Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

DAUGMALES PAGASTS
Rīgas apriņķis
[līdz 01.09.1925. Līves Brambergas]

Daugmales_1912

Brīvības pieminekļa Daugmales pagasta komiteja * 18.12.1929.

Daugavas Bramberģes patērētāju biedrība * 13.04.1920. + 06.02.1940.

Daugmales mašīnu koplietošanas sabiedrība * 09.10.1929.
                08.2.1939. pārdēvēta agrāk„Daugmales pagasta lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Zieds”

Daugmales mednieku biedrība „Mežrags” * 09.12.1925. + 26.05.1941.

Daugmales meliorācijas sabiedrība „Plikais Purvs” * 20.08.1930.

Daugmales Nāves salas kultūras biedrība „Latviešu strēlnieks” *13.03.1934. +12.03.1940.

Daugmales pagasta lauksaimniecības biedrība * 23.03.1937.

Daugmales pagasta lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Zieds”
                Sk. „Daugmales mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Daugmales pagasta meliorācijas sabiedrība „Bērzupīte” * 18.06.1927.

Daugmales pagasta meliorācijas sabiedrība „Ziedupīte” * 20.08.1930.

Daugmales pagasta savstarpējā apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Daugmales savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Daugmales patērētāju biedrība * 06.11.1940.

Daugmales savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 14.06.1923. + 18.10.1940.
                Pārdēvēta agrāk „Līves pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                14.12.1938. pārdēvēta agrāk„Daugmales pagasta savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Līves izglītības biedrība * 06.04.1911. + 1915.

Līves pagasta piensaimnieku sabiedrība * 05.07.1923. + 13.11.1934.

Nāves salas 555. Mazpulks * 20.01.1935. + 1940.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Daugmales nodaļa * 07.07.1930.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Daugmales nodaļa * 27.03.1922.
                02.06.1930.pārdēvēta agrāk „Līves” nodaļa.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Baldones Daugmales nodaļa * 26.07.1928. + 04.10.1937.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Daugmales nodaļa * 29.11.1926.
                Daugmales nodaļa * 29.01.1930. + 16.10.1935.

Daugmales_1926

 

 
Izmainas 29.09.2015 Kontakti