Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

DAUDZESES PAGASTS
Jēkabpils apriņķis

Daudzeses_pagasts

Brīvības pieminekļa Daudzeses pagasta komiteja * 31.01.1930.

Daudzeses krājaizdevu sabiedrība * 01.10.1923.
                22.09.1938. pārdēvēta agrāk „Daudzevas krājaizdevu sabiedrība”

Daudzeses lauksaimniecības biedrība * 19.08.1937.
                31.05.1940. pārdēvēta agrāk „Daudzeses pagasta lauksaimniecības biedrība”

Daudzeses 439. Mazpulks * 10.10.1934. + 1940.

Daudzeses meliorācijas sabiedrība „Maiļupe” * 06.11.1935. + 31.05.1938.

Daudzeses pagasta lauksaimniecības biedrība
                Sk. „Daudzeses lauksaimniecības biedrība”

Daudzeses pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.12.1936.
                03.12.1936. izveidota apvienojot:
                                „Sērenes I lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Daudzevas lopkopības pārraudzības biedrību”
                24.01.1939. pārdēvēta agrāk „Daudzevas Sērenes lopkopības pārraudzības biedrība”

Daudzeses savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 16.01.1925. + 18.10.1940.
                08.11.1938. pārdēvēta agrāk „Daudzevas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Daudzevas krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Daudzeses krājaizdevu sabiedrība”

Daudzevas lauksaimniecības kooperatīvs „Darbs” * 14.05.1923. + 04.05.1938.

Daudzevas lopkopības pārraudzības biedrību * 1925. + 03.12.1936.
                03.12.1936. iekļauta „Daudzevas Sērenes lopkopības pārraudzības biedrībā”

Daudzevas meliorācijas sabiedrība * 11.07.1928.

Daudzevas pagasta aizsargu nodaļa * 17.08.1919. + 1940.

Daudzevas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Daudzeses savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Daudzevas Sērenes lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Daudzeses pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Daudzevas patērētāju biedrība „Daudzeva”
                Sk. „Patērētāju biedrība „Daudzeva”

Daudzevas piensaimnieku sabiedrība * 21.06.1923. + 10.01.1935.
                10.01.1935. iekļauta „Seces piensaimnieku sabiedrībā”

Daudzevas saviesīgā biedrība * 15.09.1921. [1914] + 31.12.1940.

Daudzevas Sērenes pagastu meliorācijas sabiedrība „Ubemga” * 03.08.1926.

Patērētāju biedrība „Daudzeva” * 26.10.1920. + 15.10.1934.
                30.10.1924. pārdēvēta agrāk „Daudzevas patērētāju biedrība „Daudzeva”

Sērenes Daudzevas biškopības biedrība „Ziedonis” * 24.07.1924. + 21.09.1937.

Sērenes Daudzevas meliorācijas sabiedrība „Silkalna upīte” * 16.10.1928.

Biedrību nodaļu:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Daudzevas nodaļa * 31.10.1930.

Latvijas pareizu medību un šaušanas biedrība * 24.08.1921. + 10.10.1928.
                05.11.1923. pārdēvēta agrāk "Baltijas pareizu medību un šaušanas biedrība"
                Daudzevas nodaļa * 12.03.1927.

Pirmā mednieku biedrība * 24.10.1928. + 21.02.1941.
                28.06.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas pirmā pareizu medību un šaušanas biedrība”
                Daudzevas nodaļa * 16.03.1929. + 03.08.1932.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Sērenes Daudzevas nodaļa * 19.11.1921. + 03.11.1930.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Daudzeses nodaļa * 20.11.1931.

Tautas augstskolu biedrība * 07.01.1925. + 06.09.1934.
Daudzevas nodaļa * 10.12.1927.

Foto no LNB krājuma.

 
Izmainas 04.04.2016 Kontakti