Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

DAUGUĻU PAGASTS
Valmieras apriņķis

Daugulu_1937

Dauguļu izglītības biedrība * 25.05.1921. + 28.01.1936.

Dauguļu 960. Mazpulks * 26.02.1937. + 1940.

Dauguļu pagasta aizsargu nodaļa * 16.10.1919. + 1940.

Dauguļu pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Dauguļu pagasta lauksaimniecības biedrība * 20.04.1937.

Dauguļu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 05.03.1924.
09.05.1939. pārdēvēta agrāk „Dikļu Augstrozes otrā lopkopības pārraudzības biedrība”

Dauguļu pagasta meliorācijas sabiedrība „Dauguļi” * 19.05.1933.

Dauguļu pagasta savstarpējā palīdzības biedrība * 24.01.1923. + 12.12.1940.

Dauguļu patērētāju biedrība * 03.03.1920. + 11.09.1929.

Dauguļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 06.04.1927. + 18.10.1940.
                12.10.1938. pārdēvēta agrāk „Dauguļu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Dauguļu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
Sk. „Dauguļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Dikļu Augstrozes otrā lopkopības pārraudzības biedrība
Sk. „Dauguļu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Biedrību nodaļas:

Darba jaunatne – biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Dauguļu nodaļa * 12.07.1928.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
Dauguļu nodaļa * 03.10.1923.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Dauguļu nodaļa * 05.04.1927.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Dauguļu nodaļa * 30.10.1920. + 15.10.1935.

Fpto: A. Tomašuna krājums.

 

 
Izmainas 02.10.2019 Kontakti