/S „Augļu eksports‘ līdzdarbinieks,
                K/S „Kjmmel“ līdzstrādnieks.
                04.11.1936. Slokas pilsētas kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 249. 02.11.1936.

DŪZELIS Alma dz. Metsaots + 04.11.1941.
                Ērgļu pagasta Kaķa Aizpurva māju īpašniece.
                Ērgļu kapos.
                                                                „Tēvija” # 114. 11.11.1941.

DZEGUZE Kārlis * 14.08.1914. + 14.06.1942. Austrumu fronte
                Kuldīgas II pamatskolas bij. pārzinis,
                Leitnants.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 158. 12.07.1942.

DZEIVERS Helēna dz. Jevstifejevs * + 03.03.1943.
                Ārste ķirurģe.
                Raiņa kapos R.
                                                               „Tēvija” # 54. 05.03.1943.

DZELDE Marija dz. Siliņa * + 23.02.1933.
                Dr.
                Latvijas akadēmiski izglītoto sieviešu apvienības biedre.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 46. 25.02.1933.

DZELVE Jānis * 13.07.1917. + 03.07.1942.
                Mehāniķis.
                Ziepniekkalna kapos R.
                                                               „Tēvija” # 156. 10.07.1942.

DZELZKALĒJS Kārlis * 64. g. v. + 10.03.1925.
                Amata meistars.
                Dz. Baložu 28.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 57. 12.03.1925.

DZELZKALĒJS Mārtiņš * 26. g. v. + 1916. Arhangeļskā
                Tālbraucēja kuģa kapteinis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 112. 22.05.1922.

DZELZKALNS Alfrēds * + 01.07.1941.
                Latvijas Centrālās sēklu ekspedīcijas agronoms.
                Meža kapos, Doma draudzes nodalījumā.
                                                                “Tēvija” # 17. 19.07.1941.

DZELZKALNS Mārtiņš Jēkaba d. * + 07.01.1925.
                Doles Katlakalna Krāces zveijnieku grupas dibinātājs.
                Katlakalna kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 7. 10.01.1925.

DZENIS Augusts * + 16.12.1936.
                Maiznieks.
                Meža kapos R., Ģertrūdes draudzes nod.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 287. 17.12.1936.

DZENIS Ernests * 49.g.v. + 21.07.1942.
                Krāsotāju amata meistars.
                Pāvila draudzes kapos R.
                                                               „Tēvija” # 174. 31.07.1942.

DZENIS Kārlis * 69. g. v. + 10.05.1941.
                Republikāniskā projektu kantora inženieris.
                Meža kapos R., Ģertrūdes draudzes nod.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 113. 13.05.1941.

DZENIS Pēteris * 75. g. v. + 01.03.1924.
                Saikavas pag. Lelnieku Avotiņu māju saimnieks.
                16.03.1924. Saikavas kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 52. 03.03.1924.

DZENIS Pēteris * + 15.09.1942.
                Namīpašnieks Rīgā, Kuldīgas 9.
                Debesbraukšanas kapos R.
                                                               „Tēvija” # 215. 17.09.1942.

DZENĪTIS Alfrēds * 07.06.1901. + 02.01.1945.
                Meža departamenta referents.
                Almales kapos Alsungas pag.
                                                                “Tēvija” # 25. 30.01.1945.

DZENĪTS ZENIŅŠ Aleksandrs Roberts Vilhelma d. * + 05.11.1926.
                12. Bauskas kājnieku pulka leitnants.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 255. 11.11.1926.

DZĒREJS Krišs * + 20.03.1944. Dunalkā
                Dunalkas „Grāviņu” māju apsaimniekotājs.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 71. 14.03.1944.

DZĒRVE Žanis * 16.11.1879. + 08.07.1942.
                Sīķeles draudzes mācītājs.
                Sīķeles kapos.
                                                               „Tēvija” # 157. 12.07.1942.

DZĒRVĪTIS Arvīds * 46.g.v. + 12.12.1942.
                Mākslinieks,
                Rīgas valsts mākslas amatniecības skolas direktors.
                Meža kapos R.
                                                               „Tēvija” # 292. 16.12.1942.

DZIEDĀTĀJS Kārlis * 17.01.1888. + 13.08.1931.
                Rīgas telefona vecākais tehniķis.
                Meža kapos R.; dz. Mastu 2.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 180. 15.08.1931.

DZIEDĀTĀJS Kārlis * + 11.02.1944.
                Liepājas darba stacijas ārējo darbu uzraugs,
                Liepājas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības ugunsdzēsējs.
                Centrālkapos Liepājā.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 42. 19.02.1944.

DZILNA Artūrs * + 15.05.1929.
                Kadets.
                15.05.1929. Cēsu Lejas kapos.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 109. 17.05.1929.

DZIMTAIS Jānis * 04.01.1903. + 12.03.1944. Austrumu frontē
                Rotenfīrers,
                Dzelzs Krusts II klases.
                20.03.1944. Brāļu kapos R.
                                                „Tēvija” # 64. 16.03.1944.

DZINTARKALNS ZANDMANIS Tics Teodors * + 17.06.1937.
                Talsu valsts ģimnāzijas skolotājs.
                                                                „Brīvā zeme” # 126. 09.06.1937.

DZINTARS Alfrēds * 43.g.v. + 19.04.1932. Kuldīgā
                Kuldīgas apriņķa lopkopības instruktors.
                23.04.1932. Garnizona kapos Rīgā.
                                                               „Jaunākās Ziņas” # 87. 20.03.1932.

DZINTARS STAKLE Kārlis *84. g.v.  + 30.05.1935.
               Pensionēts tautskolotājs.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #121. 31.05.1935.

DZIRKALS Pēteris * 27.01.1868. + 28.01.1932.
                Namīpašnieks Matīsa 89a.
                31.01.1932. Lubānas kapos, dz. Matīsa 89a.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 22. 29.01.1932.

DZIRNE Jānis * + 06.06.1926.
                Stud. ma”Tēvija”,
                Cēsu un apkārtnes studentu biedrības vecbiedrs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 126. 10.06.1926.

DZIRNEKELS Marija * + 05.09.1942.
                Tukuma apriņķa nodokļu inspekcijas grāmatvede.
                                                               „Tēvija” # 218. 21.09.1942.

DZIRNIEKS Kaspars * +29.03.1945.
                Namīpašnieks Ventspilī.
                                                                “Ventas Balss” # 31. 01.04.1945.

DŽENGELS Kurts * 03.01.1917. + 18.11.1936.
                Firmas „D. Džengels“ šefs juniors.
                Meža kapos R.; dz. Vilandes 8-5.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 264. 20.11.1936.

DŽINDŽA Jānis * + 16.11.1942.
                Latvijas bankas pensionēts ierēdnis.
                Meža kapos R.
                                                               „Tēvija” # 268. 18.11.1942.

 

 

 
Izmaiņas: 05.05.2023 Kontakti