Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

DAGDAS PAGASTS
Daugavpils apriņķis

Dagdas_1938

Asūnes Dagdas meliorācijas sabiedrība * 30.06.1933.

Brīvības pieminekļa Dagdas pagasta komiteja * 31.05.1930. + 26.05.1937.

Dagdas aizsargu krājaizdevu sabiedrība * 05.05.1927. + 29.04.1929.

Dagdas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 20.08.1925. [1897]

Dagdas ebreju apglabāšanas brālības „Hevra Kadišo” labdarības biedrība
                Sk. „Dagdas žīdu apbedīšanas biedrība „Chevra Kadišo”

Dagdas ebreju palīdzības biedrība
                Sk. „Dagdas žīdu palīdzības biedrība”

Dagdas izglītības biedrība „Gaisma” * 1921. + 16.12.1940.

Dagdas krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Dagdas krājaizdevu sabiedrība „Palīgs”

Dagdas krājaizdevu sabiedrība „Palīgs” * 30.01.1923.
                06.10.1936. pievienota „Dagdas tirdzniecības un rūpniecības krājaizdevu sabiedrība”
                31.03.1939. pārdēvēta agrāk „Dagdas krājaizdevu sabiedrība”

Dagdas latviešu biedrība * 20.01.1939. + 16.09.1940.

Dagdas lauksaimniecības biedrība „Darbs” * 30.01.1929. + 04.12.1936.

Dagdas lauksaimniecības biedrība „Raža” * 31.03.1922. + 16.12.1940.

Dagdas lopkopības pārraudzības biedrība „Celmlauzis” * 23.09.1924. + 29.10.1938.
                29.10.1938. iekļauta „Dagdas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Dagdas I 104. Mazpulks * 10.11.1932. + 1940.

Dagdas II 761. Mazpulks * 26.02.1935. + 1940.

Dagdas mednieku biedrība * 23.02.1926. + 16.12.1940.

Dagdas meliorācijas sabiedrība * 13.03.1929.

Dagdas Ondrupīnes zirgu audzētāju biedrība * 12.12.1928. + 16.12.1940.

Dagdas Opas ezera līmeņa pazemināšanas meliorācijas sabiedrība * 11.06.1930.

Dagdas pagasta lauksaimniecības biedrība * 17.04.1937.

Dagdas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 29.10.1938.
                29.10.1938. izveidota apvienojot:
                                „Dagdas lopkopības pārraudzības biedrību „Celmlauzis”
                                „Konstantinovas lopkopības pārraudzības biedrību”

Dagdas pagasta meliorācijas sabiedrība „Žukovka” * 22.01.1932.

Dagdas patērētāju biedrība * 26.10.1940.

Dagdas piensaimnieku sabiedrība * 17.03.1925.
                28.01.1933. pārdēvēta agrāk „Zeļļu piensaimnieku sabiedrība”
                02.07.1938. pārdēvēta agrāk „Dagdas Zeļļu piensaimnieku sabiedrība”

Dagdas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 15.10.1938. + 18.10.1940.

Dagdas spirta kopdedzinātava * 26.03.1938.

Dagdas tirdzniecības un rūpniecības krājaizdevu sabiedrība * 07.08.1929. + 06.10.1936.
                06.10.1936. iekļauta „Dagdas krājaizdevu sabiedrībā”

Dagdas Zeļļu piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Dagdas piensaimnieku sabiedrība”

Dagdas žīdu apbedīšanas biedrība „Chevra Kadišo” * 28.09.1926. + 12.12.1940.
                29.10.1938. pārdēvēta agrāk „Dagdas ebreju apglabāšanas brālības „Hevra Kadišo” labdarības biedrība”

Dagdas žīdu palīdzības biedrība * 27.04.1928. + 16.12.1940.
                18.10.1938. pārdēvēta agrāk „Dagdas ebreju palīdzības biedrība”

Dzeguzes 977. Mazpulks * 10.03.1937. + 1940.

Konstantinovas lopkopības pārraudzības biedrība * 19.10.1926. + 29.10.1938.
                29.10.1938. iekļauta „Dagdas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Konstantinovas piensaimnieku sabiedrība * 31.011927. + 21.05.1931.

Konstantinovas piensaimnieku sabiedrība „Liepa” * 30.07.1924. + 26.06.1929.

Krāslavas Skaistas Dagdas Aulejas pagastu meliorācijas sabiedrība „Sivers” * 21.01.1927.

Sīvergola Atauga 558. Mazpulks * 20.12.1934. – 1940.

Zeļļu piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Dagdas piensaimnieku sabiedrība”

Biedrību nodaļas:

Ebreju jaunatnes biedrība “Hašomer Hacoir” * 14.10.1925. + 30.04.1935.
                Dagdas nodaļa * 19.07.1932.

Ebreju kultūras attīstīšanas biedrība “Haima Nahmaņa Bjalina vārdā”
                                * 19.01.1927. + 07.09.1934.
                Dagdas miesta nodaļa * 20.09.1928.

Katoļu biedrība „Saule” * 12.10.1921. + 30.09.1940.
31.12.1938. pārdēvēta agrāk „Latgales latviešu Romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība „Saule”
                Dagdas nodaļa *  18.06.1925.

Latgales jaunatnes biedrība * 22.08.1923. + 13.11.1936.
                13.11.1936. iekļauta  “Latgales zemnieku jaunatnes biedrībā”
                Dagdas nodaļa * 05.04.1927.

Latvijas esperanto biedrība * 1904. + 20.01.1941.
                06.06.1923. pārdēvēta agrāk „Esperanto biedrība”
                27.06.1928. pārdēvēta agrāk “Rīgas esperanto biedrība”
                Dagdas nodaļa * 13.01.1928. + 11.01.1937.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība  „Atmoda”
                Dagdas nodaļa * 17.02.1925.

Latvijas katoļu strādnieku biedrība * 03.06.1927. + 02.09.1940.
                Dagdas nodaļa * 07.06.1933.

Latvijas pasta telegrāfa un telefona darbinieku biedrība * 13.03.1929.
                Dagdas nodaļa * 12.12.1930.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Dagdas nodaļa * 12.03.1931.

Latvijas tirdzniecības un rūpniecības biedrība * 06.09.1919. + 19.02.1937.
                02.05.1923. pārdēvēta agrāk "Sīktirgotāju aizsardzības savienība"
                Dagdas nodaļa * 18.02.1930.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Dagdas nodaļa * 16.02.1922. + 04.12.1931.

Robežsargu sporta klubs * 25.10.1932. + 1940.
                Dagdas nodaļa * 21.07.1933.

Sīvergola Atauga 558. Mazpulks * 20.12.1934. – 1940.
                Kazinču nodaļa * 10.04.1937.

Žīdu nacionālā biedrība “Trumpeldor” * 20.08.1924. + 17.07.1940.    
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju jaunatnes Latvijā "Josifa Trumpeldora vārdā" nacionālā kultūrelā sporta biedrība”
                Dagdas nodaļa * 26.05.1925.

Žīdu nacionālā fonda biedrība “Keren Kajemet Leizrael” * 24.07.1926. + 23.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Žīdu nacionālā fonda biedrība Latvijā “Keren Kajemet Leizrael”
                Dagdas nodaļa * 23.02.1927.

Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod” * 20.04.1921. + 05.04.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Keren Hajesod Latvijā biedrība”
                Dagdas nodaļa * 26.09.1921.

Žīdu tautības Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 20.11.1929. + 14.01.1936.
                26.04.1932. pārdēvēta agrāk “Nacionālā žīdu atvaļināto karavīru biedrība”
                Dagdas nodaļa * 26.07.1933.

Dagdas_1940

Dagdas_1941

 

 
Izmainas 01.11.2015 Kontakti